”Med GoClimate så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”

conapto
Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Conapto erbjuder säker och flexibel datacenter-colocation samt uppkoppling till molnet  – allt med fokus på hållbarhet. Byte till förnybar el, återvinning av värme från datacenter och återvinning av elektronik är bara några av de saker som Conapto satsar på för att bli ett mer hållbart företag.

“Att prioritera hållbarhet är inte bara viktigt för Conapto, utan även för våra kunder och samhället i stort. Tack vare vårt goda samarbete med GoClimate, som möjliggör för oss att bli ännu kunnigare inom hållbarhetsfrågor, så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”, säger Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Strävan efter att minska utsläpp

Från början av sin resa i 2008, med etableringen av datahall Stockholm 2 Syd och beslutet att satsa på hållbarhetsfrågor, har Conapto ständigt strävat efter att minska sina utsläpp. Detta åtagande har lett till ett byte från Fortum till Vattenfall 2021, vilket möjliggör användning av 100% förnybar energi från vatten och vind, samt möjligheten att matcha energianvändningen på timbasis genom Vattenfalls 24/7 matchning.

Detta system visar produktion timme för timme och ökar inte bara transparensen utan även säkerställer att Conapto kan uppfylla sitt åtagande om 100% förnybar el alla dygnets timmar, året runt – förutom vid eventuella elavbrott då reservgeneratorer används. Conapto har dock sedan 2022 investerat i nya reservgeneratorer som möjliggör användning av Ecopar diesel, ett miljövänligare alternativ till traditionell diesel, vid dessa fall.

Energin i datahallarna återanvänds till värme

En annan central del av Conaptos hållbarhetsarbete är deras fokus på värmeåtervinning. Samarbetet med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi och Miljö möjliggör återföring av restvärmen från datacenter till det lokala fjärrvärmenätet, vilket bidrar till återvunnen och kostnadseffektiv värme till exempelvis bostäder. Målet är att återanvända upp till 90% av energin som matas in i datahallarna.

Conaptos hållbarhetsinitiativ sträcker sig också till dess miljö- och energiledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 50001. Certifieringarna vittnar om Conaptos systematiska tillvägagångssätt för att integrera miljö- och energihantering i sin verksamhet, vilket underlättar kontinuerlig förbättring av energiprestandan. Utöver dessa åtgärder återbrukar Conapto även elektronik i samarbete med Stena Recycling, vilket har sparat över 350 000 ton CO2 sedan 2020. 

Conaptos affärsmodell är ett bra exempel på hur företag kan driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, genom att minska sin klimatpåverkan samtidigt som de erbjuder högkvalitativa tjänster. Vi hoppas att deras integrering av klimatvänliga lösningar över hela sin verksamhet kan fungera som inspiration för andra företag inom branschen!

Ta en titt på Conaptos CO2-transparenssida för mer insikt i hur de jobbar med att reducera sina utsläpp!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *