Klimatavtryck från företagskopplade inköp och aktiviteter

Vår företagskalkylator inkluderar följande utsläpp:

  • uppvärmning av kontor
  • elförbrukning
  • servrar
  • flygresor
  • bilresor
  • måltider
  • kaffe
  • frukt
  • sophantering
  • inköp av IT-utrustning som mobil, skärmar och datorer

Dessa kategorier står för majoriteten av ett tjänsteföretags återkommande årliga klimatavtryck.

Om ni har andra typer av aktiviteter eller inköp som ni vill inkludera i er beräkning kan ni göra det i fältet “övrigt”. Här kommer några exempel på vad det skulle kunna vara och hur stort klimatavtryck respektive aktivitet eller inköp har. Observera att vissa utsläpp anges i gram och vissa i kg.

Möbler
Kontorsstol 72kg
Bokhylla 18 kg
Bord 160*180cm 35 kg
Skåp 100 kg

Dryck & Snacks
Vinflaska 1040g CO2e
Vin glas (150 ml) 208g CO2e
Läsk 330 cl 170g CO2e
Öl (473ml/1pint) 500 g CO2e
Chipspåse 80 g

Att kommunicera sitt klimatarbete

Vad kan vi som företag prata om, hur och varför?

Svar: Det beror på vad ert klimatarbete består av. Om ni har tydliga klimatmål, en inspirerande klimatpolicy och höga ambitioner: prata gärna om dem, även om ni inte vet exakt hur ni ska ta er dit. Var gärna transparenta och låt andra följa era utmaningar och framsteg. Genom att berätta hur just ni bidrar till klimatomställningen genom minskade utsläpp eller genom klimatsmarta produkter och tjänster så kan ni inspirera andra företag att följa efter. Samtidigt kan det stärka ert varumärke om kommunikationen görs på rätt sätt – under förutsättning att det handlar om verkligen klimatnytta och att löften efterlevs så klart. Läs mer om det och greenwashing längre ner. 

Om ni inte har satt upp mål eller skrivit en klimatpolicy, men har valt att klimatkompensera – se det som en bra sak som ni ska vara stolta över, men inte skryta med. Lite som att betala för ert företags sophantering. Det är en bra sak, men inget man basunerar ut ifall ni inte har satt klimatmål och tar andra konkreta steg för att minska er klimatpåverkan. Istället informerar ni om er klimatkompensation i exempelvis en klimatrapport, årsredovisning och i intern kommunikation. Annars finns en risk att kommunikationen betraktas som greenwash. Det kan också anses som greenwashing ifall ni kommunicerar massa fantastiska mål, men aldrig vad ni faktiskt gör för att uppnå dem. Det behöver finnas en förankring i verkligen.

Exempel på kommunikation, målsättning och klimatåtaganden

Vill du ha bra idéer på mål och utsläppsminskande åtgärder för er som företag? Vi har skrivit om inspirerande exempel här. Så här ser The Guardians klimatlöften ut när de kommuniceras på Instagram.

Tidningen The Guardians klimatlöften kommunicerat på Instagram.

Mer om greenwash

Källa: Selling Sustainability, Futerra

Mer om kommunikation kring klimatkompensation

Ordet klimatkompensation har diskuterats flitigt och det kopplas inte sällan ihop med avlatsbrev, dvs att det blir ett sätt för företag att fortsätta som vanligt och inte minska sina utsläpp.

Stämmer det?

Enligt de fåtal studier som finns – nej. En studie från 2015 visar att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp mer och snabbare än företag som inte klimatkompenserar (The Bottom Line – taking stock of the role of offsets in corporate carbon strategies, Ecosystem Market Place). För att kunna klimatkompensera har de flesta företag lagt ner tid och resurser på att beräkna och kartlägga sina utsläpp. Bara det är ett stort första steg och visar på ett äkta engagemang när det gäller klimatfrågan.

