“Många inser inte hur sällan de faktiskt använder saker de äger”

Att hyra ofta är billigare, närmare och enklare. Hygglo erbjuder en modern och hållbar lösning för att få tillgång till de prylar du behöver utan att behöva äga dem. Plattformen hanterar betalningen tryggt och säkert, och försäkring ingår alltid när du hyr, vilket innebär att du kan fokusera på att använda prylen utan oro för eventuella skador. Utbudet är brett – från släpvagnar till partyprylar, friluftsprylar, verktyg och elektronik.

De senaste åren har marknaden för uthyrning förändrats avsevärt. Tidigare, mellan 2016 och 2018, sågs många stora retailföretag som försökte sig på uthyrning, från Clas Ohlson till Filippa K. De flesta av dessa företag har dock dragit tillbaka sina satsningar.

”Jag hoppas att detta bara är tillfälligt och att fler större aktörer försöker ge sig på mer cirkulära modeller igen,” säger Axel Hellström, Head of Growth på Hygglo. 

Hyrbranschen ökar

Samtidigt har tillväxten hos specialiserade uthyrningsaktörer, såsom inom bil-, båt- och allmänna prylar likt Hygglo, ökat kraftigt.

”Gemene man hyr mer idag än 2016, men den tillväxten har främst skett genom specialiserade plattformsaktörer istället för hos de större bolagen,” förklarar Axel.

En av de största utmaningarna är att bryta konsumtionsmönstret. För många känns det enklare att köpa något, trots att hyra ofta är billigare, närmare och enklare. Hygglo menar på att det är väldigt mycket billigare per använd timma att hyra än att köpa och äga.

Många kostnader förknippat med ägande

Det finns många kostnader förknippade med ägande, både direkta som inköpskostnad och underhåll, och indirekta som förvaringsutrymme.

”Därmed blir det nästan alltid billigare att hyra, även om det är en pryl du använder flera gånger per år,” påpekar Axel Hellström.

Många inser inte heller hur sällan de faktiskt använder saker de äger. Hygglo strävar efter att göra det tydligt hur enkelt det är att hyra. Prylarna finns ofta nära till hands, och processen är smidig.

Prova Hygglo!

”Genom Hållbarhetskollen blir det tydligt vilket avtryck våra inköp gör”

Ratius
Helena Ericsson, VD på Ratius

Ratius Mässbyrå är en fullserviceleverantör av mässmontrar, med expertis inom design och projektledning från idé till slutleverans. Företaget, med sina 15 medarbetare, är baserat i egna lokaler i Norrtälje och levererar både nationellt och internationellt. De hanterar även allt efterarbete, såsom rivning och lagerhållning av montermaterial, vilket möjliggör återanvändning vid nästa tillfälle.

Ratius har länge engagerat sig i hållbarhetsfrågor. I början av 2000-talet byggde de nya lokaler som möjliggjorde lagerhållning av kundernas material. Detta cirkulära tänk är avgörande i en bransch som producerar material för kortvarig exponering, vilket kräver hållbara och högkvalitativa material. ”Vi har alltid strävat efter att minimera vår miljöpåverkan, från återvinning av restprodukter till hållbara transportlösningar,” säger Helena Ericsson, VD på Ratius.

Viktigt med ekonomisk och social hållbarhet

För Ratius omfattar hållbarhet mer än bara miljöfrågor; det inkluderar även ekonomisk och social hållbarhet.

”Utan en hållbar ekonomisk situation kan vi inte investera i hållbar produktion och moderna maskiner, och utan ekonomisk hållbarhet kan vi inte säkerställa adekvata ersättningsvillkor för alla som arbetar för oss och våra kunder,” förklarar Helena.

Social hållbarhet innebär också att arbeta med rimliga ledtider och att säkerställa att alla inblandade parter samverkar effektivt.

Helena identifierar den största utmaningen för branschen som ekonomisk lönsamhet.

