Våra tjänster

GoClimate erbjuder automatiserade hållbarhetslösningar med en mänsklig touch. Vilket av våra verktyg passar ditt företag bäst?

globe

Scientist looking at dashboard

Beräkna klimatutsläpp automatiskt

Hållbarhetskollen kan utifrån ett företags bokföring automatiskt beräkna företagets klimatutsläpp och är ett enkelt verktyg för er som vill kickstarta ert hållbarhetsarbete. Beräkningarna sker baserat på data som samlas in via fakturor och kvitton, och kategoriseras utifrån dess klimatpåverkan, baserat på GHG-protokollet.

Scientist with calculator

Klimatkalkylatorn

Vår klimatkalkylator för företag låter dig snabbt få en överblick av ert klimatavtryck. Du redovisar de mest relevanta faktorerna för att få en beräkning av ert klimatavtryck. Den här lösningen är perfekt för tjänsteföretag och små och medelstora företag som snabbt vill få en översikt av sina utsläpp.

Scientist with QR code

CO2-transparens

GoClimates tjänst för CO2-transparens gör det möjligt för företag att visa upp sin klimatpåverkan på ett tydligt och transparent sätt. Vi anser att transparens är det mest kraftfulla sättet att driva på klimatåtgärder, samtidigt som det kraftigt minskar risken för greenwashing. Företag som är öppna och ärliga om sina utsläpp motiveras att vidta fler åtgärder, samtidigt som de visar upp en trovärdighet och ett engagemang som fungerar som inspiration för andra.

Scientist with a lightbulb

Klimatrådgivning och manuella beräkningar

Behöver ni mer stöd och rådgivning hjälper våra klimatrådgivare gärna till med manuella beräkningar, där vi utvärderar och får en förståelse för var ert företag kan göra störst klimatnytta.

Scientist planting a wind turbine

Finansiering av certifierade klimatprojekt

Oavsett om du använder våra övriga tjänster eller om du bara är ute efter riktigt bra klimatprojekt att stötta, så vill du självklart att dina pengar ska göra maximal nytta. Vi erbjuder vårt urval av de mest effektfulla och högkvalitativa klimatprojekten att finansiera.

Hållbarhetskollen hjälper oss att få full koll på våra utsläpp och tack vare den låga kostnaden kan vi nu lägga alla resurser på att minska vårt avtryck!

Mathias Eriksson

Ekbergs Fönsterputs & Städ AB

Vi kan även hjälpa till med inspirationsföreläsningar, workshops och tekniska integrationer. Hör av dig till [email protected] så berättar vi mer!

globe