Ord och formuleringar som kan användas som alternativ till ordet klimatkompensation:

→ balansera sitt avtryck
→ bidra med klimatfinansiering
→ vi bidrar med klimatnytta utanför vårt företags gränser

Resultatet från GoClimates medlemsundersökning

Under sommaren 2021 genomförde vi en undersökning med tio frågor bland alla som klimatkompenserar för sin livsstil via oss. Hela 552 personer deltog, det vill säga 12% av våra medlemmar vid tillfället.

Glädjande nog gör många medlemmar klimat-aktiviteter som påverkar samhället på systemnivå utöver egna livsstilsförändringar.

Vad gör våra medlemmar för klimatet utöver att bidra med viktigt klimatfinansiering?

30 % uppger att de har deltagit i demonstrationer någon gång under de senaste tre åren, 71 % har skrivit under namnlistor för klimatet, 27 % har kontaktat politiker eller sin kommun med klimatrelaterade frågor, 25 % har pratat med sin arbetsplats eller sin skola om deras klimatarbete, 21 % har kontaktat en butik eller ett varumärke om deras hållbarhetsarbete och 77 % har gjort en större livsstilsförändring som slutat äta kött, avstått flyg eller bytt fossilbil mot elbil eller cykel.

Synen på det egna klimatavtrycket

På frågan om hur en ser på sitt personliga klimatavtryck uppger närmare 74 % att de jobbar aktivt med att sänka sitt avtryck. 8 % uppger att de vill sänka sitt avtryck, men vet inte hur. 7 % uppger att de redan har ett lågt avtryck och har svårt att sänka det mer. 8 % uppger att  de inte jobbar aktivt med att sänka sitt avtryck. Flera uppger att det är svårt att ändra kost- och resvanor helt.

Vad GoClimate borde fokusera på härnäst

Vi gav elva förslag i undersökning på vad GoClimate-teamet skulle kunna fokusera på framöver. De förslag som fick flest röster var ett koldioxidbudget-verktyg för individer (57 %), att GoClimate arbetar mer med opinionsbildning och att påverka politiker (55%), möjligt för en medlem att se exakt vilka klimatprojekt hen har stöttat och med hur mycket i respektive projekt (53%), tips på klimatminskningar som är individanpassade (48%) och att vi gör det möjligt att jämföra sitt klimatavtryck från år till år (39%).

Se resultatet från våra tidigare användarundersökningar år 2020 och 2019.

Vad gör andra företag för klimatet?

Behöver du inspiration och bra idéer på klimatinitiativ till ditt företag? Här hittar du exempel på andra företags klimatarbete.

Klimatpolicy i framkant

Netlight, ett svenskt konsultföretag med över 1400 anställda i sex länder, använder sig av en Climate First policy. Den innefattar Veggie First, där vegetarisk mat erbjuds som norm på alla events, möten och konferenser,  Train First, där anställda uppmuntras att ta tåget framför flyget samt Fix First med fokus på reparation, och där medarbetare har möjlighet att välja begagnad IT-utrustning. De klimatkompenserar för sitt klimatavtryck och för alla sina medarbetares klimatavtryck årligen.

Företag som bidrar till ändrat resemönster

Arkitektföretaget Edge med tjugo anställda erbjuder sina medarbetare miljöbonus för klimatsmart arbetspendling. Som mest kan en medarbetare få 4000kr i bonus per år. De som bor inom 15 km från arbetsplatsen får högsta poäng om de går, cyklar eller åker elcykel. De som bor längre bort än 15 km får högsta poäng även genom att välja kollektivtrafik. 

Att erbjuda möjligheten att fortsätta arbeta hemifrån eller på annan plats än kontoret bidrar till att dra ner utsläppen från medarbetarnas pendling. Flera företag, som Spotify och deras Work From Anywhere-princip , Microsoft, Getinge, Facebook och Salesforce fortsätter att erbjuda sina anställda att arbeta hemifrån, även efter att Covid-restriktioner har hävts.  

Företagen MTR Express, ETC företagen, arkitektföretaget Edge samt försäkringsbolaget Naturesave har en No-fly staff holiday policy. Den ser olika ut på företagen, men går i princip ut på att uppmuntra och belöna medarbetare som väljer att inte flyga under semestern genom att ge dem extra ledighet för att kompensera för den längre restid ett annat transportmedel kan innebära. Naturesave lanserade detta redan 2009 där anställda erbjuds upp till fyra extra semesterdagar när de väljer att resa på andra sätt än att flyga. På Edge får alla medarbetare som inte flyger på sin semester extra klimatledighet i form av två semesterdagar.

Nya affärsmodeller och sätt att hållbarhetsredovisa

Houdini Sportswear mäter sin verksamhet mot ramverket “planetary boundaries  eller de planetära gränsvärdena, som togs fram av bl a Johan Rockströms och Stockholm Resilience Center, för att förstå sitt totala avtryck på planeten. Dessutom erbjuder de Houdini Rental, en fysisk och digital uthyrningstjänst för att uppmuntra ett ökat delande av kläder och prylar. De har även Houdini Reuse, där det går att köpa begagnade kläder på deras hemsida.  100% av alla tyger de använde under 2020 var återvunna, återvinningsbara, förnybara, biologiskt nedbrytbara eller Bluesign-certifierade.

Klimatmärkningar av produkter och tjänster

Fler och fler företag har börjat klimatmärka sina produkter, dvs ange hur stort klimatavtryck deras varor orsakar. MAX Burgare, Oatly (havredryck) och ASKET (kläder) gör det bland annat. COOP har tagit det steget längre med hållbarhetsdeklarationer som visar en varas påverkan inom 10 olika områden.

Tänk utanför boxen

Outdoor-företaget Patagonia uppmanar och uppmuntrar till aktivism genom Patagonia Action Works för att bidra till att rädda planeten. De har infört en intern 1-procentig skatt för planeten.

GoClimate har 6-timmars arbetsdag som norm. En arbetstidsförkortning kan bidra till att skala hållbar beteendeförändring och bryta vanan av att leva för att arbeta och hela tiden konsumera mer1.

Källor 
Changing our ways? Behaviour change and the climate crises, Cambridge Sustainability Commissions, s 58 
Reducing working hours as a means to foster low(er)-carbon lifestyles?, University of Bern, 2019

Tips på hållbara och klimatsmarta leverantörer

Att välja leverantörer som arbetar med att minska sitt klimatavtryck och miljöpåverkan bidrar även till att minska DITT företags klimatavtryck. Här kommer ett gäng tips på hållbara leverantörer som ligger i framkant när det gäller klimat och miljö.

Mat och catering

Mat från restauranger och cateringföretag som använder sig av räddade råvaror, som egentligen skulle ha kastats, har i stort sett inget klimatavtryck.
Sopköket Stockholm
Spill Malmö

Inköp av IT & mobiltelefoni

Återanvändning är bättre för miljön än att köpa nytt eftersom nytillverkning av IT-produkter förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Här hittar du begagnad IT-utrustning och mobiler:
Inrego Norden

Vid köp av ny utrustning – spana in energieffektiva skärmar och skrivare på Naturskyddsföreningens TopTen-lista samt vilka IT-produkter som är hållbarhetscertifierade på TCO.

Servrar

Det mest energieffektiva är cloud-servrar som använder grön energi. Det gör bland annat Google Cloud och Microsoft Azure.

Elbolag

De flesta elbolag erbjuder grön el. Vissa erbjuder även grön el märkt med Bra Miljöval, utöver deras vanliga utbud. Följande fem företag är ensamma om att enbart erbjuda el märkt Bra Miljöval: Falkenberg Energi, Godel, Greenely, Telge Energi och ETC el.

Vad är Bra Miljöval?
Bra Miljöval är en miljömärkning som jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska, medan grön el garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att nödvändigtvis ställa några extra miljökrav. Det är snarare en form av ursprungsmärkning.

Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme miljömärkt el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Läs mer hos Naturskyddsföreningen.

Det är inte alltid ni själva kan välja elbolag om ni är flera företag som delar kontor. Försök att påverka fastighetsägaren istället.