”Det är en pressad bransch med extrema arbetsvillkor och knivskarpa deadlines. Vi måste hantera säsongsvariationer och säkerställa tillräcklig bemanning under toppar,” säger hon.

Trots dessa utmaningar förblir målet att leverera mässmontrar som sticker ut, på ett hållbart sätt.

Hållbarhetskollen underlättar hållbarhetsarbetet

Samarbetet med Hållbarhetskollen har underlättat Ratius hållbarhetsarbete avsevärt.

”Genom Hållbarhetskollen blir det tydligt vilket avtryck våra inköp gör, och det ger oss konkreta fokusområden för att bidra till en hållbar framtid,” säger Helena.

Hon betonar vikten av samverkan med kunderna för att uppnå hållbarhetsmålen, eftersom många beslut och val påverkar Ratius inköp och verksamhet.

Avslutningsvis rekommenderar Helena Hållbarhetskollen till andra företag:

”Det ger konkreta underlag för dialoger på många nivåer – internt, med kunder och i styrelserummet. Dessa dialoger måste leda till beslut och agerande för att vi ska kunna göra verklig skillnad och skapa förändring.”

Testa Hållbarhetskollen!

Kolla in Ratius Mässbyrå här.

Unconventional Ventures är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare

Nora2
Nora Bavey, Unconventional Ventures (UV)

Nora Bavey, en engagerad trebarnsmamma och tidigare edtech-grundare, bytte bana till att bli en framstående impact-investerare för fyra år sedan. ”Jag bestämde mig för att bli den investerare jag själv hade hoppats träffa under min egen fundraising,” säger Nora.

Unconventional Ventures (UV) grundades i Danmark 2018 och är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare (identifierade som kvinnor, LGBTQ+, POC och/eller invandrare) som bygger skalbara teknikföretag som fokuserar på impactlösningar.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet”

När det gäller urvalsprocessen för att välja företag att investera i har UV en tydlig strategi. Företagen måste först och främst ha fokus på impact i sin affärsmodell, med inriktning på klimat eller sociala lösningar.

För det andra måste grundarna tillhöra en historiskt sett underfinansierad grupp.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet, antingen genom egna erfarenheter eller genom någon nära dem,” förklarar Nora.

Detta säkerställer att lösningarna kommer från personer med en djup förståelse för problemet, dess sammanhang och beroenden, och har en stark drivkraft att utveckla effektiva lösningar.

Stor potential för investeringar i klimatlösningar

Inom området klimatlösningar ser Nora lovande trender.

”Det är fantastiskt att se att impact-investeringar är ett snabbt växande segment inom den finansiella industrin över hela världen,” noterar hon.

Denna tillväxt är tydlig i Norden, där över 100 miljarder euro investerades i impact-tech-företag mellan 2017-2021.

”Mer än 70% av detta tilldelades de som hanterar FN SDG nummer 13, Klimatåtgärder, men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i impact-investeringar med många potentiella framtida vinnare längs resan,” påpekar Nora.

Nora ser stora brister i nuvarande investeringsmetoder, särskilt när det gäller att erkänna potentialen i att kombinera mångfald och påverkan.

”Få är öppna för att acceptera det faktum att team med en hög grad av perspektiv leder till högre nivåer av innovation och att de också har visat sig generera större avkastning,” säger Nora.

Letar efter nya underrepresenterade grundare

Unconventional Ventures kommer i år att lansera sin sjätte årliga rapport om finansieringsgapet både i Norden och globalt.

”Vi har beslutat att skapa vårt eget dataset för att visualisera gapet,” avslöjar hon. “Om du känner en underrepresenterad grundare som bygger en tech startup, tipsa dem om att delta i vår undersökning som lanseras i mitten av september!

För de som är intresserade av att utforska hur vi kan använda kultur och teknik för att driva meningsfull påverkan, bjuder Unconventional Ventures in till en del av sitt ekosystem för första gången på House of Culture i Köpenhamn den 10 september.

Läs mer om Unconventional Ventures här.

