Klimatprojekt som minskar växthusgaser i atmosfären

Projekt som fokuserar på att minska växthusgaser i atmosfären kan indelas i två huvudtyper: naturprojekt och tekniska projekt. 3.1 Naturprojekt Dessa projekt inkluderar trädplantering och bevarande av befintliga skogar. De är starkt uppmuntrade av ledande klimatinitiativ som Science Based Targets och Exponential Roadmap, och är kritiska för att hantera klimatkrisen och den kanske ännu större …

Projekt som bidrar till minskade utsläpp

Detta är del tre i vår artikelserie om hur vi tänker kring de klimatprojekt som vi stöttar. Denna del handlar om klimatprojekt som bidrar till minskade utsläpp. Den här artikeln handlar om de projekt som bidrar till minskade utsläpp och omfattar de projekt som GoClimate huvudsakligen stödjer idag. Kategorin inkluderar till exempel energieffektiva spisar som …

Klimatorganisationer som påverkar samhället

Detta är del två i vår artikelserie om hur vi tänker kring de klimatprojekt som vi stöttar. Denna del handlar om klimatorganisationer som påverkar samhället. Det finns många organisationer som försöker stoppa klimatförändringarna genom att påverka samhället på olika sätt, exempelvis genom att ta fram politiska förslag, genom att anordna demonstrationer eller genom lobbying. Vi …

Populär miljöbonus gör att Edges personal minskar sina utsläpp

Landskapsarkitekterna och ingenjörerna på Edge vill uppmuntra sina anställda att tänka på sitt klimatavtryck när de reser. Därför får alla en bonus när de väljer miljövänliga transportsätt, något som utnyttjats av över tre fjärdedelar av personalen. ”I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för …

“Att jobba hållbart kräver att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”

Undersåkers Snickeri, ett mångsidigt byggföretag i Jämtland, jobbar aktivt för att förenkla byggandet av hållbara hus. Företaget erbjuder en rad tjänster som sträcker sig från renovering och finsnickeri till nybyggnation och projektering av lågenergihus. Genom att prioritera enkla materialval och medvetenhet om deras CO2-avtryck, vill Undersåkers Snickeri visa byggbranschen hur små beslut kan bidra till …

”Elbilar är bland de roligaste och mest bekväma bilarna att köra”

Anna Ståhl, grundare av Femobility, har skapat en blogg med syftet att på ett lättillgängligt sätt förklara hur det fungerar att köra och ladda elbilar. Män är välkomna,  men fokus är att engagera fler kvinnor i ett område som traditionellt domineras av män. På frågan om hur hon kom på idén att starta Femobility, delar …

Så här tänker vi på GoClimate om finansiering av klimatprojekt

För oss på GoClimate är det otroligt viktigt att vi maximerar klimatnyttan av de pengar till klimatprojekt som våra medlemmar och företagskunder bidrar med. Vi har därför börjat skriva på en artikelserie för att gå igenom hur vi tänker kring det här för att kunna göra så mycket klimatnytta som möjligt. Först, en kort disclaimer: …

”Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre.”

Evident Life är ett ungt och helt digitalt livförsäkringsbolag med en affärsidé som fokuserar på digital innovation, datadriven verksamhet och hälsoförebyggande åtgärder. Redan från början har hållbarhet varit en grundpelare i deras utveckling, något som de aktivt integrerat i varje fas av sin tillväxt. VD Michaela Bruneheim delar att deras mål var att ”göra rätt …

”Det är viktigt att komma ihåg att våra val när det kommer till resor har direkta konsekvenser på vår planet.”

Evelina Utterdahl är en svensk klimataktivist och förespråkare för hållbart resande. Hon väljer helt bort flyget och fokuserar istället på att utforska världen genom mer miljövänliga transportmedel och inspirerar med sin plattform andra att göra mer hållbara val. ”Att flyga är inte ett alternativ för mig, jag fokuserar istället på att utforska skönheten i mitt …