”Genom Hållbarhetskollen blir det tydligt vilket avtryck våra inköp gör”

Ratius
Helena Ericsson, VD på Ratius

Ratius Mässbyrå är en fullserviceleverantör av mässmontrar, med expertis inom design och projektledning från idé till slutleverans. Företaget, med sina 15 medarbetare, är baserat i egna lokaler i Norrtälje och levererar både nationellt och internationellt. De hanterar även allt efterarbete, såsom rivning och lagerhållning av montermaterial, vilket möjliggör återanvändning vid nästa tillfälle.

Ratius har länge engagerat sig i hållbarhetsfrågor. I början av 2000-talet byggde de nya lokaler som möjliggjorde lagerhållning av kundernas material. Detta cirkulära tänk är avgörande i en bransch som producerar material för kortvarig exponering, vilket kräver hållbara och högkvalitativa material. ”Vi har alltid strävat efter att minimera vår miljöpåverkan, från återvinning av restprodukter till hållbara transportlösningar,” säger Helena Ericsson, VD på Ratius.

Viktigt med ekonomisk och social hållbarhet

För Ratius omfattar hållbarhet mer än bara miljöfrågor; det inkluderar även ekonomisk och social hållbarhet.

”Utan en hållbar ekonomisk situation kan vi inte investera i hållbar produktion och moderna maskiner, och utan ekonomisk hållbarhet kan vi inte säkerställa adekvata ersättningsvillkor för alla som arbetar för oss och våra kunder,” förklarar Helena.

Social hållbarhet innebär också att arbeta med rimliga ledtider och att säkerställa att alla inblandade parter samverkar effektivt.

Helena identifierar den största utmaningen för branschen som ekonomisk lönsamhet.

”Det är en pressad bransch med extrema arbetsvillkor och knivskarpa deadlines. Vi måste hantera säsongsvariationer och säkerställa tillräcklig bemanning under toppar,” säger hon.

Trots dessa utmaningar förblir målet att leverera mässmontrar som sticker ut, på ett hållbart sätt.

Hållbarhetskollen underlättar hållbarhetsarbetet

Samarbetet med Hållbarhetskollen har underlättat Ratius hållbarhetsarbete avsevärt.

”Genom Hållbarhetskollen blir det tydligt vilket avtryck våra inköp gör, och det ger oss konkreta fokusområden för att bidra till en hållbar framtid,” säger Helena.

Hon betonar vikten av samverkan med kunderna för att uppnå hållbarhetsmålen, eftersom många beslut och val påverkar Ratius inköp och verksamhet.

Avslutningsvis rekommenderar Helena Hållbarhetskollen till andra företag:

”Det ger konkreta underlag för dialoger på många nivåer – internt, med kunder och i styrelserummet. Dessa dialoger måste leda till beslut och agerande för att vi ska kunna göra verklig skillnad och skapa förändring.”

Testa Hållbarhetskollen!

Kolla in Ratius Mässbyrå här.

Rädda klimatet tillsammans med oss!

Prenumerera och balansera ditt klimatavtryck.

CategoriesUncategorized

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *