Klimatorganisationer som påverkar samhället

Detta är del två i vår artikelserie om hur vi tänker kring de klimatprojekt som vi stöttar. Denna del handlar om klimatorganisationer som påverkar samhället.

Det finns många organisationer som försöker stoppa klimatförändringarna genom att påverka samhället på olika sätt, exempelvis genom att ta fram politiska förslag, genom att anordna demonstrationer eller genom lobbying. Vi på GoClimate arbetar själva för systemförändringar precis som andra klimatorganisationer i den här kategorin, men vi själva stöttar också vissa andra organisationer så som Klimatriksdagen (Sverige) och Shado (UK). 

Vi väljer att stödja organisationer där även små bidrag kan göra stor skillnad, vilket säkerställer att våra bidrag ger det som kallas för additionell klimatnytta. Det innebär att vi vill att våra pengar ska bidra till klimatnytta som inte hade uppstått om vi inte hade bidragit med pengarna.

Dessutom ger vi stöd till projekt och individer där vårt bidrag, förutom att ge direkt klimatnytta, också indirekt bidrar till att vi får mer medel för ytterligare klimatarbete. Ett exempel skulle kunna vara sponsring av en klimatkonferens med 10 000 kr, vilket inte bara skapar direkt klimatnytta utan även attraherar företagskunder som bidrar med ytterligare 20 000 kr till klimatprojekt, vilket effektivt mer än dubblar klimatnyttan för de investerade pengarna.

Att stötta samhällspåverkande organisationer är komplext. Vi vill inte stötta någon konkret partipolitik och stöttar inte specifika politiska partier. Men vi anser att det är avgörande att visa, bland annat genom debattartiklar, för politiker att klimatkrisen är brådskande och att politiska lösningar är en väsentlig del av svaret.

När vi stödjer olika klimatorganisationer anser vi att det är viktigt att noggrant utvärdera dem och försöka räkna på nyttan de gör, något som vi tycker att organisationen Giving Green gör på ett bra sätt. Utmaningen med att utvärdera dessa organisationer ligger i hur man beräknar vilken klimatnytta som organisationerna gör i ton koldioxid. Giving Green använder en metod där de räknar baklänges utifrån tidigare uppnådda resultat och gör en rad antaganden kring hur stor del av resultatet för en specifik åtgärd är tack vare organisationen.

Ett förenklat exempel: En organisation driver ett politiskt förslag som leder till att USA minskar sina utsläpp med 1 %. När förslaget genomförs motsvarar 1 % av USAs årliga utsläpp otroliga 63 miljoner ton CO2e. För att beräkna organisationens andel av detta kan man anta att organisationen påskyndade förslaget med 6 månader. Detta innebär att organisationen kan ha bidragit till 31,5 miljoner ton CO2e klimatnytta på ett halvår. Om organisationen uppnådde detta med en budget på 10 miljoner dollar, innebär det att varje dollar bidragit till att eliminera 3,2 ton CO2e, vilket motsvarar en kostnad på 0,3 dollar per ton CO2e. Detta är ett kostnadseffektivt resultat, men beräkningen innehåller också en delosäkerheter.

1.1 Anledningen till att vi inte uteslutande stöttar sådana här projekt

Vi tror att det är möjligt att åstadkomma stor klimatnytta genom dessa typer av organisationer. Faktum är att det kan vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten att göra klimatnytta på. Som exempel ger artikelförfattaren själv 50 % av sina donationer till GeEffektivts rekommenderade klimatorganisationer och 50 % till GoClimates mätbara och certifierade klimatprojekt.

1.1.1 Osäkerhet i antagandena

Trots detta finns det osäkerheter i dessa beräkningar. Det är inte alltid säkert att organisationen faktiskt bidragit eller att de skulle kunna göra mer nytta med ytterligare finansiering. Vi är dock starka förespråkare för att försöka utvärdera nyttan, även om det innebär utmaningar. Effektiviteten i välgörenhetsorganisationer kan variera enormt, så vi rekommenderar att man stödjer organisationer som GeEffektivt och Giving Green framhåller.

1.1.2 Per definition politiska

Dessutom innebär stöd till vissa förslag som drivs av dessa organisationer ofta en politisk ställningstagande. Detta kan vara problematiskt för vissa av våra företagskunder. Därför är det viktigt att vara medveten om dessa aspekter när man stöttar politiskt påverkande organisationer.