Att dela bil är enklare och säkrare än någonsin

GoMore
Anders Jelstrup Besenbacher, GoMore

Städerna är fyllda av parkerade bilar. De står oanvända 96%  av sin tid och i genomsnitt nyttjas varje bil av bara 1,3 personer. Om vi blir bättre på att dela bil i våra städer skulle vi snabbt kunna halvera antalet bilar och samtidigt ta bättre hand om vår planet. Därför vill GoMore hjälpa människor att dela bil.

Under de senaste åren har det skett en tydlig förändring på marknaden för biluthyrning, enligt Anders Jelstrup Besenbacher, som driver GoMore. På grund av inflationen är det fler som vill spara pengar, och bilägare blir mer medvetna om kostnaderna för att äga en bil. GoMore erbjuder en lösning där bilägare kan tjäna pengar på sina bilar men behålla dem vid behov.

“Dessutom har det blivit trendigt att hyra istället för att äga, vilket bidrar till en mer hållbar användning av resurser”, berättar Anders Jelstrup Besenbacher.

Försäkring med omfattande skydd under hela hyresperioden

För de som är skeptiska till att hyra ut sin bil till privatpersoner vill GoMore betona att deras samarbete med ett försäkringsbolag erbjuder omfattande skydd under hela hyresperioden. Dessutom kan bilägare neka förfrågningar om de känner sig osäkra, och många bilar är utrustade med GoMore Nyckelfri, vilket gör hela processen smidig och enkel.

Framöver har GoMore spännande planer. Företaget har nyligen expanderat till sitt sjunde land, Estland, och planerar fortsatt expansion. I Sverige är målet att nå fler städer, så att ännu fler kan dra nytta av möjligheterna att hyra ut och hyra bilar via GoMore. Denna expansion kommer att bidra till att fler människor kan uppleva fördelarna med delningsekonomin, samtidigt som den främjar en mer hållbar och ekonomisk bilanvändning.

Se om GoMore finns i din stad!

EU-valet avgörande om Sverige ska bli världsledande

voting

För att lyckas med att bli världsledande inom klimatomställningen behöver vi i näringslivet ett EU som sätter klimatet först.

Klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska företag och deras anställda. På samma sätt som Sverige blev världsledande inom digitaliseringen – mycket tack vare modiga politiska beslut och stora investeringar – har vi nu samma möjlighet att ta en position längst fram i klimatomställningen.

För att lyckas med detta behöver vi ett EU som sätter klimatet först. Vi behöver politik och politiker som förstår vikten av långsiktiga klimatmål och som inte backar för att genomföra enligt vetenskapen helt nödvändiga förändringar. Vi behöver en tydlig och ambitiös klimatpolitik på europeisk nivå, med bindande mål och skarpa åtgärder som driver på innovation och investeringar.

Genom ett EU som sätter klimatet först kan vi uppnå:

 1. Förbättrad internationell konkurrenskraft: Genom att EU driver en stark klimatpolitik kan svenska företag vara med och bli först även på andra internationella marknader som prioriterar hållbarhet. Vi vet att en omställning behövs, och vi vet därför att marknader för klimatsmarta lösningar kommer att växa kraftigt. Ett EU som sätter klimatet först kan hjälpa svenska företag att möta dessa krav, bli först på de växande marknaderna och därför stärka sin position globalt.
 2. Ökad investering i forskning och utveckling: En ambitiös klimatpolitik kan leda till ökade investeringar i forskning och utveckling av nya teknologier. Detta gynnar svenska företag som är ledande inom innovation, och kan skapa nya affärsmöjligheter inom områden som grön energi, hållbar transport och cirkulär ekonomi.
 3. Skapande av gröna jobb: Genom att främja hållbara industrisektorer kan EU bidra till skapandet av nya jobb inom den gröna ekonomin. Detta innebär fler arbetstillfällen inom områden som förnybar energi, energieffektivisering och miljöteknik, vilket är positivt för både ekonomin och arbetsmarknaden i Sverige.
 4. Riskminimering och framtidssäkring: Klimatförändringar utgör en stor risk för många industrier, från jordbruk till fastigheter och försäkring. Genom att EU sätter klimatet först och arbetar för att minska klimatförändringarnas påverkan kan svenska företag minska sina egna risker och framtidssäkra sina verksamheter.
 5. Förbättrad folkhälsa och livskvalitet: En stark klimatpolitik leder till renare luft, vatten och mark, vilket förbättrar folkhälsan. Detta minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten bland anställda, vilket är fördelaktigt för företag. Dessutom skapar en bättre livskvalitet en attraktiv arbets- och livsmiljö, vilket kan hjälpa till att attrahera och behålla internationella talanger.
 6. Regelverk och standardisering: Ett EU som sätter klimatet först kan införa fler långsiktiga gemensamma regelverk för hållbarhet, vilket underlättar för svenska företag att verka på den europeiska marknaden. Detta skapar även en mer rättvis spelplan för de företag som redan idag har kommit långt i omställningen.
 7. Ökad resiliens mot klimatkriser: Genom att fokusera på klimatåtgärder kan EU bidra till att bygga resiliens mot klimatrelaterade kriser som extremväder och naturkatastrofer. Detta skyddar inte bara miljön utan även företagens tillgångar och infrastruktur.

Ett EU som prioriterar klimatet innebär också stöd och incitament för företag som vågar satsa på hållbara lösningar. Genom att investera i gröna teknologier och förnybar energi kan vi skapa nya jobb och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. För svenska företag innebär detta möjligheter att leda utvecklingen inom allt från energiproduktion och transport till byggindustri och jordbruk.

Men det handlar inte bara om ekonomiska vinster. En stark klimatpolitik på EU-nivå är också avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Klimatförändringarna är en akut global utmaning som kräver gemensamma insatser, och EU har potentialen att vara en kraftfull aktör i detta arbete. Genom att sätta klimatet högst på agendan kan vi minska vår klimatpåverkan och bidra till att uppnå de globala klimatmålen.

Därför uppmanar vi alla svenska företag att stödja denna vision och arbeta tillsammans för att säkerställa att klimatfrågan får den plats den förtjänar i EU-politiken.

Tillsammans kan vi påverka och driva förändring. Genom att rösta i EU-valet och välja politiker som prioriterar klimatet, kan vi bidra till att forma ett EU som banar väg för en hållbar framtid.

Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa att Sverige kan och vill vara en ledande kraft i klimatomställningen. För våra företags skull, för våra anställdas skull, och för våra barns och barnbarns skull. Rösta för klimatet den 9 juni.

Dela denna text vidare i dina kanaler – tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer i vår guide ”EU-valet och klimatet”

Så här röstar du

”Jag önskar att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar.”

Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time berättar om kampanjen #MoveTheMoney.

Att ha koll på pengarna är en av de viktigaste åtgärderna ett företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan. Vi har pratat med Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time, som arbetar för climate action och driver frågan om hur man kan göra skillnad för klimatet genom att flytta sina pengar.

“Det som många företag inte tänker på är att deras största klimatavtryck inte kommer från den egna verksamheten, utan från företagets bankkonton och pensionsfonder för sina anställda samt från andra finansiella investeringar. Detta gäller naturligtvis inte företag inom exempelvis stål- och betongindustrin, men för många andra företag är det faktiskt pengarna som är boven,” säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Time.

Ingmar hänvisar till den senaste Carbon Bankroll-rapporten, som visar att de totala koldioxidutsläppen för vissa företag inom tjänste- och ICT-sektorerna skulle mer än dubblas om utsläpp från kontanter på banken inkluderades.

“Den viktigaste orsaken är nog att kunskapen om pengars klimatpåverkan är alldeles för låg, både hos företag, politiker och privatpersoner. Det är därför We Don’t Have Time har lanserat kampanjen Move The Money, för att skapa uppmärksamhet och ökad kunskap om detta. Ju fler stora etablerade institutioner som flyttar sina pengar bort från företag som vägrar att ställa om, desto mer öppnas det upp för politisk reglering. Det är mycket lättare för politiker att reglera något när inte stora finansiella institutioner har ekonomiskt intresse i den aktiviteten,” fortsätter Ingmar Rentzhog.

Ingmar Rentzhogs tre bästa tips till dig som vill klimatsäkra ditt företags hantering av pengar: 

 1. Gör företagets kassa hållbar genom att flytta pengarna till en bank som har fasat ut eller snart ska fasa ut utlåning och investeringar i fossila bränslen.
 2. Gör samma sak med dina anställdas pensionsfonder.
 3. Kommunicera brett om att ni har gjort detta och varför det är så viktigt.

På wedonthavetime.org/movethemoney får du konkret hjälp med hur ditt företag kan gå tillväga, och där finns även en databas över hur mycket banker har investerat i fossila tillgångar.

“Jag önskar att alla insåg hur djup klimatkrisen faktiskt är och hur kort tid vi har på oss att agera för att motverka de värsta scenarierna. Jag önskar också att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar,” avslutar Ingmar Rentzhog.

”Med GoClimate så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”

conapto
Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Conapto erbjuder säker och flexibel datacenter-colocation samt uppkoppling till molnet  – allt med fokus på hållbarhet. Byte till förnybar el, återvinning av värme från datacenter och återvinning av elektronik är bara några av de saker som Conapto satsar på för att bli ett mer hållbart företag.

“Att prioritera hållbarhet är inte bara viktigt för Conapto, utan även för våra kunder och samhället i stort. Tack vare vårt goda samarbete med GoClimate, som möjliggör för oss att bli ännu kunnigare inom hållbarhetsfrågor, så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”, säger Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Strävan efter att minska utsläpp

Från början av sin resa i 2008, med etableringen av datahall Stockholm 2 Syd och beslutet att satsa på hållbarhetsfrågor, har Conapto ständigt strävat efter att minska sina utsläpp. Detta åtagande har lett till ett byte från Fortum till Vattenfall 2021, vilket möjliggör användning av 100% förnybar energi från vatten och vind, samt möjligheten att matcha energianvändningen på timbasis genom Vattenfalls 24/7 matchning.

Detta system visar produktion timme för timme och ökar inte bara transparensen utan även säkerställer att Conapto kan uppfylla sitt åtagande om 100% förnybar el alla dygnets timmar, året runt – förutom vid eventuella elavbrott då reservgeneratorer används. Conapto har dock sedan 2022 investerat i nya reservgeneratorer som möjliggör användning av Ecopar diesel, ett miljövänligare alternativ till traditionell diesel, vid dessa fall.

Energin i datahallarna återanvänds till värme

En annan central del av Conaptos hållbarhetsarbete är deras fokus på värmeåtervinning. Samarbetet med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi och Miljö möjliggör återföring av restvärmen från datacenter till det lokala fjärrvärmenätet, vilket bidrar till återvunnen och kostnadseffektiv värme till exempelvis bostäder. Målet är att återanvända upp till 90% av energin som matas in i datahallarna.

Conaptos hållbarhetsinitiativ sträcker sig också till dess miljö- och energiledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 50001. Certifieringarna vittnar om Conaptos systematiska tillvägagångssätt för att integrera miljö- och energihantering i sin verksamhet, vilket underlättar kontinuerlig förbättring av energiprestandan. Utöver dessa åtgärder återbrukar Conapto även elektronik i samarbete med Stena Recycling, vilket har sparat över 350 000 ton CO2 sedan 2020. 

Conaptos affärsmodell är ett bra exempel på hur företag kan driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, genom att minska sin klimatpåverkan samtidigt som de erbjuder högkvalitativa tjänster. Vi hoppas att deras integrering av klimatvänliga lösningar över hela sin verksamhet kan fungera som inspiration för andra företag inom branschen!

Ta en titt på Conaptos CO2-transparenssida för mer insikt i hur de jobbar med att reducera sina utsläpp!

Planera en mer hållbar semester

Hållbar semester
Testa tåget, boka ett miljöcertifierat boende och hyr utrustning på plats. Det är några av tipsen för att göra sommarens semesterresa lite mer hållbar.

Att planera en hållbar semester är inte helt lätt. Det finns många olika faktorer att tänka på och det kan vara svårt att göra research på allt. Vilka miljömärkningar ska man leta efter när man väljer hotell? Vilket färdmedel är bäst, och hur långt kan vi resa? Vad är viktigast att tänka på när man är hemifrån? Vi har satt ihop en lista med tips för dig som vill boka en mer hållbar semester i sommar.

Innan resan

Boka resan

Tid, avstånd, pengar och så din koldioxidbudget. Det är många saker att ta hänsyn till när du väljer färdmedel för semestern. Generellt är tåget att föredra framför bilen och stanna gärna på marken – flygets klimatpåverkan är väldigt stor i jämförelse med andra alternativ.

Om du måste flyga kan du tänka på följande:

 • För att hålla oss inom de planetära gränserna bör du inte flyga oftare än en kort tur- och returresa var tredje år samt en lång tur- och returresa var åttonde år.
 • Försök att minimera ditt flygande. Flyg kortare sträckor, stanna längre på varje plats, ta tåget en sträcka. Det finns många sätt att försöka minska sitt flygande.
 • Finansiera klimatprojekt i samma omfattning som de utsläpp som ditt flygande orsakat. Kolla in vår tjänst för klimatfinansiering här.

Vill du kolla hur stor klimatpåverkan din planerade semester kommer ha kan du använda dig av kalkylatorn Klimatsmart semester.   

Åka tåg eller buss

Vill du upptäcka världen via tåg eller buss finns en rad olika bolag och tjänster du kan använda, du hittar vår sammanställning av dem här:

📍TÅG I SVERIGE

Det är många aktörer som erbjuder rabatter på SJ när du åker tåg. Kolla om du redan är med i en fackförening eller organisation som ger rabatt för att boka billigare resor i sommar.

Klimatnytt.se har gjort en lista med organisationer.

Både SJ och Snälltåget erbjuder dessutom direkttåg till Hamburg och Berlin.

📍GLOBALT

Rome2rio.com – Den här webbsidan hjälper dig söka tänkbara rutter mellan vilka två platser i världen som helst. När det är möjligt föreslås resor med buss och tåg.

📍EUROPA

All Aboard – Digital plattform för resor med tåg, där du kan boka tågresor och köpa biljetter.

Deutsche Bahn – Tysk webbsida som säljer tågbiljetter inom stora dela av Europa.

Trainline – Sida för både tåg och bussbiljetter.

⭐️ Tips! Ifall du inte hittar rutten du letar efter, testa att dela in resan i mindre sektioner istället, det brukar funka!

För inspiration och mer tips finns Facebook-gruppen Tågsemester, full av vana tågresenärer med insikter och erfarenheter som kan vara guld värt för en nybörjare på långa tågresor!

📍USA & KANADA

Amtrak.com – Här kan du söka efter resor med tåg i USA.

Viarail.ca/en – Här kan du söka efter resor med tåg i Kanada.

Greyhound.com – Bussturer inom USA, Kanada och Mexico.

📍AUSTRALIEN

Greyhound.com.au/ – Bussturer på östkusten.Journeybeyondrail.com.au – Här hittar du kust-till-kust turer med tåg.

Boka boende

Hur vet jag att boendet jag väljer tar hänsyn till miljö och klimat? Ett sätt att få reda på det är att kolla efter olika märkningar. I Norden finns Svanen-märkningen, här finns en lista med alla Svanen-märkta hotell i Sverige.