Kontorsmöbler

Här hittar du begagnade kontorsmöbler att köpa eller hyra. De flesta aktörer köper även kontorsmöbler som ni inte längre vill ha.

Rekomo Norden
Beleco Sverige
AllForSale Sverige
Soeco södra Sverige och Stockholm
reCreate Design Company

Inredningsbyråer

reCreate Design Company är en inredningsbyrå specialiserad på återbruk

Städ

Det finns i stort sett städfirmor som är Svanen-märkta eller profilerar sig som miljövänliga över hela Sverige. Grön Kraft i Malmö är en av dem. Svanen-certifierade städbolag innebär användning av miljöanpassade produkter samt minskad klimatpåverkan genom stränga krav på transporter säkerställs.
Coor och ISS är Svanen-märkta städfirmor som verkar i hela Sverige. 
I Stockholm finns bland annat Friska Rum, Evident och Excellent.
En lista över miljömärkta städfirmor i olika delar av Sverige hittar du här.

Avfall

Miljövänlig sophämtning:
Office Recycling Stockholm

Bud

Miljövänliga budfirmor som kör på muskelkraft eller främst fossilfritt.
MoveByBike Malmö, Göteborg, Stockholm
Best Transport, fossilfria transporter på 275 svenska orter
Budbee

Banker

Ekobanken och JAK är bankerna som får bäst betyg. Se listan över alla banker på FairFinanceGuide.


Klimatpolicy

En klimatpolicy hjälper medarbetarna inom ett företag eller en organisation att inkludera klimatfrågan vid både stora och mindre vardagliga beslut som rese- eller matbokningar. Här är exempel på vad som kan finnas med i en klimatpolicy.

Mat
Vi serverar vegetariskt eller veganskt som standard. Kött finns som tillval. Vi minskar vårt matsvinn genom att informera medarbetare om att det finns mat över.

Resor 
Vi prioriterar digitala möten och tågresor. Vi flyger inte inrikes. Lokalt reser vi fossilfritt.

Leverantörer
Vi väljer de leverantörer som värnar mest om klimatet och miljön. 

IT-utrustning
Vi använder IT-utrustning som datorer och mobiler så länge som de är dugliga. De byts vid behov. Vi ger nya medarbetare möjlighet att välja begagnad utrustning.

Inköp
Vi köper helst begagnat – kontorsmöbler, inredning, köksmaterial osv.

Bud
Vi arbetar med fossilfria budfirmor. 

Pensioner
Vi informerar och underlättar för våra anställda att göra tjänstepensionsval som hjälper istället för stjälper klimatarbetet.

Giveaways
Vi använder oss inte av giveaways.  

Vi sprider ordet
Vi pratar med våra kunder och leverantörer om våra klimatsmarta val och sprider därigenom ringar på vattnet.

Här hittar du fler artiklar på ämnet:
Ställ om till en hållbar arbetspendling
Klimatsmart byte av kontor

Ställ om till en hållbar arbetspendling

Under 2020 har många av oss haft en paus från kontoret, vilket satt vårt dagliga resande i perspektiv. Hur ska vi fortsätta träffas och jobba tillsammans framöver? GoClimate tipsar om hållbara sätt att ta sig till jobbet, både för företaget och de anställda!

1. Fötterna

Såklart är det mest miljövänliga sättet att ta sig fram att promenera! Vi får motion och frisk luft (förhoppningsvis), och många känner sig piggare efter att ha rört lite på sig. Vi får tid att mentalt förbereda oss, och mentalt varva ner efter jobbet. Jämför hur lång tid det tar att gå med att åka! Skillnaden kan vara mindre än du tror. Om du har för långt för att gå hela vägen är det också trevligt att kombinera en pendeltågsresa med en promenad, i stället för att åka bil hela vägen.

2. Cykeln

På hjul kommer vi längre distanser med högre hastighet än till fots. Bra för hälsan, lättare att transportera lite tyngre saker i sadelväskor. Det känns lättare när du hittat bra cykelvägar och ett tempo som passar dig. På cykel kan vi få endorfiner och kan lära känna vårt närområde bättre. Kanske lägger du märke till en ny restaurang, eller en vacker utsiktsplats? Ett riktigt bra alternativ är elcykel, då får du hjälp i backar och motvind!

