“Många inser inte hur sällan de faktiskt använder saker de äger”

Axel Hygglo
Axel Hellström, Head of Growth på Hygglo

Att hyra ofta är billigare, närmare och enklare. Hygglo erbjuder en modern och hållbar lösning för att få tillgång till de prylar du behöver utan att behöva äga dem. Plattformen hanterar betalningen tryggt och säkert, och försäkring ingår alltid när du hyr, vilket innebär att du kan fokusera på att använda prylen utan oro för eventuella skador. Utbudet är brett – från släpvagnar till partyprylar, friluftsprylar, verktyg och elektronik.

De senaste åren har marknaden för uthyrning förändrats avsevärt. Tidigare, mellan 2016 och 2018, sågs många stora retailföretag som försökte sig på uthyrning, från Clas Ohlson till Filippa K. De flesta av dessa företag har dock dragit tillbaka sina satsningar.

”Jag hoppas att detta bara är tillfälligt och att fler större aktörer försöker ge sig på mer cirkulära modeller igen,” säger Axel Hellström, Head of Growth på Hygglo. 

Hyrbranschen ökar

Samtidigt har tillväxten hos specialiserade uthyrningsaktörer, såsom inom bil-, båt- och allmänna prylar likt Hygglo, ökat kraftigt.

”Gemene man hyr mer idag än 2016, men den tillväxten har främst skett genom specialiserade plattformsaktörer istället för hos de större bolagen,” förklarar Axel.

En av de största utmaningarna är att bryta konsumtionsmönstret. För många känns det enklare att köpa något, trots att hyra ofta är billigare, närmare och enklare. Hygglo menar på att det är väldigt mycket billigare per använd timma att hyra än att köpa och äga.

Många kostnader förknippat med ägande

Det finns många kostnader förknippade med ägande, både direkta som inköpskostnad och underhåll, och indirekta som förvaringsutrymme.

”Därmed blir det nästan alltid billigare att hyra, även om det är en pryl du använder flera gånger per år,” påpekar Axel Hellström.

Många inser inte heller hur sällan de faktiskt använder saker de äger. Hygglo strävar efter att göra det tydligt hur enkelt det är att hyra. Prylarna finns ofta nära till hands, och processen är smidig.

Prova Hygglo!

”Genom Hållbarhetskollen blir det tydligt vilket avtryck våra inköp gör”

Ratius
Helena Ericsson, VD på Ratius

Ratius Mässbyrå är en fullserviceleverantör av mässmontrar, med expertis inom design och projektledning från idé till slutleverans. Företaget, med sina 15 medarbetare, är baserat i egna lokaler i Norrtälje och levererar både nationellt och internationellt. De hanterar även allt efterarbete, såsom rivning och lagerhållning av montermaterial, vilket möjliggör återanvändning vid nästa tillfälle.

Ratius har länge engagerat sig i hållbarhetsfrågor. I början av 2000-talet byggde de nya lokaler som möjliggjorde lagerhållning av kundernas material. Detta cirkulära tänk är avgörande i en bransch som producerar material för kortvarig exponering, vilket kräver hållbara och högkvalitativa material. ”Vi har alltid strävat efter att minimera vår miljöpåverkan, från återvinning av restprodukter till hållbara transportlösningar,” säger Helena Ericsson, VD på Ratius.

Viktigt med ekonomisk och social hållbarhet

För Ratius omfattar hållbarhet mer än bara miljöfrågor; det inkluderar även ekonomisk och social hållbarhet.

”Utan en hållbar ekonomisk situation kan vi inte investera i hållbar produktion och moderna maskiner, och utan ekonomisk hållbarhet kan vi inte säkerställa adekvata ersättningsvillkor för alla som arbetar för oss och våra kunder,” förklarar Helena.

Social hållbarhet innebär också att arbeta med rimliga ledtider och att säkerställa att alla inblandade parter samverkar effektivt.

Helena identifierar den största utmaningen för branschen som ekonomisk lönsamhet.

”Det är en pressad bransch med extrema arbetsvillkor och knivskarpa deadlines. Vi måste hantera säsongsvariationer och säkerställa tillräcklig bemanning under toppar,” säger hon.

Trots dessa utmaningar förblir målet att leverera mässmontrar som sticker ut, på ett hållbart sätt.

