Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

Våra klimatprojekt

Nuvarande projekt

Wind Park Vader Piet N.V

Aruba is one of the small islands moving towards reduced dependency on fossil fuels and increased share of renewables. The first initiative for wind energy production on the island is the Wind Park Vader Piet N.V, providing some 15 % of the island's energy demand.

70 MW Bhadla Solar Power Plant

This large scale solar energy project in India generates renewable energy for the grid and supports local development.

Uberlândia landfills I and II Energy Project

This project in Brazil captures greenhouse gases that arise from two landfills and converts them to clean energy.

Så här funkar våra projekt

  • Projektens huvudsakliga syfte är att minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis genom att bidra till omställningen till förnyelsebar energi.
  • Varje år som projekten är i drift mäts de undvikna utsläppen i koldioxidekvivalenter och dessa köper vi som klimatkrediter. Klimatnyttan kan alltså inte bli ogjord senare.
  • Vi väljer ut de projekt som gör störst marginalnytta. Det kan exempelvis vara projekt i länder med stort beroende av fossilbränslen där förnyelsebar energi gör stor skillnad.
  • Projekten bidrar utöver klimatnyttan till lokal hållbar utveckling, exempelvis genom att erbjuda arbetstillfällen eller förbättrad luftkvalitet.
  • Projekten certifieras av strikta standarder, bland annat Gold Standard, och granskas regelbundet av oberoende tredje part.

Här gör vi klimatnytta!