För företaget – se till att de anställda har ett säkert ställe att förvara cykeln, och diskutera med de anställda om det finns ett värde i att erbjuda möjlighet att duscha och byta om.

3. Kollektivt

Att åka gemensamt med andra är ett sätt att ta sig längre sträckor utan att fresta mer än nödvändigt på miljön. Spårtrafik som pendeltåg, tunnelbana och spårvagn har lägre koldioxidavtryck per km än buss. Åker du längre sträcka så kan det vara värt att diskutera med din arbetsgivare om du kan tillgodoräkna dig detta som arbetstid, genom att jobba på vägen. Det kan också spara på klimatet att åka bilen en kortare sträcka, tex till en pendeltågsstation, och åka kollektivt resten av vägen.

4. Bilen – elektrisk såklart

Bilen kan vara nödvändig för att ta sig till och från, eller för att utföra, vissa arbeten. Då är det extra viktigt att inte köra på fossila bränslen! Framtidens bil är den som går på el – 2020 var det år Norge sålde fler elbilar än bensin, diesel och hybrid (54% elbil), och Sverige är på väg i samma riktning. Tillväxten i Sverige var 82% under 2020! Det är en investering både att köpa bilen och att installera en laddstation, men det lönar sig fort då kostnaden per kilometer krymper. Om du har en förmånsbil eller företagsbil som drivs av fossilbränsle, diskutera möjligheten att köra elbil i stället. Ett annat alternativ är att samåka – jobbar du och grannen i närheten av varandra kanske ni kan turas om att köra. Det kanske är opraktiskt att göra varje dag, men kan vara en trevlig omväxling med lite sällskap.

För företaget – kan ni bidra till omställningen genom att erbjuda laddstolpar på parkeringen?

Behöver du åka till kontoret varje dag? Vi har olika behov och olika förutsättningar, och för vissa kan det vara en trevlig omväxling att jobba hemifrån. Du sparar tid och energi på att slippa resa. Andra har större behov av att träffa kollegor på kontoret och fokuserar bättre hemifrån.

Företaget – en liten detalj som skickar rätt signal utåt är att beskriva på er hemsida hur det går att ta sig till er till fots, cykel och kollektivt, och hur lång tid det tar från närmsta knutpunkt. Beroende på företagskultur kan det vara motiverande att ha utmaningar för de anställda – vilka klarar att cykla en hel månad? Kan vi erbjuda incitament som tex pendlingskort för att öka det kollektiva resandet? Att ha en dialog med de anställda och fråga vad som behövs för att de ska kunna resa på klimatvänligare sätt är en bra startpunkt för att hitta åtgärder som verkligen fungerar.

Hur pendlar du och vad skulle du behöva från din arbetsgivare för att kunna resa mer klimatsmart? Lämna en kommentar!

Undersökning om klimatkompensation hos privatpersoner

Under sommaren 2020 genomförde vi en undersökning med tio frågor bland alla som klimatkompenserar via oss. Hela 620 personer deltog, det vill säga 13% av våra medlemmar vid tillfället.

Enligt undersökningen har 67% minskat sitt avtryck sedan de gick med i GoClimate och uppger att de bland annat har installerat solceller, äter mindre kött, flyger mindre och äter mer veganskt.  31 % säger att det är oförändrat och 2 % (10 personer) uppger att de har ökat sitt klimatavtryck.

På frågan om hur en ser på sitt personliga klimatavtryck uppger närmare 80 % att de jobbar aktivt med att sänka sitt avtryck. 7 % uppger att de vill, men vet inte hur. 7 % uppger att de inte jobbar aktivt med att sänka sitt avtryck. Politiska åtgärder och ekonomiska incitament nämns som en kritisk del för att få till nödvändiga livsstilsförändringar. 