1.1.3 Mätbarhet

Vi på GoClimate värderar att kunna specificera den exakta klimatnyttan som varje bidrag ger. Vi har sett att både individer och företag uppskattar spårbarhet och är villiga att bidra mer när de vet exakt vad deras pengar åstadkommer. Därför fokuserar vi på klimatprojekt där nyttan är mätbar, tydlig, tredjepartsgranskad och transparent redovisad.

Vi anser också att det finns en styrka i att varje individ och företag kan ta ansvar för sina egna utsläpp. Detta innebär att de som släpper ut mer koldioxid bör bidra mer till klimatarbetet. Om någon har orsakat 10 ton CO2e i utsläpp under ett år, bör de betala proportionellt mer än den som endast har orsakat 1 ton CO2e. Denna princip ställer höga krav på mätbarheten hos de klimatprojekt som vi stöttar och det är alltså inte alls säkert att en specifik summa pengar kommer att förebygga eller neutralisera en exakt mängd CO2e framåt genom dessa organisationer.

Detta perspektiv leder till en jämförelse mellan att donera till organisationer som arbetar med bredare samhällsfrågor, som Röda Korset eller Rädda Barnen, och att investera i specifika, certifierade klimatprojekt. Genom att bidra till de senare köper man inte bara en generell god gärning, utan även specifik och mätbar klimatnytta.

Det är dock viktigt att betona att osäkerhet finns i alla typer av klimatprojekt. När det gäller de projekt vi diskuterar här kan osäkerheten och spårbarheten vara särskilt stor, trots att den potentiella nyttan också kan vara mycket betydande.

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Håll utkik efter nästa del i denna artikelserie som kommer att handla om klimatprojkekt som bidrar till minskade utsläpp. 

Populär miljöbonus gör att Edges personal minskar sina utsläpp

Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

Landskapsarkitekterna och ingenjörerna Edge vill uppmuntra sina anställda att tänka på sitt klimatavtryck när de reser. Därför får alla en bonus när de väljer miljövänliga transportsätt, något som utnyttjats av över tre fjärdedelar av personalen.

I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar”, säger Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

I Lokstallsområdet i Kirseberg, Malmö, finner man Edge, ett företag bestående av landskapsarkitekter och ingenjörer som är dedikerad till att utforma framtidens landskap och stadsrum. Kända för sin starka inriktning på hållbarhet, är Edges filosofi grundad i att lämna varje plats de arbetar med i ett bättre skick än de fann den.

Landskapssarkitekten Mia Border delar insikter om Edge’s vision: ”Vårt arbete kretsar kring medvetna val för en hållbar framtid, där vi kombinerar vision med välvilja för att gynna både individer och samhället.”

Edge skiljer sig från andra byråer genom sin omfattande strategi för hållbarhet, som inte bara speglas i deras projekt utan också i företagskulturen. De har implementerat en omfattande miljöpolicy för tjänsteresor, prioriterande tåg, buss, och samåkning framför flyg. Dessutom har de infört unika klimatförmåner för sina medarbetare. Dessa inkluderar ersättning för tjänsteresor med cykel samt en särskild miljöbonus. Denna bonus belönar anställda som väljer miljövänliga transportsätt och har använts av över tre fjärdedelar av personalen.

Vill uppmuntra medarbetare att leva mer klimatsmart

Border förklarar syftet bakom miljöbonusen: ”I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar.” Denna inställning är en del av Edge’s större åtagande att vara klimatneutralt senast 2030, ett löfte som ingår i det globala initiativet LFM30.

Det är inte bara Edge’s projekt som speglar deras hållbarhetsfokus, utan även deras interna kultur och policyer. Deras ansträngningar att minska företagets klimatavtryck har inte bara lett till en starkare teamkänsla bland personalen, utan också till uppskattning och erkännande inom branschen. Medarbetarna känner stolthet över att vara en del av ett företag som tar konkreta steg mot en hållbar framtid och detta engagemang genomsyrar hela organisationen.

Trots de ekonomiska och administrativa kostnaderna som följer med att erbjuda dessa klimatförmåner, ser Edge dem som väsentliga för att driva samhället mot en hållbar framtid. Genom sitt engagemang för hållbarhet, både i sina projekt och interna policyer, står Edge som ett lysande exempel på hur företag kan spela en aktiv roll i att skapa en mer hållbar värld.

