Klimatutbilda medarbetare

Att förstå klimatfrågan är ett första steg för att kunna göra något åt den. Att öka kunskapsnivån om klimatet hos varje medarbetare ger alla en större möjlighet att agera på ett klimatvänligt sätt och bidra till att organisationen minskar sitt avtryck. I bästa fall leder det även till en förändrad affärsmodell där företaget bidrar till att lösa klimatkrisen istället för att vara en orsak till den. 

Gå en kurs

E-kursen Klimatnyfiken tar en timma och består av korta texter, filmer och interaktiva övningar som ger deltagaren kunskap om klimatkrisen och rättvis omställning. Kursen är framtagen av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning med finansiering av Union to Union och i samverkan med ett flertal fack – och studieförbund. Den är gratis.

Klimatsamtal är en utbildning i studiecirkelsformat som kan anordnas på jobbet. Det är fem tillfällen som handlar om klimatomställningen, bakgrunden till klimatkrisen, hur den påverkar oss och hur vi alla kan vara en del av lösningen.

The Climate Leader är en videobaserad gratiskurs i sex delar på engelska som hjälper dig att forma en strategi och förstå hur ni bäst kan göra skillnad och skapa förändring.

Planetary Boundaries and Human Opportunities är även den en videobaserad gratiskurs i åtta delar. Johan Rockström är en av kursledarna.

Se en film

A Friendly Guide to Climate Change and what you do to help är en 15 minuters introduktion till klimatförändringarna och vad vi alla kan göra för att bidra till att bromsa dem. Filmen finns på engelska, arabiska, holländska och franska samt textat på en mängd olika språk som svenska.  

Gör ett test

Gapminder har ett enkelt test baserat på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Att göra testet är ett enkelt sätt att lyfta kunskapsnivån inom de olika områden där Climate Action är ett av dem. Varje område består av 6 frågor. Afry är ett av de företag som låter alla sina anställda göra testet.

Vi tar in South Pole som delägare för att göra ännu större klimatnytta

Goda nyheter – South Pole blir delägare i GoClimate! Det gör det enklare för oss att undvika mellanhänder vid köp av klimatkrediter, vi får ännu bättre insikt i klimatprojekten samt tillgång till deras klimatexpertis och globala nätverk, vilket gör att vi tillsammans kan göra ännu mer klimatnytta. Vi får även in pengar som gör att vi bättre kan sprida ordet om klimatkrisen och vad vi behöver göra de närmaste åren för att klara Parisavtalet. Och inte minst så möjliggör det även att vi kan stötta fler människor och företag till att driva igenom positiva förändringar för klimatet. Genom att kroka arm med South Pole kan vi tillsammans påskynda resan mot en mer hållbar planet och därmed ha mycket större inverkan på att bromsa klimatförändringarna.

Vilka är South Pole?

South Pole är en internationell ledare inom klimat- och miljötjänster, lösningar och projektutveckling. Det är ett värdedrivet B-corp certifierat företag, som bland annat utvecklar klimatprojekt. Under 2021 skrev South Pole avtal om att utveckla över sextio nya klimatprojekt runt om i världen, med planer på lika många nya projekt eller fler under 2022.

Vad händer nu?

Vi kommer att fortsätta jobba självständigt som tidigare, utan ändringar i ledning, verksamhet eller företagsnamn. Vi har massor av idéer och tankar som vi äntligen kan genomföra!

GoClimate

Klimatsmart skola – så här kan du påverka din skola i rätt riktning!

Så här kan du få din skola att bli mer klimatvänlig. Gå ihop ett gäng studenter eller elever och kontakta rektorn eller kommunen om att:

 • kartlägga klimatavtrycket av de olika måltiderna som serveras. Klimato har verktyg för det.
 • servera mer vegetarisk och växtbasera mat i skolan eller klimatsmart mat enligt WWF One Planet Plate.
 • minska matsvinn.
 • köpa in begagnad IT till elever och lärare exempelvis via Inrego.
 • byta till grönt elavtal.
 • införa en klimatsmart resepolicy.
 • använda ekostäd-firma.
 • bjuda in till klimatföreläsningar och klimatutbilda lärarna.
 • uppmuntra elever att medverka i de globala klimatstrejkerna.

