Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

Beräkna ditt företags klimatavtryck

Att beräkna ditt företags klimatavtryck är det första steget mot att ta ansvar för de klimatutsläpp som ni orsakar. Efter att du har fyllt i det här formuläret får du information om era totala utsläpp. Ni kan sedan kan välja att finansiera certifierade klimatprojekt för en summa motsvarande era utsläpp.

1. Företagsinformation

m2

2. Energi

Ett företags energiförbrukning brukar ofta vara den största delen av ett företags klimatavtryck. Den här beräkningen tar hänsyn till de tre vanligtvis största delarna; elektricitet, värme och antal servrar som företaget använder.

kWh
kWh
(hur vet jag det?)
(hur vet jag det?)

3. Resor

Resor kan vara den största delen av ett företags klimatavtryck, speciellt om ni gör många långresor eller har många anställda som åker bil mycket.

timmar
kilometer

4. Mat

Beroende på hur mycket mat och vilken typ av mat som ett företag serverar kan mat vara en stor del av ett företags klimatavtryck.

%

5. Inköp

Elektronik har ofta en faktor 10x större klimatavtryck än andra inköp, så som möbler och kläder. Om stora mängder annat material har köpts in under perioden, som till exempel mycket möbler i samband med en flytt, kan det specificeras i övrigt-kategorin i slutet av det här formuläret.

st
st
st

6. Övrigt

Det är svårt att få med ett företags alla utsläpp i ett standardiserat formulär. De flesta företag har andra utsläppskällor som kanske är stora, men inte så vanliga. Organiserar ditt företag event med föreläsare som flygs in från hela världen? Har du konsulter som behöver pendla långa sträckor varje vecka för att komma till sina kunder? Beräkna utsläppen och skriv in dem här nedanför. Kaffe, frukt och sopor räknas in automatiskt i denna kategori baserat på antal anställda. Om du behöver hjälp med beräkningarna, kontakta oss på [email protected].

kg CO2e

7. Kontakt

För att kunna skicka en länk till rapporten över dina utsläpp behöver vi dina kontaktuppgifter.

Läs mer om företagskalkylatorn här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag!

Få tips och inspiration till hur ni som företag kan förbättra ert klimatarbete