Läs mer om, och inspireras av, Edges miljöarbete här!

”Elbilar är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra”

Anna Ståhl, grundare av Femobility.

Anna Ståhl, grundare av Femobility, har skapat en blogg med syftet att på ett lättillgängligt sätt förklara hur det fungerar att köra och ladda elbilar. Män är välkomna,  men fokus är att engagera fler kvinnor i ett område som traditionellt domineras av män.

På frågan om hur hon kom på idén att starta Femobility, delar Anna med sig av sin resa: ”Jag hade tidigare skrivit inlägg i olika Facebookgrupper och märkte att många uppskattade mitt sätt att förklara saker. Genom att starta en öppen webbsida, blev mina texter tillgängliga för alla. Jag såg även fram emot att lära mig nya saker, som att bygga webbsidor och skapa logotyper, som den nyfikna och vetgiriga person jag är.”

När det kommer till hennes engagemang för elbilar berättar Anna att hennes intresse startade 2020 när hennes bostadsrättsförening installerade laddboxar. Detta ledde till att hon övervägde att byta ut sin dieselbil mot en elbil. Efter att ha varit inställd på en laddhybrid insåg hon snart att eldrivna bilar var det enda alternativet för henne.

”Ursprungligen var det tanken på minskade utsläpp som lockade mig till elbilar. Men jag upptäckte snart alla andra fördelar med dem, såsom att de är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra. Även om elbilar definitivt är ett bättre val för de som väljer att köra bil, är jag väl medveten om att de inte är utan utsläpp eller problem. I diskussioner om elbilar ligger ofta fokus på nya, dyra bilar och hur roliga de är att köra, men givetvis är fortfarande det bästa att inte köra bil alls.”

Lär dig mer om elbilar via Annas blogg Femobility!

Så här tänker vi på GoClimate om finansiering av klimatprojekt

För oss på GoClimate är det otroligt viktigt att vi maximerar klimatnyttan av de pengar till klimatprojekt som våra medlemmar och företagskunder bidrar med.

Vi har därför börjat skriva på en artikelserie för att gå igenom hur vi tänker kring det här för att kunna göra så mycket klimatnytta som möjligt.

Först, en kort disclaimer: Vi är medvetna om att klimatfinansiering är en del av en större helhet, som inkluderar beteendeförändringar och systemförändringar. Vi arbetar med tre huvudområden: drivande av systemförändringar, främjande av beteendeförändringar för minskning av utsläpp och att finansiera klimatprojekt. Men denna artikelserie kommer handla om klimatprojekten och hur vi väljer dem.

Vi börjar med en överblick, det finns nämligen många olika typer av initiativ att stötta om man vill göra klimatnytta med sina pengar:

 • Projekt som påverkar samhället: Det finns många initiativ som arbetar för en större förändring i samhället, allt ifrån politiska organisationer och festivaler till gräsrotsinitativ och ungdomsrörelser. Vi försöker stötta projekt där våra bidrag är ’additionella’, det vill säga bidrar till klimatnytta som annars inte skulle ske. Detta område är komplext och kräver noggrann utvärdering av organisationernas effektivitet om man ska maximera klimatnyttan som pengarna gör. Trots utmaningarna att kvantifiera den framtida nytta som mer finansiering kan göra här, tror vi starkt på att stödja vissa av dessa typer av organisationer och initiativ för att uppnå större förändringar på samhällsnivå.
 • Projekt som minskar utsläpp: Detta är huvudtypen av projekt vi stöttar och det man som medlem eller företagskund bidrar till för varje ton man hjälper till att ta bort eller för varje klimatkredit man köper som det också heter. Det omfattar stöd till projekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, till exempel genom energieffektiva spisar eller projekt inom förnybar energi. Vi ser dessa projekt som kritiska eftersom de bidrar till att minska utsläppen – vilket är det viktigaste för oss som samhälle att göra just nu. Vi är dock medvetna om att dessa projekt inte är perfekta och att deras klimatnytta ibland kan vara svår att kvantifiera speciellt när man utvärderar olika framtidsscenarior i början av projektens livscykel. Det sagt så tror vi att det går att göra massor av klimatnytta i den här typen av projekt om det görs på rätt sätt.
 • Projekt som tar bort växthusgaser från atmosfären: Dessa projekt inkluderar både naturbaserade och tekniska lösningar. Naturbaserade lösningar som trädplantering och bevarande av skogar är viktiga, men också komplexa när det gäller frågor om deras beständighet, markanvändning och vad som skulle ha hänt utan klimatfinansieringen. När det gäller tekniska lösningar som koldioxidlagring, är dessa lovande men fortfarande i ett tidigt skede, i en väldigt liten skala och ofta väldigt dyra. Vi följer dock aktivt utvecklingen inom detta område och är öppna för att inkludera dem i framtiden.