Hållbarhetskollen underlättar hållbarhetsarbetet

Samarbetet med Hållbarhetskollen har underlättat Ratius hållbarhetsarbete avsevärt.

”Genom Hållbarhetskollen blir det tydligt vilket avtryck våra inköp gör, och det ger oss konkreta fokusområden för att bidra till en hållbar framtid,” säger Helena.

Hon betonar vikten av samverkan med kunderna för att uppnå hållbarhetsmålen, eftersom många beslut och val påverkar Ratius inköp och verksamhet.

Avslutningsvis rekommenderar Helena Hållbarhetskollen till andra företag:

”Det ger konkreta underlag för dialoger på många nivåer – internt, med kunder och i styrelserummet. Dessa dialoger måste leda till beslut och agerande för att vi ska kunna göra verklig skillnad och skapa förändring.”

Testa Hållbarhetskollen!

Kolla in Ratius Mässbyrå här.

Unconventional Ventures är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare

Nora2
Nora Bavey, Unconventional Ventures (UV)

Nora Bavey, en engagerad trebarnsmamma och tidigare edtech-grundare, bytte bana till att bli en framstående impact-investerare för fyra år sedan. ”Jag bestämde mig för att bli den investerare jag själv hade hoppats träffa under min egen fundraising,” säger Nora.

Unconventional Ventures (UV) grundades i Danmark 2018 och är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare (identifierade som kvinnor, LGBTQ+, POC och/eller invandrare) som bygger skalbara teknikföretag som fokuserar på impactlösningar.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet”

När det gäller urvalsprocessen för att välja företag att investera i har UV en tydlig strategi. Företagen måste först och främst ha fokus på impact i sin affärsmodell, med inriktning på klimat eller sociala lösningar.

För det andra måste grundarna tillhöra en historiskt sett underfinansierad grupp.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet, antingen genom egna erfarenheter eller genom någon nära dem,” förklarar Nora.

Detta säkerställer att lösningarna kommer från personer med en djup förståelse för problemet, dess sammanhang och beroenden, och har en stark drivkraft att utveckla effektiva lösningar.

Stor potential för investeringar i klimatlösningar

Inom området klimatlösningar ser Nora lovande trender.

”Det är fantastiskt att se att impact-investeringar är ett snabbt växande segment inom den finansiella industrin över hela världen,” noterar hon.

Denna tillväxt är tydlig i Norden, där över 100 miljarder euro investerades i impact-tech-företag mellan 2017-2021.

”Mer än 70% av detta tilldelades de som hanterar FN SDG nummer 13, Klimatåtgärder, men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i impact-investeringar med många potentiella framtida vinnare längs resan,” påpekar Nora.

Nora ser stora brister i nuvarande investeringsmetoder, särskilt när det gäller att erkänna potentialen i att kombinera mångfald och påverkan.

”Få är öppna för att acceptera det faktum att team med en hög grad av perspektiv leder till högre nivåer av innovation och att de också har visat sig generera större avkastning,” säger Nora.

Letar efter nya underrepresenterade grundare

Unconventional Ventures kommer i år att lansera sin sjätte årliga rapport om finansieringsgapet både i Norden och globalt.

”Vi har beslutat att skapa vårt eget dataset för att visualisera gapet,” avslöjar hon. “Om du känner en underrepresenterad grundare som bygger en tech startup, tipsa dem om att delta i vår undersökning som lanseras i mitten av september!

För de som är intresserade av att utforska hur vi kan använda kultur och teknik för att driva meningsfull påverkan, bjuder Unconventional Ventures in till en del av sitt ekosystem för första gången på House of Culture i Köpenhamn den 10 september.

Läs mer om Unconventional Ventures här.

Att dela bil är enklare och säkrare än någonsin

GoMore
Anders Jelstrup Besenbacher, GoMore

Städerna är fyllda av parkerade bilar. De står oanvända 96%  av sin tid och i genomsnitt nyttjas varje bil av bara 1,3 personer. Om vi blir bättre på att dela bil i våra städer skulle vi snabbt kunna halvera antalet bilar och samtidigt ta bättre hand om vår planet. Därför vill GoMore hjälpa människor att dela bil.

Under de senaste åren har det skett en tydlig förändring på marknaden för biluthyrning, enligt Anders Jelstrup Besenbacher, som driver GoMore Sverige. På grund av inflationen är det fler som vill spara pengar, och bilägare blir mer medvetna om kostnaderna för att äga en bil. GoMore erbjuder en lösning där bilägare kan tjäna pengar på sina bilar men behålla dem vid behov.