80 % av de som klimatkompenserar uppger att de jobbar aktivt med att sänka sitt klimatavtryck


De flesta är mest nöjda med vår kalkylator och typen av projekt som vi stöttar. Det som vi kan bli bättre på är tips och hjälp för att minska sitt avtryck. Fler än 65 % känner inte till att vi har en blogg, där vi utbildar om klimatavtryck och tipsar om sätt att minska det.


Anledningarna till att klimatkompensera via GoClimate är att det är enkelt, att man vill göra allt man kan för miljön, för att det finns vissa delar av ens klimatavtryck som är svårt att påverka, liten organisation med tydlig insyn var pengarna går, tydligt, smidigt, trovärdigt. och ett enkelt sätt att göra lite extra skillnad för klimatet, addera extra till det jag redan gör.

Majoriteten har hittat till oss via rekommendationer och sociala medier. Så fortsätt gärna diskutera klimatet med vänner, tipsa om oss och sprid bloggartiklar samt dela vår infografik på Instagram.

Vill du se resultaten från 2019 undersökning? De hittar du här.

De 5 bästa sakerna du kan göra för att leva mer klimatsmart

Alla forskare är överens, klimatkrisen är akut och vi måste dramatiskt minska mängden växthusgaser vi släpper ut i atmosfären idag om vi ska undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Nu måste våra politiker införa smarta lagar och policies – helst på global nivå – och alla företag måste börja ta mer ansvar för de utsläpp de orsakar. Men även vi som individer har ett ansvar. Det svårt att säga exakt vad just du kan göra för att hjälpa till på bästa sätt, kanske är det genom att påverka din arbetsplats eller skola, eller att prata med vänner eller politiker.

Oavsett hur du kan påverka andra så kan du relativt enkelt minska ditt eget klimatavtryck. Och forskning visar att det ofta är mer effektivt att påverka andra genom att ändra sina egna vanor och inspirera till förändring än att berätta för andra vad de borde göra. Därför har vi sammanställt en lista på våra 5 bästa tips på hur du kan leva mer klimatsmart.

Här kommer våra 5 bästa tips på hur du kan leva mer klimatsmart

1. Semestra lokalt

Ta tåget istället för flyget när du åker på semester och upptäck alla fantastiska platser som finns i närområdet. Åk tåg till fantastisk skidåkning i Norge istället för att flyga till alperna och vandra på vackra skåneleden istället för att äta svensk mat på Las Palmas. Extra lätt så här i Corona-tider 🙂

2. Cykla till jobbet eller jobba hemifrån oftare

Varje gång man lämnar sin fossilbil hemma så minskar man sitt personliga klimatavtryck betydande. Win win är ju om man dessutom kan få motion på köpet! Känns det långt och jobbigt? Testa en el-cykel och åk kommunalt om det regnar!

3. Se över ditt boende

Här finns oftast massor av saker att göra. Byt till grönt el-avtal om du inte redan gjort det, skaffa en värmepump eller bergvärme om du inte har det eller varför inte skaffa solceller på taket? Går det att byta till bättre isolerade dörrar eller fönster?

Eller bor du i en lägenhet? Prata med din bostadsrättsförening eller hyresförening!

4. Testa att äta mer grönt

Det har aldrig tidigare funnits så stor kreativitet och variation i grön matlagning som nu. Känns det jobbigt att laga grön mat själv? Testa en grön matkasse eller börja beställa veg på luncherna! Det finns massor av inspirerande berättelser där ute!

5. Beräkna och klimatkompensera ditt klimatavtryck

Johan Rockström gick nyligen ut med vikten av att ha koll på sitt klimatavtryck. Det tar bara någon minut att få koll på hur ditt klimatavtryck ser ut, och om du sedan vill klimatkompensera för det så kostar det oftast förvånansvärt lite. Det här är något du kan göra idag och något som har stor impact för relativt liten instats.

Det som är viktigt att tänka på när man klimatkompenserar är att man gör det i certifierade klimatprojekt som håller hög kvalité. Vi rekommenderar att man tittar på liknande Gold Standard-certifierade projekt som vi stöttar, men det finns även andra klimatprojekt som är bra.