Vi på GoClimate använder strikta kriterier för att välja klimatprojekt, som inkluderar certifiering, additionalitet, verifierbarhet, spårbarhet, beständighet och bidrag till hållbar utveckling. Vårt huvudsakliga fokus sedan start har varit på projekt certifierade av Gold Standard, som vi bedömer håller högst krav på klimatprojekt just nu.

Vi är alltid redo att anpassa och ompröva våra strategier för att säkerställa att våra insatser ger största möjliga klimatnytta.

I de kommande delarna av den här artikelserien kommer vi gå igenom de olika typerna av klimatprojekt ovan och olika för och nackdelar med dem. Stay tuned!

”Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre.”

Michaela Bruneheim, VD för Evident Life.

Evident Life är ett ungt och helt digitalt livförsäkringsbolag med en affärsidé som fokuserar på digital innovation, datadriven verksamhet och hälsoförebyggande åtgärder. Redan från början har hållbarhet varit en grundpelare i deras utveckling, något som de aktivt integrerat i varje fas av sin tillväxt.

VD Michaela Bruneheim delar att deras mål var att ”göra rätt från start” genom att minimera deras klimatavtryck och upprätthålla en miljömässigt och socialt hållbar affärspraxis.

Evident Life engagerar sig i flera av FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt mål 3, 5, 8 och 12. Detta inkluderar åtgärder som att uppmuntra medarbetarna att använda cykel, gång och kollektivtrafik, samt att de i sin digitala verksamhetsmodell kontinuerligt strävar efter energieffektiv teknik. Deras digitala fokus leder också till betydligt mindre pappersförbrukning, vilket de ser som en distinkt fördel jämfört med konkurrenter.

Jämställdhet är också en kärnaspekt i deras verksamhet, med strävan efter balans i könsfördelningen både operativt och på styrelsenivå. Flexibilitet i arbetstid och plats är en del av deras företagskultur, vilket de ser som avgörande för att upprätthålla en hälsosam balans i livet för deras anställda, vilket i sin tur bidrar till företagets långsiktiga framgång och hållbarhet.

Evident Life genomför årligen en klimatanalys med GoClimate, där de utvärderar och tar ansvar för sina utsläpp genom att finansiera klimatprojekt, valda genom en demokratisk process bland de anställda. Denna metod för klimatfinansiering är inte bara effektiv utan också engagerande, då den låter medarbetarna vara delaktiga i valet av projekt och se de direkta effekterna av deras bidrag, vilket Bruneheim beskriver som ett betydelsefullt sätt att bidra till en bättre planet.

“Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre”, säger Michaela Bruneheim.

”Det är viktigt att komma ihåg att våra val när det kommer till resor har direkta konsekvenser på vår planet.”

Evelina Utterdahl, klimataktivist.

Evelina Utterdahl är en svensk klimataktivist och förespråkare för hållbart resande. Hon väljer helt bort flyget och fokuserar istället på att utforska världen genom mer miljövänliga transportmedel och inspirerar med sin plattform andra att göra mer hållbara val.

”Att flyga är inte ett alternativ för mig, jag fokuserar istället på att utforska skönheten i mitt närområde och Sverige som helhet. Det är så mycket vackert i vårt land som jag ännu inte upplevt. När jag väl känner för att upptäcka platser utanför Sverige, drömmer jag om tågäventyr eller roadtrips med elfordon genom Europa tillsammans med min familj. Jag ser även små äventyr, som att besöka en ny restaurang i min stad, som en form av resande.”

Hennes omställning till ett hållbart sätt att resa började med en ögonöppnande insikt:

”År 2018 stötte jag på en artikel som påtalade den stora mängden koldioxidutsläpp från flygresor. När jag insåg hur enorm påverkan en enkel flygresa kan ha, beslutade jag mig för att sluta flyga helt. Jag kunde inte motivera nöjet av att flyga med de allvarliga konsekvenser det har på vår planet och dess invånare.”

Tipset: Testa att vara flygfri under ett par år

Hon vill också belysa hur våra val när det gäller resande påverkar vår omvärld:

”Det är viktigt att komma ihåg att våra val när det kommer till resor har direkta konsekvenser på vår planet. Många i världen har aldrig ens flugit och det är faktiskt bara en liten procent som flyger regelbundet. Vi i Europa har den lyxen att vi kan utforska så många fantastiska platser via hållbara resesätt, som tåg eller samåkning.”

Och för dem som är redo att ta steget mot ett mer hållbart resande tipsar Evelina om att prova att vara flygfri i ett par år.

”Ge dig själv chansen att upptäcka de underbara hållbara alternativ som finns. När du väl testar dessa alternativ, kommer tanken på flygfritt resande kännas mindre överväldigande. Till exempel, om du är osäker på hur man reser med tåg, finns det Facebook-grupper (kolla tex in Tågsemester) och resespecialister som kan guida dig.”


Följ Evelina på Instagram för att ta del av hennes liv som genomsyras av kärlek och  hänsyn till både vår planet och människorna som bor där!

Vindkraftprojekt i Kutchregionen, Indien

Vindkraftsprojekt i Kutch, Indien.

Vi stöttar tillsammans med alla medlemmar ett vindkraftsprojekt i Kutch i Indien. Projektet är Gold Standard-certifierat och vårt gemensamma bidrag uppgår till 20 000 ton undvikna CO2e-utsläpp.

Läget i Indien

Indien har upplevt en snabb ökning av efterfrågan på energi, vilket har lett till ett stort beroende av fossila bränslen som kol och stora utsläpp av växthusgaser. 

För att främja en mer hållbar utveckling krävs enorma investeringar i förnybara energikällor. Ett exempel är vindkraftsprojektet i Kutch, som både bidrar till lndiens mål om ren energi samt till att förbättra livskvaliteten i närliggande lokalsamhällen.

Om klimatprojektet

Vindkraftsprojektet ligger i Kutch-regionen i Gujarat och består av 150 vindkraftverk med en kapacitet på 2 MW vardera. Med en total installerad kapacitet på 300 MW genererar projektet cirka 700 000 MWh ren energi per år.

Projektets fördelar för klimatet

Vindkraftsprojektet i Kutch har en stor positiv inverkan på miljön. Genom att generera ren, förnybar energi bidrar projektet till att minska Indiens beroende av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser. Projektet uppskattas att förhindra utsläpp av över 550 000 ton CO2-ekvivalenter per år, vilket motsvarar att ta bort fler än 117 000 bilar från vägarna varje år.

Projektets positiva påverkan på lokalsamhället

Utöver miljöfördelarna ger vindkraftsprojektet i Kutch även olika socioekonomiska fördelar för lokalsamhället. 73 arbetstillfällen har skapats för lokala arbetare, både under vindkraftsparkens bygg- samt driftsfas. Dessutom har projektet bidragit till att höja kompetensen lokalt genom teknisk utbildning.

Projektet har också bidragit till utvecklingen av lokal infrastruktur. Inom ramen för projektet har vägar anlagts och förbättras för att öka tillgängligheten till avlägsna områden, vilket även gynnar lokalbefolkningen.  Dessutom har tryggheten och säkerheten förbättras i närliggande byar genom installation av gatubelysning. 

Vindkraftsprojektet bidrar även till att öka livskvaliteten för lokalbefolkningen genom att tillhandahålla rent dricksvatten, främja utbildning samt förbättra sjukvården.   

Vindkraftsprojekt i Kutch, Indien.
Vindkraftsprojekt i Kutch, Indien.
Vindkraftsprojekt i Kutch, Indien.

Minimalister med fokus på det viktiga i livet

Johan Ernfors och Elisabeth Byström. Foto: Christine Olsson

Elisabeth Byström och Johan Ernfors driver Instagramkontot Minimalisterna där de delar sin vardag och resa mot ett enklare och mer harmoniskt liv med minimalism.

“Den största förändringen vi gjort är att inte köpa saker omedelbart när sug eller intresse uppstår.”

Elisabeth och Johan bor i ett villaområde utanför Stockholm med sina två barn och upplevs utifrån sett som vilken barnfamilj som helst. De strävar dock aktivt efter att leva med färre onödiga prylar, alltså att enbart äga de prylar de har behov av och använder, men även efter att eliminera det oviktiga när det gäller utgifter, åtaganden och intressen i livet. 

