”Jag önskar att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar.”

Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time berättar om kampanjen #MoveTheMoney.

Att ha koll på pengarna är en av de viktigaste åtgärderna ett företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan. Vi har pratat med Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time, som arbetar för climate action och driver frågan om hur man kan göra skillnad för klimatet genom att flytta sina pengar.

“Det som många företag inte tänker på är att deras största klimatavtryck inte kommer från den egna verksamheten, utan från företagets bankkonton och pensionsfonder för sina anställda samt från andra finansiella investeringar. Detta gäller naturligtvis inte företag inom exempelvis stål- och betongindustrin, men för många andra företag är det faktiskt pengarna som är boven,” säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Time.

Ingmar hänvisar till den senaste Carbon Bankroll-rapporten, som visar att de totala koldioxidutsläppen för vissa företag inom tjänste- och ICT-sektorerna skulle mer än dubblas om utsläpp från kontanter på banken inkluderades.

“Den viktigaste orsaken är nog att kunskapen om pengars klimatpåverkan är alldeles för låg, både hos företag, politiker och privatpersoner. Det är därför We Don’t Have Time har lanserat kampanjen Move The Money, för att skapa uppmärksamhet och ökad kunskap om detta. Ju fler stora etablerade institutioner som flyttar sina pengar bort från företag som vägrar att ställa om, desto mer öppnas det upp för politisk reglering. Det är mycket lättare för politiker att reglera något när inte stora finansiella institutioner har ekonomiskt intresse i den aktiviteten,” fortsätter Ingmar Rentzhog.

Ingmar Rentzhogs tre bästa tips till dig som vill klimatsäkra ditt företags hantering av pengar: 

  1. Gör företagets kassa hållbar genom att flytta pengarna till en bank som har fasat ut eller snart ska fasa ut utlåning och investeringar i fossila bränslen.
  2. Gör samma sak med dina anställdas pensionsfonder.
  3. Kommunicera brett om att ni har gjort detta och varför det är så viktigt.

På wedonthavetime.org/movethemoney får du konkret hjälp med hur ditt företag kan gå tillväga, och där finns även en databas över hur mycket banker har investerat i fossila tillgångar.

“Jag önskar att alla insåg hur djup klimatkrisen faktiskt är och hur kort tid vi har på oss att agera för att motverka de värsta scenarierna. Jag önskar också att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar,” avslutar Ingmar Rentzhog.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *