Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

Våra klimatprojekt

Våra senaste projekt

70 MW Bhadla Solar Power Plant

This large scale solar energy project in India generates renewable energy for the grid and supports local development.

Uberlândia landfills I and II Energy Project

This project in Brazil captures greenhouse gases that arise from two landfills and converts them to clean energy.

Dora II Geothermal Energy Plant

We support a geothermal energy plant in Turkey, which generates a constant supply of renewable energy to the grid.

Så här funkar våra projekt

  • Projektens huvudsakliga syfte är att minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att bidra till omställningen till förnyelsebar energi.
  • Varje år som projekten är i drift mäts de undvikna utsläppen i koldioxidekvivalenter och dessa köper vi som klimatkrediter. Klimatnyttan kan alltså inte bli ogjord senare.
  • Vi väljer ut de projekt som gör störst marginalnytta. Det kan exempelvis vara projekt i länder med stort beroende av fossilbränslen där förnyelsebar energi gör stor skillnad.
  • Projekten bidrar utöver klimatnyttan till lokal hållbar utveckling, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen eller förbättrad luftkvalitet.
  • Projekten certifieras av strikta standarder, bland annat Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje part.

Här gör vi klimatnytta!