Är flyget verkligen så illa för klimatet?

“Men, gör det så mycket om jag flyger?” Frågan som alla vi som både älskar att resa och bryr oss om klimatet ställer oss själva, och frågan vi även får från olika håll. Det korta svaret är ja, för att det är en så stor del av de utsläpp du som privatperson kan påverka. Men låt oss undersöka lite mer!

To fly or not to fly…

Den tekniska förklaringen

Enligt Internationella klimatpanelen (IPCC) står flyget globalt sett för omkring 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid. Det låter kanske inte så mycket, men på detta måste vi även lägga till den så kallade höghöjdseffekten. Det betyder att flygets klimatpåverkan är mer än bara koldioxidutsläpp, för även utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd (från runt 8000 m) och kondensstrimmorna från planet påverkar klimatet. Hur detta beräknas är väldigt komplext, eftersom det beror på många olika faktorer och effekten varierar. En grov uppskattning landar på 70-90% högre klimatpåverkan än bara koldioxidutsläppen – alltså nästan dubbelt så mycket!

Då är vi uppe i runt 5%. Men de är heller inte jämnt distribuerade över jordens befolkning – 80% av jordens befolkning har aldrig flugit (uppskattning)! Så vi som faktiskt gjort det bidrar oproportionerligt mycket. Dessutom har den regelbundna utrikestrafiken från Sverige ökat med mer än hisnande 90% sedan 2005! Så vi ser att vi tillhör en relativt liten grupp som bidrar väldigt mycket till den här delen av utsläppen.

Okej, men hur mycket släpper en flygresa ut då? 

För att beräkna detta behöver vi ta många faktorer i beaktning: Vilken sorts bränsle som används, vilken flygplansmodell, hur många som reser med planet, hur högt det flyger, vilket väder det är och hur mycket det blåser… De enklaste beräkningarna mäter bara hur mycket bränsle som tankas och hur mycket som förbränns, men även här kan det variera eftersom vissa enbart beräknar utsläppen från förbränningen (tank-to-wheel) medan andra även tar i beaktning hur mycket framställandet av bränslet påverkar klimatet (well-to-wheel), alltså ett livscykelperspektiv. 

Olika beräkningsmetoder ger olika resultat

Genom att bara beräkna koldioxidutsläppen från förbränningen av bränslet (tank-to wheel, inga andra växthusgaser än koldioxid och ingen höghöjdseffekt) kan en enkelresa från Stockholm till Paris landa på 150 kg CO2, enligt ICAO (Civilflygets FN-organ). Ett franskt ministerium har tagit fram ett liknande beräkningsverktyg som inte beaktar höghöjdseffekten men som visar bränslets totala klimatpåverkan (well-to-wheel) från alla växthusgaser, och då hamnar samma resa på 162 kg CO2-ekvivalenter. Enligt Chalmers beräkningsverktyg flightemissionsmap.org orsakar samma resa 247 kg CO2, vilket inkluderar höghöjdseffekten men inte produktionen av bränslet (bara tank-to-wheel). 

Med GoClimates egen kalkylator landar resan på 385 kg CO2-ekvivalenter, och då är vi helt säkra på att vi beräknat den totala påverkan av en persons flygresa. Vi anser att det är bättre att beräkna i överkant, enligt devisen “better safe than very sorry when the climate change starts to hurt”.

Självklart tycker vi på GoClimate att den bästa flygresan är den som inte äger rum. Men om du verkligen måste flyga rekommenderar vi att du i alla fall klimatkompenserar för din flygresa. På så sätt bidrar du till klimatprojekt som leder till minskade utsläpp av växthusgaser någon annanstans i världen, och stöttar omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Hur mycket motsvarar då en flygresa från Stockholm till Paris? Om du gjorde samma resa med tåg skulle du kunna åka sträckan 6 gånger, för hela resan släpper ut ca 60 kg CO2e. Eller, om du åker tåg i Sverige där alla större banor är eldrivna så skulle du kunna åka tur och retur Malmö – Luleå 637 gånger. Det är vansinnigt stor skillnad