Inom Europa ska du hålla koll på EU Ecolable, även känd som EU-blomman, vilket är EU:s officiella miljömärke för varor och tjänster. Här hittar du en digital katalog med alla miljömärkta boenden för turister inom EU: The EU Ecolabel Tourist Accommodation Catalogue.

Green Key är en internationell miljö- och hållbarhetsmärkning som kan vara bra att hålla koll på globalt, den används i 58 länder.

Här är en lista med Green Key-märkta anläggningar i Sverige.

Här är en lista med Green Key-märkta anläggningar i världen.

Stäng av hemma 

Avsätt tid kvällen innan avfärd för att kolla igenom hemmet och se till att så lite som möjligt står och drar energi medan du inte är hemma. Dra ur sladdarna och stäng av sådant som drar ström eller alstrar värme. Tänk på att även standby-läget drar ström och att det kan bli en hel del om du är borta en längre tid. 

Under tiden

Sopsortera även på semestern

När man lämnar hemmet och inte har tillgång till alla sina grejer hemma kan det vara lätt att falla ur sina vanor. Men kom ihåg att det är lika viktigt att ta hand om sitt skräp på bästa sätt även på resande fot. Gör det till ett lärotillfälle, hur ser sopsorteringen ut på denna nya plats du besöker, om det så är grannkommunen eller något annat land. Finns det något att inspireras av eller förbättringspotential?

Använd flergångsartiklar 

En varm sol bjuder ofta in till måltider och fika utomhus. Kom ihåg att packa flergångsartiklar, muggar, bestick och tallrik, för att inte slösa på naturens resurser under din picknick. Sedan 1 januari i år har alla återförsäljare av mat och dryck ett krav på sig att erbjuda flergångsartiklar som 

Hyr eller låna utrustning

Innebär din semester mer äventyrliga inslag där du behöver använda utrustning eller kläder som inte finns i din garderob till vardags? Kolla upp om det går att hyra eller låna utrustning och/eller kläder på plats. Ofta är det smidigare än att köpa, för då minimerar du även din packning.

Våga vara jobbig

Ibland måste man vara den som vågar ställa frågan för att lyfta den till agendan. Våga ställa krav på flygbolaget, hotellet eller restaurangen. Fråga efter miljöpolicyn. Fråga om råvarorna är närproducerade. Fråga hur de tänker kring hållbar turism inom social hållbarhet, har till exempel de anställda kollektivavtal? Ju fler som ställer krav, desto viktigare blir det för aktörerna inom turismbranschen att leva upp till kraven.

”Se restiden som en möjlighet till tankar, reflektion och möjlighet till nya möten”

Aylin Bertlin
Aylen Bertlin reser ofta tillsammans med sin partner Gurgin in deras van.

Aylen Bertlins resvanor har genomgått en markant förändring – från att ha varit en passionerad resenär till att helt avstå från flygresor. Hon reflekterar över sin tidigare resefrekvens: ”Jag hade ett år då jag var utomlands säkert 10 gånger, såhär i efterhand undrar jag vad det egentligen var jag sökte efter.”

Planerade och spontana stopp berikar resupplevelsen

Att välja bort flyget har visat sig erbjuda fördelar som att kunna utforska flera städer på vägen till slutdestinationen. Resor med tåg till Berlin inkluderar ofta ett stopp  i Malmö för att njuta av en falafel eller två.  Likaså, när Aylen och partnern Gurgin reser med husbil till södra Europa, är det en prioritet att göra både planerade och spontana stopp för att berika resupplevelsen med nya upptäckter.

Hittat en balans som fungerar med heltidsjobb

Trots utmaningen med att hantera tidsbegränsningar, särskilt i början när resandet med tåg kräver fler resdagar, har Aylen funnit en balans som fungerar väl även med ett heltidsjobb.

”Även om tanken på att hoppa över påskveckan på Kap Verde kan kännas som en nära döden upplevelse för många, kan jag garantera att resan får ett helt annat värde om man bara öppnar dörrarna för resande med till exempel tåg.”

