Klimatprojekt

Våra noggrant utvalda projekt har som huvudsakligt syfte att minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att bidra till omställningen till förnyelsebar energi. Projekten certifieras av strikta standarder, framför allt Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje part.

globe

48

Projekt finansierade

920 724

Undvikna ton

10 604

Medlemmar

Här gör vi klimatnytta

Clean cooking stoves Zambia

Clean cooking stoves Zambia

This project improves health conditions and quality of life on top of fighting climate change in Zambian households. Consumption of local wood fuel is reduced by up to 70% with these cookstoves.

Läs mer

Våra projekt

Clean cooking stoves Zambia

Clean cooking stoves Zambia

This project improves health conditions and quality of life on top of fighting climate change in Zambian households. Consumption of local wood fuel is reduced by up to 70% with these cookstoves.

Läs mer
WWF Meigu High Efficient Cook Stove Project

WWF Meigu High Efficient Cook Stove Project

Inefficient built-in stoves for cooking and heating are being reconstructed into being 70% more efficient. This contributes to decreasing deforestation and protecting a giant panda habitat.

Läs mer
Kutch Wind Power Project

Kutch Wind Power Project

By generating clean, renewable energy, the project helps in reducing India’s reliance on fossil fuels and curbing greenhouse gas emissions. It is estimated that the project prevents the release of over 550,000 metric tons of CO2 equivalents per year.

Läs mer
Smart Biogas Stoves for Rural Households

Smart Biogas Stoves for Rural Households

With these smart biogas stoves we fight climate change while Improving health and quality of life for people living in rural uttar Pradesh and Maharashtra.

Läs mer
Burn stoves project in Kenya

Burn stoves project in Kenya

One of the most effective certified climate project out there according to NGO giving green, this project manufactures and distributes improved cookstoves in Kenya.

Läs mer
Prony Wind Power project

Prony Wind Power project

The GoClimate community is now supporting Gold Standard certified Prony Wind Power project in New Caledonia, situated in the South Pacific.

Läs mer
70 MW Bhadla Solar Power Plant

70 MW Bhadla Solar Power Plant

This large scale solar energy project in India generates renewable energy for the grid and supports local development.

Läs mer
Greenko Renewable Energy Project

Greenko Renewable Energy Project

This solar power project contributes with green electricity to the Indian grid.

Läs mer

Så här funkar det

  • Projektens huvudsakliga syfte är att minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att bidra till omställningen till förnyelsebar energi.

  • Varje år som projekten är i drift mäts de undvikna utsläppen i koldioxidekvivalenter och dessa köper vi som klimatkrediter. Klimatnyttan kan alltså inte bli ogjord senare.

  • Vi väljer ut de projekt som gör störst marginalnytta. Det kan exempelvis vara projekt i länder med stort beroende av fossilbränslen där förnyelsebar energi gör stor skillnad.

  • Projekten bidrar utöver klimatnyttan till lokal hållbar utveckling, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen eller förbättrad luftkvalitet.

  • Projekten certifieras av strikta standarder, bland annat Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje part.

globe

100% ekonomisk transparens

Vi vill att du ska känna dig helt trygg med hur era pengar gör klimatnytta. Vi redovisar löpande alla våra utgifter här på sajten, för att du ska veta exakt hur pengarna används.