“De största förändringar vi gjort är dels att inte köpa saker omedelbart när sug eller intresse uppstår. Samt att ha tålamod och först researcha begagnatmarknaden en period. Sen vill vi fortfarande köpa kvalitet och tekniska prylar som fyller de behov vi har.”

”Vår dator från 2012 fungerar och fyller våra behov än idag”

“Vi byter ut tekniska prylar när vi anser att de vi har idag inte fyller våra behov. Några tydliga exempel är mobiltelefon där utveckling skett de senaste tio åren vilket gjort att vi bytt mobil ett par gånger, för att exempelvis få bättre kamera då vi fotograferar mycket. Medan när det gäller dator så har vi fortfarande en som vi köpte tillsammans år 2012 och som fungerar och fyller våra behov än idag. Barnen har varsin surfplatta som vi köpt begagnat då vi inte ansett att de behöver nya sådana för att fylla deras behov.”

Elisabeths och Johans tips

Elisabeths och Johans tips för ett mer hållbart tänk kring teknik är framför allt att börja leta på begagnatmarknaden,

“Om du inte äger prylen idag eller om du har en fungerande sådan pryl idag, så måste du med största sannolikhet inte köpa den så du har den imorgon eller uppgradera omedelbart. Ha lite tålamod.

Samt vikten av att sälja vidare tekniska prylar du inte använder så snart som möjligt då teknik lätt blir inaktuell och föråldrad och därmed har snabb värdeminskning.”

Gällande konsumtion i stort, tipsar paret om att ställa några kontrollfrågor till dig själv innan du köper något.

“Till exempel; Hur blir mitt liv bättre med saken? Vad skapar prylen för värde för mig? Hur ofta kommer jag egentligen använda den? Och är detta något jag verkligen behöver, eller är det mer något jag villhöver?

Att ha som grundregel att aldrig spontanköpa något. Hittar du något intressant så sov alltid på saken eller sätt en tidsram att vänta en vecka eller månad och se sedan om behovet känns lika starkt. Det är förvånansvärt ofta som lite distans och tid resulterar i att ett för stunden intensivt behov svalnar.”

Om du är nyfiken på sättet Elisabeth och Johan lever på, läs mer och inspireras av deras blogg här!

Inrego vill lyfta cirkulär IT som konkurrensfördel

Sebastian Holmström är Hållbarhetschef på Inrego.

I dag byts elektronikprylar i regel ut var tredje eller fjärde år – vilket har en stor negativ effekt på planeten. Att förlänga livslängden på dessa med bara ett par år kan göra stor skillnad! Vi har pratat med Inrego, som jobbar för att förändra världens IT-konsumtion till att bli hållbar. Sebastian Holmström, Hållbarhetschef på Inrego tror att det i första hand handlar om att ändra beteenden.

“Det finns många förutfattade meningar om begagnade elektroniska produkter. I många fall kan det också vara enklare att köpa tex en begagnad stol för den kan man på ett annat sätt testa att den funkar innan. En dator eller telefon är mycket mer komplex, vilket skapar mer oro. Vi ser därför till att det blir enklare, smidigare och billigare att handla av oss än att handla nytt. Att helt enkelt leverera en bättre lösning.”

”En uppdaterad IT-produkt håller mycket längre än vad man kan tro”

En källa till osäkerhet hos företag som köper in produkter till sina anställda kan vara att produkterna håller måttet både vad gäller funktion och garanti. Inrego har en väl beprövad process för att säkerställa att alla blir nöjda.

“Vi har en gedigen process där vi tar emot produkter, dataraderar dem, kollar skicket och betalar företagen som skickat in dem till oss för värdet de har. Sedan börjar vi uppgradera produkterna till det skicket våra kunder efterfrågar. Många gånger byter vi ut och uppgraderar de delar som gjort att hela produkten blivit seg, där det kan handla om att vi sätter in ett nytt batteri eller minne. En uppgraderad IT-produkt håller mycket längre än vad man kan tro! Jag jobbar och skriver detta på en 8 år gammal laptop och bytte nyss min Iphone 7 mot en Iphone 11, och de funkar fortfarande galant efter mina behov.” säger Sebastian Holmström.