“Dessutom har det blivit trendigt att hyra istället för att äga, vilket bidrar till en mer hållbar användning av resurser”, berättar Anders Jelstrup Besenbacher.

Försäkring med omfattande skydd under hela hyresperioden

För de som är skeptiska till att hyra ut sin bil till privatpersoner vill GoMore betona att deras samarbete med ett försäkringsbolag erbjuder omfattande skydd under hela hyresperioden. Dessutom kan bilägare neka förfrågningar om de känner sig osäkra, och många bilar är utrustade med GoMore Nyckelfri, vilket gör hela processen smidig och enkel.

Framöver har GoMore spännande planer. Företaget har nyligen expanderat till sitt sjunde land, Estland, och planerar fortsatt expansion. I Sverige är målet att nå fler städer, så att ännu fler kan dra nytta av möjligheterna att hyra ut och hyra bilar via GoMore. Denna expansion kommer att bidra till att fler människor kan uppleva fördelarna med delningsekonomin, samtidigt som den främjar en mer hållbar och ekonomisk bilanvändning.

Se om GoMore finns i din stad!

EU-valet avgörande om Sverige ska bli världsledande

voting

För att lyckas med att bli världsledande inom klimatomställningen behöver vi i näringslivet ett EU som sätter klimatet först.

Klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska företag och deras anställda. På samma sätt som Sverige blev världsledande inom digitaliseringen – mycket tack vare modiga politiska beslut och stora investeringar – har vi nu samma möjlighet att ta en position längst fram i klimatomställningen.

För att lyckas med detta behöver vi ett EU som sätter klimatet först. Vi behöver politik och politiker som förstår vikten av långsiktiga klimatmål och som inte backar för att genomföra enligt vetenskapen helt nödvändiga förändringar. Vi behöver en tydlig och ambitiös klimatpolitik på europeisk nivå, med bindande mål och skarpa åtgärder som driver på innovation och investeringar.

Genom ett EU som sätter klimatet först kan vi uppnå:

  1. Förbättrad internationell konkurrenskraft: Genom att EU driver en stark klimatpolitik kan svenska företag vara med och bli först även på andra internationella marknader som prioriterar hållbarhet. Vi vet att en omställning behövs, och vi vet därför att marknader för klimatsmarta lösningar kommer att växa kraftigt. Ett EU som sätter klimatet först kan hjälpa svenska företag att möta dessa krav, bli först på de växande marknaderna och därför stärka sin position globalt.
  2. Ökad investering i forskning och utveckling: En ambitiös klimatpolitik kan leda till ökade investeringar i forskning och utveckling av nya teknologier. Detta gynnar svenska företag som är ledande inom innovation, och kan skapa nya affärsmöjligheter inom områden som grön energi, hållbar transport och cirkulär ekonomi.
  3. Skapande av gröna jobb: Genom att främja hållbara industrisektorer kan EU bidra till skapandet av nya jobb inom den gröna ekonomin. Detta innebär fler arbetstillfällen inom områden som förnybar energi, energieffektivisering och miljöteknik, vilket är positivt för både ekonomin och arbetsmarknaden i Sverige.
  4. Riskminimering och framtidssäkring: Klimatförändringar utgör en stor risk för många industrier, från jordbruk till fastigheter och försäkring. Genom att EU sätter klimatet först och arbetar för att minska klimatförändringarnas påverkan kan svenska företag minska sina egna risker och framtidssäkra sina verksamheter.
  5. Förbättrad folkhälsa och livskvalitet: En stark klimatpolitik leder till renare luft, vatten och mark, vilket förbättrar folkhälsan. Detta minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten bland anställda, vilket är fördelaktigt för företag. Dessutom skapar en bättre livskvalitet en attraktiv arbets- och livsmiljö, vilket kan hjälpa till att attrahera och behålla internationella talanger.
  6. Regelverk och standardisering: Ett EU som sätter klimatet först kan införa fler långsiktiga gemensamma regelverk för hållbarhet, vilket underlättar för svenska företag att verka på den europeiska marknaden. Detta skapar även en mer rättvis spelplan för de företag som redan idag har kommit långt i omställningen.
  7. Ökad resiliens mot klimatkriser: Genom att fokusera på klimatåtgärder kan EU bidra till att bygga resiliens mot klimatrelaterade kriser som extremväder och naturkatastrofer. Detta skyddar inte bara miljön utan även företagens tillgångar och infrastruktur.

