Unconventional Ventures är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare

Nora2
Nora Bavey, Unconventional Ventures (UV)

Nora Bavey, en engagerad trebarnsmamma och tidigare edtech-grundare, bytte bana till att bli en framstående impact-investerare för fyra år sedan. ”Jag bestämde mig för att bli den investerare jag själv hade hoppats träffa under min egen fundraising,” säger Nora.

Unconventional Ventures (UV) grundades i Danmark 2018 och är Europas första impact-fond som fokuserar på underrepresenterade grundare (identifierade som kvinnor, LGBTQ+, POC och/eller invandrare) som bygger skalbara teknikföretag som fokuserar på impactlösningar.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet”

När det gäller urvalsprocessen för att välja företag att investera i har UV en tydlig strategi. Företagen måste först och främst ha fokus på impact i sin affärsmodell, med inriktning på klimat eller sociala lösningar.

För det andra måste grundarna tillhöra en historiskt sett underfinansierad grupp.

”Vi gillar att se att grundarteamet har en djup förståelse för det specifika problemet, antingen genom egna erfarenheter eller genom någon nära dem,” förklarar Nora.

Detta säkerställer att lösningarna kommer från personer med en djup förståelse för problemet, dess sammanhang och beroenden, och har en stark drivkraft att utveckla effektiva lösningar.

Stor potential för investeringar i klimatlösningar

Inom området klimatlösningar ser Nora lovande trender.

”Det är fantastiskt att se att impact-investeringar är ett snabbt växande segment inom den finansiella industrin över hela världen,” noterar hon.

Denna tillväxt är tydlig i Norden, där över 100 miljarder euro investerades i impact-tech-företag mellan 2017-2021.

”Mer än 70% av detta tilldelades de som hanterar FN SDG nummer 13, Klimatåtgärder, men det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i impact-investeringar med många potentiella framtida vinnare längs resan,” påpekar Nora.

Nora ser stora brister i nuvarande investeringsmetoder, särskilt när det gäller att erkänna potentialen i att kombinera mångfald och påverkan.

”Få är öppna för att acceptera det faktum att team med en hög grad av perspektiv leder till högre nivåer av innovation och att de också har visat sig generera större avkastning,” säger Nora.

Letar efter nya underrepresenterade grundare

Unconventional Ventures kommer i år att lansera sin sjätte årliga rapport om finansieringsgapet både i Norden och globalt.

”Vi har beslutat att skapa vårt eget dataset för att visualisera gapet,” avslöjar hon. “Om du känner en underrepresenterad grundare som bygger en tech startup, tipsa dem om att delta i vår undersökning som lanseras i mitten av september!

För de som är intresserade av att utforska hur vi kan använda kultur och teknik för att driva meningsfull påverkan, bjuder Unconventional Ventures in till en del av sitt ekosystem för första gången på House of Culture i Köpenhamn den 10 september.

Läs mer om Unconventional Ventures här.

EU-valet avgörande om Sverige ska bli världsledande

voting

För att lyckas med att bli världsledande inom klimatomställningen behöver vi i näringslivet ett EU som sätter klimatet först.

Klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska företag och deras anställda. På samma sätt som Sverige blev världsledande inom digitaliseringen – mycket tack vare modiga politiska beslut och stora investeringar – har vi nu samma möjlighet att ta en position längst fram i klimatomställningen.

För att lyckas med detta behöver vi ett EU som sätter klimatet först. Vi behöver politik och politiker som förstår vikten av långsiktiga klimatmål och som inte backar för att genomföra enligt vetenskapen helt nödvändiga förändringar. Vi behöver en tydlig och ambitiös klimatpolitik på europeisk nivå, med bindande mål och skarpa åtgärder som driver på innovation och investeringar.

Genom ett EU som sätter klimatet först kan vi uppnå:

 1. Förbättrad internationell konkurrenskraft: Genom att EU driver en stark klimatpolitik kan svenska företag vara med och bli först även på andra internationella marknader som prioriterar hållbarhet. Vi vet att en omställning behövs, och vi vet därför att marknader för klimatsmarta lösningar kommer att växa kraftigt. Ett EU som sätter klimatet först kan hjälpa svenska företag att möta dessa krav, bli först på de växande marknaderna och därför stärka sin position globalt.
 2. Ökad investering i forskning och utveckling: En ambitiös klimatpolitik kan leda till ökade investeringar i forskning och utveckling av nya teknologier. Detta gynnar svenska företag som är ledande inom innovation, och kan skapa nya affärsmöjligheter inom områden som grön energi, hållbar transport och cirkulär ekonomi.
 3. Skapande av gröna jobb: Genom att främja hållbara industrisektorer kan EU bidra till skapandet av nya jobb inom den gröna ekonomin. Detta innebär fler arbetstillfällen inom områden som förnybar energi, energieffektivisering och miljöteknik, vilket är positivt för både ekonomin och arbetsmarknaden i Sverige.
 4. Riskminimering och framtidssäkring: Klimatförändringar utgör en stor risk för många industrier, från jordbruk till fastigheter och försäkring. Genom att EU sätter klimatet först och arbetar för att minska klimatförändringarnas påverkan kan svenska företag minska sina egna risker och framtidssäkra sina verksamheter.
 5. Förbättrad folkhälsa och livskvalitet: En stark klimatpolitik leder till renare luft, vatten och mark, vilket förbättrar folkhälsan. Detta minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten bland anställda, vilket är fördelaktigt för företag. Dessutom skapar en bättre livskvalitet en attraktiv arbets- och livsmiljö, vilket kan hjälpa till att attrahera och behålla internationella talanger.
 6. Regelverk och standardisering: Ett EU som sätter klimatet först kan införa fler långsiktiga gemensamma regelverk för hållbarhet, vilket underlättar för svenska företag att verka på den europeiska marknaden. Detta skapar även en mer rättvis spelplan för de företag som redan idag har kommit långt i omställningen.
 7. Ökad resiliens mot klimatkriser: Genom att fokusera på klimatåtgärder kan EU bidra till att bygga resiliens mot klimatrelaterade kriser som extremväder och naturkatastrofer. Detta skyddar inte bara miljön utan även företagens tillgångar och infrastruktur.

Ett EU som prioriterar klimatet innebär också stöd och incitament för företag som vågar satsa på hållbara lösningar. Genom att investera i gröna teknologier och förnybar energi kan vi skapa nya jobb och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden. För svenska företag innebär detta möjligheter att leda utvecklingen inom allt från energiproduktion och transport till byggindustri och jordbruk.

Men det handlar inte bara om ekonomiska vinster. En stark klimatpolitik på EU-nivå är också avgörande för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Klimatförändringarna är en akut global utmaning som kräver gemensamma insatser, och EU har potentialen att vara en kraftfull aktör i detta arbete. Genom att sätta klimatet högst på agendan kan vi minska vår klimatpåverkan och bidra till att uppnå de globala klimatmålen.

Därför uppmanar vi alla svenska företag att stödja denna vision och arbeta tillsammans för att säkerställa att klimatfrågan får den plats den förtjänar i EU-politiken.

Tillsammans kan vi påverka och driva förändring. Genom att rösta i EU-valet och välja politiker som prioriterar klimatet, kan vi bidra till att forma ett EU som banar väg för en hållbar framtid.

Låt oss ta vara på denna möjlighet och visa att Sverige kan och vill vara en ledande kraft i klimatomställningen. För våra företags skull, för våra anställdas skull, och för våra barns och barnbarns skull. Rösta för klimatet den 9 juni.

Dela denna text vidare i dina kanaler – tillsammans kan vi göra skillnad!

Läs mer i vår guide ”EU-valet och klimatet”

Så här röstar du

”Jag önskar att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar.”

Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time berättar om kampanjen #MoveTheMoney.

Att ha koll på pengarna är en av de viktigaste åtgärderna ett företag kan vidta för att minska sin klimatpåverkan. Vi har pratat med Ingmar Rentzhog på mediaplattformen We Don’t Have Time, som arbetar för climate action och driver frågan om hur man kan göra skillnad för klimatet genom att flytta sina pengar.

“Det som många företag inte tänker på är att deras största klimatavtryck inte kommer från den egna verksamheten, utan från företagets bankkonton och pensionsfonder för sina anställda samt från andra finansiella investeringar. Detta gäller naturligtvis inte företag inom exempelvis stål- och betongindustrin, men för många andra företag är det faktiskt pengarna som är boven,” säger Ingmar Rentzhog, We Don’t Have Time.

Ingmar hänvisar till den senaste Carbon Bankroll-rapporten, som visar att de totala koldioxidutsläppen för vissa företag inom tjänste- och ICT-sektorerna skulle mer än dubblas om utsläpp från kontanter på banken inkluderades.