Marknaden för begagnad elektronik har exploderat de senaste åren

“Efter 28 år i branschen vet vi att en rekonditionerad produkt håller precis lika länge som en ny, därför ger vi lika lång garanti som nya produkter. För oss är det viktigt att visa att det är skillnad på begagnade produkter som det inte gjorts något med, och rekonditionerade produkter som har blivit uppgraderade och säljs med garanti.” fortsätter Sebastian.

Sebastian ser att marknaden för begagnad elektronik har exploderat de senaste åren, av vad han tror är flera anledningar.

”Avgörande för att attrahera unga talanger till bolaget”

“Det ena är att det har varit tuffa tider ekonomiskt och då är en begagnad produkt mer attraktiv, samtidigt som hållbarhetstrenden driver på omställningen. Dessutom ser vi att cirkulär IT numera blivit en konkurrensfördel, där en hållbar IT-hantering blir avgörande för att attrahera unga talanger till bolaget. Här spelar hållbarhet en avgörande roll, och efterfrågan på återanvända produkter har även av den anledningen ökat markant.”

Svårast att få någon att testa första gången

Den största utmaningen för Inrego idag är att matcha kunders förväntningar med deras produkter.

“Det svåraste är att få någon att testa första gången, sedan märker man att produkterna levererar det man behöver och fortsätter köpa begagnat! Utbud och efterfrågan är lite svårare på andrahandsmarknaden för att vi bara kan sälja det vi köper in och komplettera med riktade inköp från andra aktörer som oss. Det blir helt enkelt lite av ett pussel för att möta efterfrågan i den cirkulära världen. I lägre kvantitet är det ofta inga större problem men när företag köper in större mängder så behöver vi se till att kunna leverera de produkter de behöver och där kan det krävas lite längre framförhållning.”

Hur hoppas ni att marknaden utvecklas de kommande 5-10 åren?

Inrego har sett marknaden utvecklas enormt de senaste 5-10 åren och hoppas se ännu större skillnader de kommande åren. 

“Vi hoppas på att se ändrade konsumtionsmönster, hur vi använder produkterna och att de faktiskt är designade för att användas om och om igen. Samtidigt ser vi ett stort ansvar i att förenkla köp av begagnad och vara med och driva de förändringarna i förlängd livstid som vi vill se.”

Kolla in Inregos utbud här.

Kolla in vår checklista med tips för hållbar hantering av IT-utrustning för ditt företag.

Hållbar IT-utrustning – checklista för företag

Hands writing on computer.

Säkerställ maximal prestanda och hållbarhet hos din utrustning

 • Underhåll utrustningen ni har regelbundet
 • Om något går sönder – kolla alltid om det finns en möjlighet att reparera eller byta ut komponenter innan ni köper nytt.
 • Se över om det är ekonomiskt hållbart att göra det. Ibland kan en reparation vara dyrare än att köpa nytt, men om en reparation förlänger livslängden kan det ändå vara det bästa alternativet.

Gör inköp utifrån era faktiska behov – inte upplevda behov

 • Ha ett bra lager.
 • Omfördela utrustning bland kollegor.
 • Undvik att köpa ny utrustning om det inte behövs.

Policy för att ersätta IT-utrustning

 • Undvik att ha ett automatiskt ersättningssystem där IT-utrustning byts ut regelbundet, gör det istället valfritt för anställda att byta ut utrustningen när de behöver.
 • Läs på om tillverkarens riktlinjer för när utrustning bör bytas ut, men kom ihåg att väl omhändertagen utrustning kan hålla längre.

Överväg att köpa renoverad elektronik

 • Företag som Inrego eller Swappie säljer renoverad utrustning som haft en tidigare ägare och som nu har reparerats för att andra ska kunna använda den.
 • Om de har utrustning som uppfyller dina behov, överväg att köpa från dem istället för helt ny utrustning

Vid köp av ny utrustning

 • Leta efter miljöcertifierade produkter som Green Electronics Council EPEAT Registry eller TCO Certified.
 • Köp från varumärken som är transparenta med sitt koldioxidavtryck och energieffektivitet
 • Leta efter miljömärken för energieffektivitet som Energy Star eller den som skapats av EU där A betyder mest effektiv. Gäller bildskärmar, datorer och servrar.

Hur din gamla IT-utrustning kan leva vidare

 • Sälj din gamla/ oanvända utrustning till Inrego. Iphones kan säljas till Swappie.