Ett EU som prioriterar klimatet innebär också stöd och incitament för företag som vågar satsa på hållbara lösningar. Genom att investera i gröna teknologier och förnybar energi kan vi skapa nya jobb och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. För svenska företag innebär detta möjligheter att leda utvecklingen inom allt från energiproduktion och transport till byggindustri och jordbruk.

Men det handlar inte bara om ekonomiska vinster. En stark klimatpolitik på EU-nivå är också avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Klimatförändringarna är en akut global utmaning som kräver gemensamma insatser, och EU har potentialen att vara en kraftfull aktör i detta arbete. Genom att sätta klimatet högst på agendan kan vi minska vår klimatpåverkan och bidra till att uppnå de globala klimatmålen.

Därför uppmanar vi alla svenska företag att stödja denna vision och arbeta tillsammans för att säkerställa att klimatfrågan får den plats den förtjänar i EU-politiken.

Tillsammans kan vi påverka och driva förändring. Genom att rösta i EU-valet och välja politiker som prioriterar klimatet, kan vi bidra till att forma ett EU som banar väg för en hållbar framtid.

Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa att Sverige kan och vill vara en ledande kraft i klimatomställningen. För våra företags skull, för våra anställdas skull, och för våra barns och barnbarns skull. Rösta för klimatet den 9 juni.

Dela denna text vidare i dina kanaler – tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer i vår guide ”EU-valet och klimatet”

Så här röstar du

”Jag önskar att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar.”

Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time berättar om kampanjen #MoveTheMoney.

Att ha koll på pengarna är en av de viktigaste åtgärderna ett företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan. Vi har pratat med Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time, som arbetar för climate action och driver frågan om hur man kan göra skillnad för klimatet genom att flytta sina pengar.

“Det som många företag inte tänker på är att deras största klimatavtryck inte kommer från den egna verksamheten, utan från företagets bankkonton och pensionsfonder för sina anställda samt från andra finansiella investeringar. Detta gäller naturligtvis inte företag inom exempelvis stål- och betongindustrin, men för många andra företag är det faktiskt pengarna som är boven,” säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Time.

Ingmar hänvisar till den senaste Carbon Bankroll-rapporten, som visar att de totala koldioxidutsläppen för vissa företag inom tjänste- och ICT-sektorerna skulle mer än dubblas om utsläpp från kontanter på banken inkluderades.

“Den viktigaste orsaken är nog att kunskapen om pengars klimatpåverkan är alldeles för låg, både hos företag, politiker och privatpersoner. Det är därför We Don’t Have Time har lanserat kampanjen Move The Money, för att skapa uppmärksamhet och ökad kunskap om detta. Ju fler stora etablerade institutioner som flyttar sina pengar bort från företag som vägrar att ställa om, desto mer öppnas det upp för politisk reglering. Det är mycket lättare för politiker att reglera något när inte stora finansiella institutioner har ekonomiskt intresse i den aktiviteten,” fortsätter Ingmar Rentzhog.

Ingmar Rentzhogs tre bästa tips till dig som vill klimatsäkra ditt företags hantering av pengar: 

  1. Gör företagets kassa hållbar genom att flytta pengarna till en bank som har fasat ut eller snart ska fasa ut utlåning och investeringar i fossila bränslen.
  2. Gör samma sak med dina anställdas pensionsfonder.
  3. Kommunicera brett om att ni har gjort detta och varför det är så viktigt.

På wedonthavetime.org/movethemoney får du konkret hjälp med hur ditt företag kan gå tillväga, och där finns även en databas över hur mycket banker har investerat i fossila tillgångar.

“Jag önskar att alla insåg hur djup klimatkrisen faktiskt är och hur kort tid vi har på oss att agera för att motverka de värsta scenarierna. Jag önskar också att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar,” avslutar Ingmar Rentzhog.

”Med GoClimate så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”

conapto
Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Conapto erbjuder säker och flexibel datacenter-colocation samt uppkoppling till molnet  – allt med fokus på hållbarhet. Byte till förnybar el, återvinning av värme från datacenter och återvinning av elektronik är bara några av de saker som Conapto satsar på för att bli ett mer hållbart företag.

“Att prioritera hållbarhet är inte bara viktigt för Conapto, utan även för våra kunder och samhället i stort. Tack vare vårt goda samarbete med GoClimate, som möjliggör för oss att bli ännu kunnigare inom hållbarhetsfrågor, så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”, säger Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Strävan efter att minska utsläpp

Från början av sin resa i 2008, med etableringen av datahall Stockholm 2 Syd och beslutet att satsa på hållbarhetsfrågor, har Conapto ständigt strävat efter att minska sina utsläpp. Detta åtagande har lett till ett byte från Fortum till Vattenfall 2021, vilket möjliggör användning av 100% förnybar energi från vatten och vind, samt möjligheten att matcha energianvändningen på timbasis genom Vattenfalls 24/7 matchning.

Detta system visar produktion timme för timme och ökar inte bara transparensen utan även säkerställer att Conapto kan uppfylla sitt åtagande om 100% förnybar el alla dygnets timmar, året runt – förutom vid eventuella elavbrott då reservgeneratorer används. Conapto har dock sedan 2022 investerat i nya reservgeneratorer som möjliggör användning av Ecopar diesel, ett miljövänligare alternativ till traditionell diesel, vid dessa fall.

Energin i datahallarna återanvänds till värme

En annan central del av Conaptos hållbarhetsarbete är deras fokus på värmeåtervinning. Samarbetet med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi och Miljö möjliggör återföring av restvärmen från datacenter till det lokala fjärrvärmenätet, vilket bidrar till återvunnen och kostnadseffektiv värme till exempelvis bostäder. Målet är att återanvända upp till 90% av energin som matas in i datahallarna.

Conaptos hållbarhetsinitiativ sträcker sig också till dess miljö- och energiledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 50001. Certifieringarna vittnar om Conaptos systematiska tillvägagångssätt för att integrera miljö- och energihantering i sin verksamhet, vilket underlättar kontinuerlig förbättring av energiprestandan. Utöver dessa åtgärder återbrukar Conapto även elektronik i samarbete med Stena Recycling, vilket har sparat över 350 000 ton CO2 sedan 2020. 

Conaptos affärsmodell är ett bra exempel på hur företag kan driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, genom att minska sin klimatpåverkan samtidigt som de erbjuder högkvalitativa tjänster. Vi hoppas att deras integrering av klimatvänliga lösningar över hela sin verksamhet kan fungera som inspiration för andra företag inom branschen!

Ta en titt på Conaptos CO2-transparenssida för mer insikt i hur de jobbar med att reducera sina utsläpp!

Klimatorganisationer som påverkar samhället

Detta är del två i vår artikelserie om hur vi tänker kring de klimatprojekt som vi stöttar. Denna del handlar om klimatorganisationer som påverkar samhället.

Det finns många organisationer som försöker stoppa klimatförändringarna genom att påverka samhället på olika sätt, exempelvis genom att ta fram politiska förslag, genom att anordna demonstrationer eller genom lobbying. Vi på GoClimate arbetar själva för systemförändringar precis som andra klimatorganisationer i den här kategorin, men vi själva stöttar också vissa andra organisationer så som Klimatriksdagen (Sverige) och Shado (UK). 

Vi väljer att stödja organisationer där även små bidrag kan göra stor skillnad, vilket säkerställer att våra bidrag ger det som kallas för additionell klimatnytta. Det innebär att vi vill att våra pengar ska bidra till klimatnytta som inte hade uppstått om vi inte hade bidragit med pengarna.

Dessutom ger vi stöd till projekt och individer där vårt bidrag, förutom att ge direkt klimatnytta, också indirekt bidrar till att vi får mer medel för ytterligare klimatarbete. Ett exempel skulle kunna vara sponsring av en klimatkonferens med 10 000 kr, vilket inte bara skapar direkt klimatnytta utan även attraherar företagskunder som bidrar med ytterligare 20 000 kr till klimatprojekt, vilket effektivt mer än dubblar klimatnyttan för de investerade pengarna.

Att stötta samhällspåverkande organisationer är komplext. Vi vill inte stötta någon konkret partipolitik och stöttar inte specifika politiska partier. Men vi anser att det är avgörande att visa, bland annat genom debattartiklar, för politiker att klimatkrisen är brådskande och att politiska lösningar är en väsentlig del av svaret.

När vi stödjer olika klimatorganisationer anser vi att det är viktigt att noggrant utvärdera dem och försöka räkna på nyttan de gör, något som vi tycker att organisationen Giving Green gör på ett bra sätt. Utmaningen med att utvärdera dessa organisationer ligger i hur man beräknar vilken klimatnytta som organisationerna gör i ton koldioxid. Giving Green använder en metod där de räknar baklänges utifrån tidigare uppnådda resultat och gör en rad antaganden kring hur stor del av resultatet för en specifik åtgärd är tack vare organisationen.

Ett förenklat exempel: En organisation driver ett politiskt förslag som leder till att USA minskar sina utsläpp med 1 %. När förslaget genomförs motsvarar 1 % av USAs årliga utsläpp otroliga 63 miljoner ton CO2e. För att beräkna organisationens andel av detta kan man anta att organisationen påskyndade förslaget med 6 månader. Detta innebär att organisationen kan ha bidragit till 31,5 miljoner ton CO2e klimatnytta på ett halvår. Om organisationen uppnådde detta med en budget på 10 miljoner dollar, innebär det att varje dollar bidragit till att eliminera 3,2 ton CO2e, vilket motsvarar en kostnad på 0,3 dollar per ton CO2e. Detta är ett kostnadseffektivt resultat, men beräkningen innehåller också en delosäkerheter.

1.1 Anledningen till att vi inte uteslutande stöttar sådana här projekt

Vi tror att det är möjligt att åstadkomma stor klimatnytta genom dessa typer av organisationer. Faktum är att det kan vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten att göra klimatnytta på. Som exempel ger artikelförfattaren själv 50 % av sina donationer till GeEffektivts rekommenderade klimatorganisationer och 50 % till GoClimates mätbara och certifierade klimatprojekt.

1.1.1 Osäkerhet i antagandena

Trots detta finns det osäkerheter i dessa beräkningar. Det är inte alltid säkert att organisationen faktiskt bidragit eller att de skulle kunna göra mer nytta med ytterligare finansiering. Vi är dock starka förespråkare för att försöka utvärdera nyttan, även om det innebär utmaningar. Effektiviteten i välgörenhetsorganisationer kan variera enormt, så vi rekommenderar att man stödjer organisationer som GeEffektivt och Giving Green framhåller.

1.1.2 Per definition politiska

Dessutom innebär stöd till vissa förslag som drivs av dessa organisationer ofta en politisk ställningstagande. Detta kan vara problematiskt för vissa av våra företagskunder. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa aspekter när man stöttar politiskt påverkande organisationer.

1.1.3 Mätbarhet

Vi på GoClimate värderar att kunna specificera den exakta klimatnyttan som varje bidrag ger. Vi har sett att både individer och företag uppskattar spårbarhet och är villiga att bidra mer när de vet exakt vad deras pengar åstadkommer. Därför fokuserar vi på klimatprojekt där nyttan är mätbar, tydlig, tredjepartsgranskad och transparent redovisad.

Vi anser också att det finns en styrka i att varje individ och företag kan ta ansvar för sina egna utsläpp. Detta innebär att de som släpper ut mer koldioxid bör bidra mer till klimatarbetet. Om någon har orsakat 10 ton CO2e i utsläpp under ett år, bör de betala proportionellt mer än den som endast har orsakat 1 ton CO2e. Denna princip ställer höga krav på mätbarheten hos de klimatprojekt som vi stöttar och det är alltså inte alls säkert att en specifik summa pengar kommer att förebygga eller neutralisera en exakt mängd CO2e framåt genom dessa organisationer.

Detta perspektiv leder till en jämförelse mellan att donera till organisationer som arbetar med bredare samhällsfrågor, som Röda Korset eller Rädda Barnen, och att investera i specifika, certifierade klimatprojekt. Genom att bidra till de senare köper man inte bara en generell god gärning, utan även specifik och mätbar klimatnytta.

Det är dock viktigt att betona att osäkerhet finns i alla typer av klimatprojekt. När det gäller de projekt vi diskuterar här kan osäkerheten och spårbarheten vara särskilt stor, trots att den potentiella nyttan också kan vara mycket betydande.

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Håll utkik efter nästa del i denna artikelserie som kommer att handla om klimatprojkekt som bidrar till minskade utsläpp. 