“Den viktigaste orsaken är nog att kunskapen om pengars klimatpåverkan är alldeles för låg, både hos företag, politiker och privatpersoner. Det är därför We Don’t Have Time har lanserat kampanjen Move The Money, för att skapa uppmärksamhet och ökad kunskap om detta. Ju fler stora etablerade institutioner som flyttar sina pengar bort från företag som vägrar att ställa om, desto mer öppnas det upp för politisk reglering. Det är mycket lättare för politiker att reglera något när inte stora finansiella institutioner har ekonomiskt intresse i den aktiviteten,” fortsätter Ingmar Rentzhog.

Ingmar Rentzhogs tre bästa tips till dig som vill klimatsäkra ditt företags hantering av pengar: 

 1. Gör företagets kassa hållbar genom att flytta pengarna till en bank som har fasat ut eller snart ska fasa ut utlåning och investeringar i fossila bränslen.
 2. Gör samma sak med dina anställdas pensionsfonder.
 3. Kommunicera brett om att ni har gjort detta och varför det är så viktigt.

På wedonthavetime.org/movethemoney får du konkret hjälp med hur ditt företag kan gå tillväga, och där finns även en databas över hur mycket banker har investerat i fossila tillgångar.

“Jag önskar att alla insåg hur djup klimatkrisen faktiskt är och hur kort tid vi har på oss att agera för att motverka de värsta scenarierna. Jag önskar också att alla visste hur otroligt enkelt det är att göra en stor insats genom att bara flytta pengar,” avslutar Ingmar Rentzhog.

”Med GoClimate så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”

conapto
Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Conapto erbjuder säker och flexibel datacenter-colocation samt uppkoppling till molnet  – allt med fokus på hållbarhet. Byte till förnybar el, återvinning av värme från datacenter och återvinning av elektronik är bara några av de saker som Conapto satsar på för att bli ett mer hållbart företag.

“Att prioritera hållbarhet är inte bara viktigt för Conapto, utan även för våra kunder och samhället i stort. Tack vare vårt goda samarbete med GoClimate, som möjliggör för oss att bli ännu kunnigare inom hållbarhetsfrågor, så kan vi bli CO2-transparenta och tillsammans skapa en mer hållbar colocation-bransch med ett sunt framtidstänk.”, säger Christoffer Linder, Sustainability Project Manager på Conapto.

Strävan efter att minska utsläpp

Från början av sin resa i 2008, med etableringen av datahall Stockholm 2 Syd och beslutet att satsa på hållbarhetsfrågor, har Conapto ständigt strävat efter att minska sina utsläpp. Detta åtagande har lett till ett byte från Fortum till Vattenfall 2021, vilket möjliggör användning av 100% förnybar energi från vatten och vind, samt möjligheten att matcha energianvändningen på timbasis genom Vattenfalls 24/7 matchning.

Detta system visar produktion timme för timme och ökar inte bara transparensen utan även säkerställer att Conapto kan uppfylla sitt åtagande om 100% förnybar el alla dygnets timmar, året runt – förutom vid eventuella elavbrott då reservgeneratorer används. Conapto har dock sedan 2022 investerat i nya reservgeneratorer som möjliggör användning av Ecopar diesel, ett miljövänligare alternativ till traditionell diesel, vid dessa fall.

Energin i datahallarna återanvänds till värme

En annan central del av Conaptos hållbarhetsarbete är deras fokus på värmeåtervinning. Samarbetet med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi och Miljö möjliggör återföring av restvärmen från datacenter till det lokala fjärrvärmenätet, vilket bidrar till återvunnen och kostnadseffektiv värme till exempelvis bostäder. Målet är att återanvända upp till 90% av energin som matas in i datahallarna.

Conaptos hållbarhetsinitiativ sträcker sig också till dess miljö- och energiledningssystem, som är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 50001. Certifieringarna vittnar om Conaptos systematiska tillvägagångssätt för att integrera miljö- och energihantering i sin verksamhet, vilket underlättar kontinuerlig förbättring av energiprestandan. Utöver dessa åtgärder återbrukar Conapto även elektronik i samarbete med Stena Recycling, vilket har sparat över 350 000 ton CO2 sedan 2020. 

Conaptos affärsmodell är ett bra exempel på hur företag kan driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, genom att minska sin klimatpåverkan samtidigt som de erbjuder högkvalitativa tjänster. Vi hoppas att deras integrering av klimatvänliga lösningar över hela sin verksamhet kan fungera som inspiration för andra företag inom branschen!

Ta en titt på Conaptos CO2-transparenssida för mer insikt i hur de jobbar med att reducera sina utsläpp!

Klimatutbilda medarbetare

Att förstå klimatfrågan är ett första steg för att kunna göra något åt den. Att öka kunskapsnivån om klimatet hos varje medarbetare ger alla en större möjlighet att agera på ett klimatvänligt sätt och bidra till att organisationen minskar sitt avtryck. I bästa fall leder det även till en förändrad affärsmodell där företaget bidrar till att lösa klimatkrisen istället för att vara en orsak till den. 

Gå en kurs

E-kursen Klimatnyfiken tar en timma och består av korta texter, filmer och interaktiva övningar som ger deltagaren kunskap om klimatkrisen och rättvis omställning. Kursen är framtagen av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning med finansiering av Union to Union och i samverkan med ett flertal fack – och studieförbund. Den är gratis.

Klimatsamtal är en utbildning i studiecirkelsformat som kan anordnas på jobbet. Det är fem tillfällen som handlar om klimatomställningen, bakgrunden till klimatkrisen, hur den påverkar oss och hur vi alla kan vara en del av lösningen.

The Climate Leader är en videobaserad gratiskurs i sex delar på engelska som hjälper dig att forma en strategi och förstå hur ni bäst kan göra skillnad och skapa förändring.

Planetary Boundaries and Human Opportunities är även den en videobaserad gratiskurs i åtta delar. Johan Rockström är en av kursledarna.

Se en film

A Friendly Guide to Climate Change and what you do to help är en 15 minuters introduktion till klimatförändringarna och vad vi alla kan göra för att bidra till att bromsa dem. Filmen finns på engelska, arabiska, holländska och franska samt textat på en mängd olika språk som svenska.  

Gör ett test

Gapminder har ett enkelt test baserat på Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Att göra testet är ett enkelt sätt att lyfta kunskapsnivån inom de olika områden där Climate Action är ett av dem. Varje område består av 6 frågor. Afry är ett av de företag som låter alla sina anställda göra testet.

Vi tar in South Pole som delägare för att göra ännu större klimatnytta

Goda nyheter – South Pole blir delägare i GoClimate! Det gör det enklare för oss att undvika mellanhänder vid köp av klimatkrediter, vi får ännu bättre insikt i klimatprojekten samt tillgång till deras klimatexpertis och globala nätverk, vilket gör att vi tillsammans kan göra ännu mer klimatnytta. Vi får även in pengar som gör att vi bättre kan sprida ordet om klimatkrisen och vad vi behöver göra de närmaste åren för att klara Parisavtalet. Och inte minst så möjliggör det även att vi kan stötta fler människor och företag till att driva igenom positiva förändringar för klimatet. Genom att kroka arm med South Pole kan vi tillsammans påskynda resan mot en mer hållbar planet och därmed ha mycket större inverkan på att bromsa klimatförändringarna.

Vilka är South Pole?

South Pole är en internationell ledare inom klimat- och miljötjänster, lösningar och projektutveckling. Det är ett värdedrivet B-corp certifierat företag, som bland annat utvecklar klimatprojekt. Under 2021 skrev South Pole avtal om att utveckla över sextio nya klimatprojekt runt om i världen, med planer på lika många nya projekt eller fler under 2022.

Vad händer nu?

Vi kommer att fortsätta jobba självständigt som tidigare, utan ändringar i ledning, verksamhet eller företagsnamn. Vi har massor av idéer och tankar som vi äntligen kan genomföra!

GoClimate

Klimattips för din arbetsplats

Ett bra sätt att göra klimatnytta är att försöka påverka din arbetsplats och ditt företag att bli mer klimatvänligt. Tipsa ledningsgruppen eller chefen om att:

 • införa en klimat- och resepolicy.
 • servera vegetariskt eller veganskt som norm med kött som tillval.
 • använda cateringföretag som använder sig av matsvinn.
 • byta ut IT-utrustning när den inte längre är funktionell istället för att byta ut all välfungerande IT per automatik var tredje år eller var fjärde år som är en vanlig standard.
 • köpa begagnad IT-utrustning
 • minska matsvinn genom att alltid mejla ut till anställda när det finns mat över från events och möten.
 • byta till grön el.
 • börja beräkna företagets klimatavtryck. Vi har ett automatiserat verktyg för det, men vi kan även göra manuella beräkningar.

Läs om inspirerande företagsexempel eller hållbara leverantörer till din arbetsplats.

Klimatavtryck från företagskopplade inköp och aktiviteter

Vår företagskalkylator inkluderar följande utsläpp:

 • uppvärmning av kontor
 • elförbrukning
 • servrar
 • flygresor
 • bilresor
 • måltider
 • kaffe
 • frukt
 • sophantering
 • inköp av IT-utrustning som mobil, skärmar och datorer

Dessa kategorier står för majoriteten av ett tjänsteföretags återkommande årliga klimatavtryck.

Om ni har andra typer av aktiviteter eller inköp som ni vill inkludera i er beräkning kan ni göra det i fältet “övrigt”. Här kommer några exempel på vad det skulle kunna vara och hur stort klimatavtryck respektive aktivitet eller inköp har. Observera att vissa utsläpp anges i gram och vissa i kg.

Möbler
Kontorsstol 72kg
Bokhylla 18 kg
Bord 160*180cm 35 kg
Skåp 100 kg

Dryck & Snacks
Vinflaska 1040g CO2e
Vin glas (150 ml) 208g CO2e
Läsk 330 cl 170g CO2e
Öl (473ml/1pint) 500 g CO2e
Chipspåse 80 g

Vad gör andra företag för klimatet?

"All ideas grow out of other ideas."
Photo: CJ Dayrit

Behöver du inspiration och bra idéer på klimatinitiativ till ditt företag? Här hittar du exempel på andra företags klimatarbete.

Klimatpolicy i framkant

Netlight, ett svenskt konsultföretag med över 1400 anställda i sex länder, använder sig av en Climate First policy som bland annat innefattar:

 • Veggie First, där vegetarisk mat erbjuds som norm på alla events, möten och konferenser.
 • Train First, där anställda uppmuntras att ta tåget framför flyget.
 • Fix First med fokus på reparation, och där medarbetare har möjlighet att välja begagnad IT-utrustning.

De klimatkompenserar för majoriteten av sitt klimatavtryck och utmanar sina medarbetare att anta klimatutmaningar för att minska sitt utsläpp.

Företag som bidrar till ändrat resemönster

Arkitektföretaget Edge med tjugo anställda erbjuder sina medarbetare miljöbonus för klimatsmart arbetspendling. Som mest kan en medarbetare få 4000kr i bonus per år. De som bor inom 15 km från arbetsplatsen får högsta poäng om de går, cyklar eller åker elcykel. De som bor längre bort än 15 km får högsta poäng även genom att välja kollektivtrafik. 

Att erbjuda möjligheten att fortsätta arbeta hemifrån eller på annan plats än kontoret bidrar till att dra ner utsläppen från medarbetarnas pendling. Flera företag, som Spotify och deras Work From Anywhere-princip , Microsoft, Getinge, Facebook och Salesforce fortsätter att erbjuda sina anställda att arbeta hemifrån, även efter att Covid-restriktioner har hävts.  

Företagen MTR Express, ETC företagen, arkitektföretaget Edge samt försäkringsbolaget Naturesave har en No-fly staff holiday policy. Den ser olika ut på företagen, men går i princip ut på att uppmuntra och belöna medarbetare som väljer att inte flyga under semestern genom att ge dem extra ledighet för att kompensera för den längre restid ett annat transportmedel kan innebära. Naturesave lanserade detta redan 2009 där anställda erbjuds upp till fyra extra semesterdagar när de väljer att resa på andra sätt än att flyga. På Edge får alla medarbetare som inte flyger på sin semester extra klimatledighet i form av två semesterdagar.

Nya affärsmodeller och sätt att hållbarhetsredovisa

Houdini Sportswear mäter sin verksamhet mot ramverket “planetary boundaries  eller de planetära gränsvärdena, som togs fram av bl a Johan Rockströms och Stockholm Resilience Center, för att förstå sitt totala avtryck på planeten. Dessutom erbjuder de Houdini Rental, en fysisk och digital uthyrningstjänst för att uppmuntra ett ökat delande av kläder och prylar. De har även Houdini Reuse, där det går att köpa begagnade kläder på deras hemsida.  100% av alla tyger de använde under 2020 var återvunna, återvinningsbara, förnybara, biologiskt nedbrytbara eller Bluesign-certifierade.

Klimatmärkningar av produkter och tjänster

Fler och fler företag har börjat klimatmärka sina produkter, dvs ange hur stort klimatavtryck deras varor orsakar. MAX Burgare, Oatly (havredryck) och ASKET (kläder) gör det bland annat. COOP har tagit det steget längre med hållbarhetsdeklarationer som visar en varas påverkan inom 10 olika områden.

Tänk utanför boxen

Outdoor-företaget Patagonia uppmanar och uppmuntrar till aktivism genom Patagonia Action Works för att bidra till att rädda planeten. De har infört en intern 1-procentig skatt för planeten.

GoClimate har 6-timmars arbetsdag som norm. En arbetstidsförkortning kan bidra till att skala hållbar beteendeförändring och bryta vanan av att leva för att arbeta och hela tiden konsumera mer1.

Källor 
Changing our ways? Behaviour change and the climate crises, Cambridge Sustainability Commissions, s 58 
Reducing working hours as a means to foster low(er)-carbon lifestyles?, University of Bern, 2019

Tips på hållbara och klimatsmarta leverantörer

Att välja leverantörer som arbetar med att minska sitt klimatavtryck och miljöpåverkan bidrar även till att minska DITT företags klimatavtryck. Här kommer ett gäng tips på hållbara leverantörer som ligger i framkant när det gäller klimat och miljö.

Photo: Pascal Bernardon

Mat och catering

Mat från restauranger och cateringföretag som använder sig av räddade råvaror, som egentligen skulle ha kastats, har i stort sett inget klimatavtryck.
Sopköket Stockholm
Spill Malmö

Inköp av IT & mobiltelefoni

Återanvändning är bättre för miljön än att köpa nytt eftersom nytillverkning av IT-produkter förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Här hittar du begagnad IT-utrustning och mobiler:
Inrego Norden

Vid köp av ny utrustning – spana in energieffektiva skärmar och skrivare på Naturskyddsföreningens TopTen-lista samt vilka IT-produkter som är hållbarhetscertifierade på TCO.

Servrar

Det mest energieffektiva är cloud-servrar som använder grön energi. Det gör bland annat Google Cloud och Microsoft Azure.

Elbolag

De flesta elbolag erbjuder grön el. Vissa erbjuder även grön el märkt med Bra Miljöval, utöver deras vanliga utbud. Följande fem företag är ensamma om att enbart erbjuda el märkt Bra Miljöval: Falkenberg Energi, Godel, Greenely, Telge Energi och ETC el.

Vad är Bra Miljöval?
Bra Miljöval är en miljömärkning som jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska, medan grön el garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att nödvändigtvis ställa några extra miljökrav. Det är snarare en form av ursprungsmärkning.

Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme miljömärkt el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. Läs mer hos Naturskyddsföreningen.

Det är inte alltid ni själva kan välja elbolag om ni är flera företag som delar kontor. Försök att påverka fastighetsägaren istället.

Kontorsmöbler

Här hittar du begagnade kontorsmöbler att köpa eller hyra. De flesta aktörer köper även kontorsmöbler som ni inte längre vill ha.

Rekomo Norden
Beleco Sverige
AllForSale Sverige
Soeco södra Sverige och Stockholm
reCreate Design Company

Inredningsbyråer

reCreate Design Company är en inredningsbyrå specialiserad på återbruk

Städ

Det finns i stort sett städfirmor som är Svanen-märkta eller profilerar sig som miljövänliga över hela Sverige. Grön Kraft i Malmö är en av dem. Svanen-certifierade städbolag innebär användning av miljöanpassade produkter samt minskad klimatpåverkan genom stränga krav på transporter säkerställs.
Coor och ISS är Svanen-märkta städfirmor som verkar i hela Sverige. 
I Stockholm finns bland annat Friska Rum, Evident och Excellent.
En lista över miljömärkta städfirmor i olika delar av Sverige hittar du här.

Avfall

Miljövänlig sophämtning:
Office Recycling Stockholm

Bud

Miljövänliga budfirmor som kör på muskelkraft eller främst fossilfritt.
MoveByBike Malmö, Göteborg, Stockholm
Best Transport, fossilfria transporter på 275 svenska orter
Budbee

Banker

Ekobanken och JAK är bankerna som får bäst betyg. Se listan över alla banker på FairFinanceGuide.