Denna omställning har inte bara lett till en mer hållbar resestil, utan också till en djupare uppskattning för själva resandets essens och de värden det kan innebära.

Tips för att utforska världen mer hållbart

Aylen delar med sig av sina bästa tips för den som vill utforska världen på ett mer hållbart sätt:

 • Börja smått: En kortare resa är ett utmärkt första steg. Till exempel är en tågresa till Berlin med Snälltåget en perfekt start.
 • Utforska alternativen: Det finns många sätt att resa på. Överväg en segelbåtsresa om det passar din stil bättre, eller använd Skjutsgruppen på Facebook för att hitta samåkningsmöjligheter. När Aylen reser med husbilen är det vanligt att de letar efter samåkare.
 • Planera smart för långdistansresor med tåg: Undvik resor med många byten. Tågförseningar är vanliga och kan leda till missade anslutningar och ofrivilliga övernattningar på tågstationer. Istället, planera in sightseeingstopp längs vägen.
 • Res bekvämt: För en behaglig resa, se till att ha med något att sysselsätta dig med, såsom en bok, stickning, eller Game boy. På längre resor är en kudde och en liten sovsäck ovärderliga tillbehör.
 • Omhänderta tiden: Många avskräcks från hållbart resande på grund av den tid det tar. Aylen betonar vikten av att släppa stressen och se resandet som en chans för eftertanke, reflektion och att knyta nya bekantskaper. En stressig semester är ingen riktig semester.

Hur vi väljer klimatprojekt

På GoClimate prioriterar vi kvalitet och effektivitet i vårt stöd till klimatprojekt. Vår noggranna urvalsprocess baseras på följande kriterier för att säkerställa att varje projekt vi stöder verkligen bidrar till klimatförbättringar.

Certifiering: Vi kräver att en oberoende tredje part certifierar projekten, vilket garanterar att de uppfyller kontinuerligt uppdaterade och allt högre standarder.

Additionalitet: Det är avgörande att projekten inte skulle ha realiserats utan finansiering från klimatinitiativ. Denna princip garanterar att vår investering medför en reell förändring.

Verifiering: Klimatnyttan av varje projekt verifieras av en oberoende tredje part, vilket säkerställer dess effektivitet och trovärdighet.

Spårbarhet: Vi säkerställer att finansieringen är spårbar genom transparenta och öppna databaser. Detta förhindrar dubbelräkning och säkerställer projektets unikhet.

Beständighet: Projekten måste erbjuda en varaktig effekt, vilket innebär att fördelarna inte försvinner över tid.

Bidrag till hållbar utveckling: Utöver de direkta klimatfördelarna ska projekten även bidra till hållbar utveckling, som att skapa arbetstillfällen eller bidra till renare luft. Det är viktigt att projekten inte bidrar till negativ social utveckling där de genomförs.

På GoClimate fokuserar vi på att stödja de bästa klimatprojekten. Vi har valt att enbart arbeta med projekt som är certifierade av Gold Standard. Detta beror på att vi anser att Gold Standard har de strängaste och bästa kraven för klimatprojekt.

Vad gör Gold Standard så speciellt?

Stränga Krav: Gold Standard har striktare regler jämfört med andra standarder. De ser till att projekten verkligen behöver pengarna för att kunna genomföras och fortsätta göra skillnad.

Fokus på 1,5-gradersmålet: Projekten som stöds av Gold Standard är de som hjälper oss att nå våra globala klimatmål. Detta innebär att de inte stödjer projekt som är kopplade till fossila bränslen eller kärnenergi.

Uppdaterade Krav: Gold Standard uppdaterar regelbundet sina krav för att säkerställa att pengarna används där de gör mest nytta för klimatet.

Vår slutsats är att stödja Gold Standard-certifierade projekt är det bästa sättet att göra skillnad just nu. Men vi är öppna för att ändra vår inriktning om vi hittar andra sätt att göra ännu större klimatnytta i framtiden.

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!