Populär miljöbonus gör att Edges personal minskar sina utsläpp

Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

Landskapsarkitekterna och ingenjörerna Edge vill uppmuntra sina anställda att tänka på sitt klimatavtryck när de reser. Därför får alla en bonus när de väljer miljövänliga transportsätt, något som utnyttjats av över tre fjärdedelar av personalen.

I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar”, säger Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

I Lokstallsområdet i Kirseberg, Malmö, finner man Edge, ett företag bestående av landskapsarkitekter och ingenjörer som är dedikerad till att utforma framtidens landskap och stadsrum. Kända för sin starka inriktning på hållbarhet, är Edges filosofi grundad i att lämna varje plats de arbetar med i ett bättre skick än de fann den.

Landskapssarkitekten Mia Border delar insikter om Edge’s vision: ”Vårt arbete kretsar kring medvetna val för en hållbar framtid, där vi kombinerar vision med välvilja för att gynna både individer och samhället.”

Edge skiljer sig från andra byråer genom sin omfattande strategi för hållbarhet, som inte bara speglas i deras projekt utan också i företagskulturen. De har implementerat en omfattande miljöpolicy för tjänsteresor, prioriterande tåg, buss, och samåkning framför flyg. Dessutom har de infört unika klimatförmåner för sina medarbetare. Dessa inkluderar ersättning för tjänsteresor med cykel samt en särskild miljöbonus. Denna bonus belönar anställda som väljer miljövänliga transportsätt och har använts av över tre fjärdedelar av personalen.

Vill uppmuntra medarbetare att leva mer klimatsmart

Border förklarar syftet bakom miljöbonusen: ”I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar.” Denna inställning är en del av Edge’s större åtagande att vara klimatneutralt senast 2030, ett löfte som ingår i det globala initiativet LFM30.

Det är inte bara Edge’s projekt som speglar deras hållbarhetsfokus, utan även deras interna kultur och policyer. Deras ansträngningar att minska företagets klimatavtryck har inte bara lett till en starkare teamkänsla bland personalen, utan också till uppskattning och erkännande inom branschen. Medarbetarna känner stolthet över att vara en del av ett företag som tar konkreta steg mot en hållbar framtid och detta engagemang genomsyrar hela organisationen.

Trots de ekonomiska och administrativa kostnaderna som följer med att erbjuda dessa klimatförmåner, ser Edge dem som väsentliga för att driva samhället mot en hållbar framtid. Genom sitt engagemang för hållbarhet, både i sina projekt och interna policyer, står Edge som ett lysande exempel på hur företag kan spela en aktiv roll i att skapa en mer hållbar värld.

Läs mer om, och inspireras av, Edges miljöarbete här!

”Elbilar är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra”

Anna Ståhl, grundare av Femobility.

Anna Ståhl, grundare av Femobility, har skapat en blogg med syftet att på ett lättillgängligt sätt förklara hur det fungerar att köra och ladda elbilar. Män är välkomna,  men fokus är att engagera fler kvinnor i ett område som traditionellt domineras av män.

På frågan om hur hon kom på idén att starta Femobility, delar Anna med sig av sin resa: ”Jag hade tidigare skrivit inlägg i olika Facebookgrupper och märkte att många uppskattade mitt sätt att förklara saker. Genom att starta en öppen webbsida, blev mina texter tillgängliga för alla. Jag såg även fram emot att lära mig nya saker, som att bygga webbsidor och skapa logotyper, som den nyfikna och vetgiriga person jag är.”

När det kommer till hennes engagemang för elbilar berättar Anna att hennes intresse startade 2020 när hennes bostadsrättsförening installerade laddboxar. Detta ledde till att hon övervägde att byta ut sin dieselbil mot en elbil. Efter att ha varit inställd på en laddhybrid insåg hon snart att eldrivna bilar var det enda alternativet för henne.

”Ursprungligen var det tanken på minskade utsläpp som lockade mig till elbilar. Men jag upptäckte snart alla andra fördelar med dem, såsom att de är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra. Även om elbilar definitivt är ett bättre val för de som väljer att köra bil, är jag väl medveten om att de inte är utan utsläpp eller problem. I diskussioner om elbilar ligger ofta fokus på nya, dyra bilar och hur roliga de är att köra, men givetvis är fortfarande det bästa att inte köra bil alls.”

Lär dig mer om elbilar via Annas blogg Femobility!