Redan kund?
Ha din klimatrapport klar efter semestern!

Beräkna klimatutsläpp automatiskt

Hållbarhetskollen kan utifrån er bokföring automatiskt beräkna era klimatutsläpp.

Beräkningarna sker baserat på data som samlas in via fakturor och kvitton, och kategoriseras utifrån dess klimatpåverkan, baserat på GHG-protokollet.

Läs mer om Hållbarhetskollen här.

Globe
Footprint