Klimattips för din arbetsplats

Ett bra sätt att göra klimatnytta är att försöka påverka din arbetsplats och ditt företag att bli mer klimatvänligt. Tipsa ledningsgruppen eller chefen om att:

 • införa en klimat- och resepolicy.
 • servera vegetariskt eller veganskt som norm med kött som tillval.
 • använda cateringföretag som använder sig av matsvinn.
 • byta ut IT-utrustning när den inte längre är funktionell istället för att byta ut all välfungerande IT per automatik var tredje år eller var fjärde år som är en vanlig standard.
 • köpa begagnad IT-utrustning
 • minska matsvinn genom att alltid mejla ut till anställda när det finns mat över från events och möten.
 • byta till grön el.
 • börja beräkna företagets klimatavtryck. Vi har ett automatiserat verktyg för det, men vi kan även göra manuella beräkningar.

Läs om inspirerande företagsexempel eller hållbara leverantörer till din arbetsplats.

Klimatavtryck från företagskopplade inköp och aktiviteter

Vår företagskalkylator inkluderar följande utsläpp:

 • uppvärmning av kontor
 • elförbrukning
 • servrar
 • flygresor
 • bilresor
 • måltider
 • kaffe
 • frukt
 • sophantering
 • inköp av IT-utrustning som mobil, skärmar och datorer

Dessa kategorier står för majoriteten av ett tjänsteföretags återkommande årliga klimatavtryck.

Om ni har andra typer av aktiviteter eller inköp som ni vill inkludera i er beräkning kan ni göra det i fältet “övrigt”. Här kommer några exempel på vad det skulle kunna vara och hur stort klimatavtryck respektive aktivitet eller inköp har. Observera att vissa utsläpp anges i gram och vissa i kg.

Möbler
Kontorsstol 72kg
Bokhylla 18 kg
Bord 160*180cm 35 kg
Skåp 100 kg

Dryck & Snacks
Vinflaska 1040g CO2e
Vin glas (150 ml) 208g CO2e
Läsk 330 cl 170g CO2e
Öl (473ml/1pint) 500 g CO2e
Chipspåse 80 g

Att kommunicera sitt klimatarbete

Vad kan vi som företag prata om, hur och varför?

Svar: Det beror på vad ert klimatarbete består av. Om ni har tydliga klimatmål, en inspirerande klimatpolicy och höga ambitioner: prata gärna om dem, även om ni inte vet exakt hur ni ska ta er dit. Var gärna transparenta och låt andra följa era utmaningar och framsteg. Genom att berätta hur just ni bidrar till klimatomställningen genom minskade utsläpp eller genom klimatsmarta produkter och tjänster så kan ni inspirera andra företag att följa efter. Samtidigt kan det stärka ert varumärke om kommunikationen görs på rätt sätt – under förutsättning att det handlar om verkligen klimatnytta och att löften efterlevs så klart. Läs mer om det och greenwashing längre ner. 

Om ni inte har satt upp mål eller skrivit en klimatpolicy, men har valt att klimatkompensera – se det som en bra sak som ni ska vara stolta över, men inte skryta med. Lite som att betala för ert företags sophantering. Det är en bra sak, men inget man basunerar ut ifall ni inte har satt klimatmål och tar andra konkreta steg för att minska er klimatpåverkan. Istället informerar ni om er klimatkompensation i exempelvis en klimatrapport, årsredovisning och i intern kommunikation. Annars finns en risk att kommunikationen betraktas som greenwash. Det kan också anses som greenwashing ifall ni kommunicerar massa fantastiska mål, men aldrig vad ni faktiskt gör för att uppnå dem. Det behöver finnas en förankring i verkligen.

Exempel på kommunikation, målsättning och klimatåtaganden

Vill du ha bra idéer på mål och utsläppsminskande åtgärder för er som företag? Vi har skrivit om inspirerande exempel här. Så här ser The Guardians klimatlöften ut när de kommuniceras på Instagram.

Tidningen The Guardians klimatlöften kommunicerat på Instagram.

Mer om greenwash

Källa: Selling Sustainability, Futerra

Mer om kommunikation kring klimatkompensation

Ordet klimatkompensation har diskuterats flitigt och det kopplas inte sällan ihop med avlatsbrev, dvs att det blir ett sätt för företag att fortsätta som vanligt och inte minska sina utsläpp.

Stämmer det?

Enligt de fåtal studier som finns – nej. En studie från 2015 visar att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp mer och snabbare än företag som inte klimatkompenserar (The Bottom Line – taking stock of the role of offsets in corporate carbon strategies, Ecosystem Market Place). För att kunna klimatkompensera har de flesta företag lagt ner tid och resurser på att beräkna och kartlägga sina utsläpp. Bara det är ett stort första steg och visar på ett äkta engagemang när det gäller klimatfrågan.

Ord och formuleringar som kan användas som alternativ till ordet klimatkompensation:

→ balansera sitt avtryck
→ bidra med klimatfinansiering
→ vi bidrar med klimatnytta utanför vårt företags gränser

Resultatet från GoClimates medlemsundersökning

Under sommaren 2021 genomförde vi en undersökning med tio frågor bland alla som klimatkompenserar för sin livsstil via oss. Hela 552 personer deltog, det vill säga 12% av våra medlemmar vid tillfället.

Glädjande nog gör många medlemmar klimat-aktiviteter som påverkar samhället på systemnivå utöver egna livsstilsförändringar.

Vad gör våra medlemmar för klimatet utöver att bidra med viktigt klimatfinansiering?

30 % uppger att de har deltagit i demonstrationer någon gång under de senaste tre åren, 71 % har skrivit under namnlistor för klimatet, 27 % har kontaktat politiker eller sin kommun med klimatrelaterade frågor, 25 % har pratat med sin arbetsplats eller sin skola om deras klimatarbete, 21 % har kontaktat en butik eller ett varumärke om deras hållbarhetsarbete och 77 % har gjort en större livsstilsförändring som slutat äta kött, avstått flyg eller bytt fossilbil mot elbil eller cykel.

Synen på det egna klimatavtrycket

På frågan om hur en ser på sitt personliga klimatavtryck uppger närmare 74 % att de jobbar aktivt med att sänka sitt avtryck. 8 % uppger att de vill sänka sitt avtryck, men vet inte hur. 7 % uppger att de redan har ett lågt avtryck och har svårt att sänka det mer. 8 % uppger att  de inte jobbar aktivt med att sänka sitt avtryck. Flera uppger att det är svårt att ändra kost- och resvanor helt.

Vad GoClimate borde fokusera på härnäst

Vi gav elva förslag i undersökning på vad GoClimate-teamet skulle kunna fokusera på framöver. De förslag som fick flest röster var ett koldioxidbudget-verktyg för individer (57 %), att GoClimate arbetar mer med opinionsbildning och att påverka politiker (55%), möjligt för en medlem att se exakt vilka klimatprojekt hen har stöttat och med hur mycket i respektive projekt (53%), tips på klimatminskningar som är individanpassade (48%) och att vi gör det möjligt att jämföra sitt klimatavtryck från år till år (39%).

Se resultatet från våra tidigare användarundersökningar år 2020 och 2019.

Vad gör andra företag för klimatet?

"All ideas grow out of other ideas."
Photo: CJ Dayrit

Behöver du inspiration och bra idéer på klimatinitiativ till ditt företag? Här hittar du exempel på andra företags klimatarbete.

Klimatpolicy i framkant

Netlight, ett svenskt konsultföretag med över 1400 anställda i sex länder, använder sig av en Climate First policy som bland annat innefattar:

 • Veggie First, där vegetarisk mat erbjuds som norm på alla events, möten och konferenser.
 • Train First, där anställda uppmuntras att ta tåget framför flyget.
 • Fix First med fokus på reparation, och där medarbetare har möjlighet att välja begagnad IT-utrustning.

De klimatkompenserar för majoriteten av sitt klimatavtryck och utmanar sina medarbetare att anta klimatutmaningar för att minska sitt utsläpp.

Företag som bidrar till ändrat resemönster

Arkitektföretaget Edge med tjugo anställda erbjuder sina medarbetare miljöbonus för klimatsmart arbetspendling. Som mest kan en medarbetare få 4000kr i bonus per år. De som bor inom 15 km från arbetsplatsen får högsta poäng om de går, cyklar eller åker elcykel. De som bor längre bort än 15 km får högsta poäng även genom att välja kollektivtrafik. 

Att erbjuda möjligheten att fortsätta arbeta hemifrån eller på annan plats än kontoret bidrar till att dra ner utsläppen från medarbetarnas pendling. Flera företag, som Spotify och deras Work From Anywhere-princip , Microsoft, Getinge, Facebook och Salesforce fortsätter att erbjuda sina anställda att arbeta hemifrån, även efter att Covid-restriktioner har hävts.  

Företagen MTR Express, ETC företagen, arkitektföretaget Edge samt försäkringsbolaget Naturesave har en No-fly staff holiday policy. Den ser olika ut på företagen, men går i princip ut på att uppmuntra och belöna medarbetare som väljer att inte flyga under semestern genom att ge dem extra ledighet för att kompensera för den längre restid ett annat transportmedel kan innebära. Naturesave lanserade detta redan 2009 där anställda erbjuds upp till fyra extra semesterdagar när de väljer att resa på andra sätt än att flyga. På Edge får alla medarbetare som inte flyger på sin semester extra klimatledighet i form av två semesterdagar.

Nya affärsmodeller och sätt att hållbarhetsredovisa

Houdini Sportswear mäter sin verksamhet mot ramverket “planetary boundaries  eller de planetära gränsvärdena, som togs fram av bl a Johan Rockströms och Stockholm Resilience Center, för att förstå sitt totala avtryck på planeten. Dessutom erbjuder de Houdini Rental, en fysisk och digital uthyrningstjänst för att uppmuntra ett ökat delande av kläder och prylar. De har även Houdini Reuse, där det går att köpa begagnade kläder på deras hemsida.  100% av alla tyger de använde under 2020 var återvunna, återvinningsbara, förnybara, biologiskt nedbrytbara eller Bluesign-certifierade.

Klimatmärkningar av produkter och tjänster

Fler och fler företag har börjat klimatmärka sina produkter, dvs ange hur stort klimatavtryck deras varor orsakar. MAX Burgare, Oatly (havredryck) och ASKET (kläder) gör det bland annat. COOP har tagit det steget längre med hållbarhetsdeklarationer som visar en varas påverkan inom 10 olika områden.

Tänk utanför boxen

Outdoor-företaget Patagonia uppmanar och uppmuntrar till aktivism genom Patagonia Action Works för att bidra till att rädda planeten. De har infört en intern 1-procentig skatt för planeten.

GoClimate har 6-timmars arbetsdag som norm. En arbetstidsförkortning kan bidra till att skala hållbar beteendeförändring och bryta vanan av att leva för att arbeta och hela tiden konsumera mer1.

Källor 
Changing our ways? Behaviour change and the climate crises, Cambridge Sustainability Commissions, s 58 
Reducing working hours as a means to foster low(er)-carbon lifestyles?, University of Bern, 2019

Tips på hållbara och klimatsmarta leverantörer

Att välja leverantörer som arbetar med att minska sitt klimatavtryck och miljöpåverkan bidrar även till att minska DITT företags klimatavtryck. Här kommer ett gäng tips på hållbara leverantörer som ligger i framkant när det gäller klimat och miljö.

Photo: Pascal Bernardon

Mat och catering

Mat från restauranger och cateringföretag som använder sig av räddade råvaror, som egentligen skulle ha kastats, har i stort sett inget klimatavtryck.
Sopköket Stockholm
Spill Malmö

Inköp av IT & mobiltelefoni

Återanvändning är bättre för miljön än att köpa nytt eftersom nytillverkning av IT-produkter förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Här hittar du begagnad IT-utrustning och mobiler:
Inrego Norden

Vid köp av ny utrustning – spana in energieffektiva skärmar och skrivare på Naturskyddsföreningens TopTen-lista samt vilka IT-produkter som är hållbarhetscertifierade på TCO.

