Klimatfinansiering för företag

Klimatfinansiering eller Beyond Value Chain Mitigation, som tidigare benämndes klimatkompensation, är ett effektivt sätt att ansvara för de utsläpp vi skapar. Vi har uppdaterat terminologin för att undvika missförståndet att det skulle gå att köpa sig fri från våra utsläpp. De utsläpp som redan är gjorda förblir, men genom klimatfinansiering kan vi bidra aktivt till en hållbar framtid genom att stödja klimatprojekt som gör skillnad.

Scientist planting a wind turbine

När du klimatfinansierar projekt så betalar du pengar för mängden växthusgaser ditt företag har släppt ut. Pengarna investeras i projekt som reducerar lika stor mängd koldioxid bolaget har orsakat. Tills dess att vi lyckats med en samhällsomvälvande omställning, bort från en fossilberoende ekonomi, har vi en moralisk skyldighet att ta ansvar för alla våra utsläpp vi fortfarande gör som bidrar till klimatförändringarna och till viss del även de utsläpp vi historiskt gjort. Att stötta effektiva klimatprojekt finansiellt – givet att det utförs i bra och certifierade projekt – är ett av de bästa verktygen vi har till vårt förfogande för att göra det under de förutsättningar, regler och ramverk som finns på plats just nu. Vet ni redan vad ert klimatavtryck är? Vi erbjuder klimatfinansiering i noggrant utvalda certifierade klimatprojekt. Om ni inte redan har koll på utsläppen har vi tjänster som hjälper dig med det.

Andra sätt att stötta klimatprojekt

Vi hjälper gärna till med klimatfinansiering efter era önskemål. Hör av dig till [email protected] så pratar vi vidare!

Få tips och inspiration till hur ni som företag kan förbättra ert klimatarbete

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
globe