Servrar

Det mest energieffektiva är cloud-servrar som använder grön energi. Det gör bland annat Google Cloud och Microsoft Azure.

Elbolag

De flesta elbolag erbjuder grön el. Vissa erbjuder även grön el märkt med Bra Miljöval, utöver deras vanliga utbud. Följande fem företag är ensamma om att enbart erbjuda el märkt Bra Miljöval: Falkenberg Energi, Godel, Greenely, Telge Energi och ETC el.

Vad är Bra Miljöval?
Bra Miljöval är en miljömärkning som jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska, medan grön el garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att nödvändigtvis ställa några extra miljökrav. Det är snarare en form av ursprungsmärkning.

Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme miljömärkt el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Läs mer hos Naturskyddsföreningen.

Det är inte alltid ni själva kan välja elbolag om ni är flera företag som delar kontor. Försök att påverka fastighetsägaren istället.

Kontorsmöbler

Här hittar du begagnade kontorsmöbler att köpa eller hyra. De flesta aktörer köper även kontorsmöbler som ni inte längre vill ha.

Rekomo Norden
Beleco Sverige
AllForSale Sverige
Soeco södra Sverige och Stockholm
reCreate Design Company

Inredningsbyråer

reCreate Design Company är en inredningsbyrå specialiserad på återbruk

Städ

Det finns i stort sett städfirmor som är Svanen-märkta eller profilerar sig som miljövänliga över hela Sverige. Grön Kraft i Malmö är en av dem. Svanen-certifierade städbolag innebär användning av miljöanpassade produkter samt minskad klimatpåverkan genom stränga krav på transporter säkerställs.
Coor och ISS är Svanen-märkta städfirmor som verkar i hela Sverige. 
I Stockholm finns bland annat Friska Rum, Evident och Excellent.
En lista över miljömärkta städfirmor i olika delar av Sverige hittar du här.

Avfall

Miljövänlig sophämtning:
Office Recycling Stockholm

Bud

Miljövänliga budfirmor som kör på muskelkraft eller främst fossilfritt.
MoveByBike Malmö, Göteborg, Stockholm
Best Transport, fossilfria transporter på 275 svenska orter
Budbee

Banker

Ekobanken och JAK är bankerna som får bäst betyg. Se listan över alla banker på FairFinanceGuide.


Klimatpolicy

En klimatpolicy hjälper medarbetarna inom ett företag eller en organisation att inkludera klimatfrågan vid både stora och mindre vardagliga beslut som rese- eller matbokningar. Här är exempel på vad som kan finnas med i en klimatpolicy.

Mat
Vi serverar vegetariskt eller veganskt som standard. Kött finns som tillval. Vi minskar vårt matsvinn genom att informera medarbetare om att det finns mat över.

Resor 
Vi prioriterar digitala möten och tågresor. Vi flyger inte inrikes. Lokalt reser vi fossilfritt.

Leverantörer
Vi väljer de leverantörer som värnar mest om klimatet och miljön. 

IT-utrustning
Vi använder IT-utrustning som datorer och mobiler så länge som de är dugliga. De byts vid behov. Vi ger nya medarbetare möjlighet att välja begagnad utrustning.

Inköp
Vi köper helst begagnat – kontorsmöbler, inredning, köksmaterial osv.

Bud
Vi arbetar med fossilfria budfirmor. 

Pensioner
Vi informerar och underlättar för våra anställda att göra tjänstepensionsval som hjälper istället för stjälper klimatarbetet.

Giveaways
Vi använder oss inte av giveaways.  

Vi sprider ordet
Vi pratar med våra kunder och leverantörer om våra klimatsmarta val och sprider därigenom ringar på vattnet.

Här hittar du fler artiklar på ämnet:
Ställ om till en hållbar arbetspendling
Klimatsmart byte av kontor