Smart Biogas Stoves for Rural Households


With these smart biogas stoves we fight climate change while Improving health and quality of life for people living in rural uttar Pradesh and Maharashtra.

This climate project is Gold Standard-certified and through this project we have together prevented 32,688 tonnes of CO2e from entering the atmosphere!

The problem

The use of burning wood when boiling water and cooking food represents a big problem for many families and for the environment. It contributes to indoor pollution, causing severe health issues mainly among women and children, who are overwhelmingly responsible for running the household, and families have to walk up to 5 km to collect firewood and it is heavy on the families’ budget. The reliance on wood for cooking puts pressure on surrounding forests, leading to degraded lands and increased desertification.

How the project fights climate change

The digesters are fed with cow dung and organic kitchen waste to produce biogas, which is then piped to a thermal stove, providing thermal energy for cooking and boiling water, on demand. The biogas systems are long-lasting, easy to install and maintain, and do not cost money to run.

To date, this project has installed over 15,000 smart biogas systems to rural families across Uttar Pradesh & Maharashtra.

You can see the project at the Gold Standard-registry here: https://registry.goldstandard.org/projects/details/1097

6 things your company can do for climate

Investing in your company’s sustainability lets you enjoy the result of happier employees and an overall stronger offer and brand, while contributing to a healthier planet. Here are some of the most important things your company can do:

1. Calculate your company’s emissions

By calculating your company’s carbon footprint, you get an overview of your main sources of emissions, allowing you to take relevant action in the areas that will have the most impact. Try out our simple business calculator to get started!

2. Set a climate policy

Implementing a climate policy covering everything from how you travel to what demands you should put on suppliers in terms of their sustainability efforts, sets you up for success. Not to mention how much it will help employees in everyday decisions, as well as create a great base for communication around your sustainability efforts.

3. Go veggie first and reduce food waste

Serve vegetarian or vegan food as the norm. 35% of the world’s emissions stem from food, and eating less meat is one of the most meaningful changes people can make to cut greenhouse gas emissions and help reduce deforestation.  If people in developed countries switched to more fruit and veg, emissions could fall a whole 29% by 2050. * 

Half of the emissions from the food industry comes from food waste today. Reduce your company’s food waste by notifying coworkers when there is food left from events and meetings, to take home.

4. Buy second hand IT equipment and repair before buying new

Replace IT equipment only when it is no longer working, instead of as often as every third or fourth year, as is the current average. Buy second-hand equipment instead of buying new – and fix first! Always try to repair before buying new. Pro-longing tech items’ lifespan by just a couple of years can have a great positive impact on the climate.

5. Switch to renewable energy

Switching to renewable (green) electricity is probably the easiest way to make a significant difference to your overall emissions. Green energy comes from natural sources and is sustainably sourced – and the switch is a crucial step in reducing our dependence on fossil fuels.

6. Balance your emissions through certified climate projects

Taking ownership and reducing your overall impact on the planet is a crucial step in future-proofing your business. Balancing your emissions through financing climate projects is one way to take responsibility for your emissions on top of reducing them. GoClimate offers climate financing through certified Gold Standard projects, which on top of speeding up global climate action, contribute to local sustainable development by offering jobs, contributing to gender equality or improving air quality.

9 anledningar för företag att satsa på hållbarhet

Att jobba med hållbarhet kan ge flera fördelar, både för företaget självt och för vårt samhälle och vår planet. I det här blogginlägget tittar vi på 9 fördelar med att jobba med hållbarhet och implementera hållbarhetsrapportering i ditt företag.

1. Långsiktig stabilitet och lönsamhet

Krav på hållbart företagande kommer redan idag från kunder, anställda, investerare, banker, politiker och andra intressenter och allt tyder på  att de kraven kommer öka framåt. Att satsa på hållbarhet bidrar därför till en mer stabil och lönsam verksamhet över tid. Och om inte ni blir mer hållbara så kommer kunder och anställda hellre jobba hos konkurrenter som är mer hållbara.

Att jobba med hållbarhet handlar helt enkelt om att framtidssäkra sitt bolag.

2. Stärkt varumärke

Företag som arbetar med hållbarhet förstår vart samhället är på väg och visar att de är mer ansvarstagande. Genom att jobba med hållbarhet så minskar du även risken för dålig publicitet.

Att jobba med hållbarhet gör företaget mer attraktivt.

3. Minskade kostnader

Att arbeta med hållbarhet kan hjälpa företag att identifiera områden där de kan spara pengar, till exempel genom att minska energiförbrukning, minska avfall, återanvända datorer och telefoner, resa mindre och generellt effektivisera resursanvändningen.

Du kommer spara pengar på att jobba med hållbarhet.

4. Sälj mer

Företag som är duktiga på hållbarhet och transparenta med sin hållbarhet kan locka fler kunder som värdesätter ansvarsfulla och miljövänliga företag. Genom att vara mer hållbart är det lättare och roligare för kunder, säljare och andra anställda att prata om era tjänster och produkter. Kunder rekommenderar hellre ett hållbart bolag en ett icke hållbart.

Detta kommer leda till ökad försäljning och större marknadsandelar.

5. Identifiera risker och möjligheter

Hållbarhetsarbete och rapportering hjälper företag att identifiera och hantera risker och möjligheter kopplade till miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Detta leder till bättre beslutsfattande och affärsstrategier och att snabbare och mer strukturerat identifiera risker.

Att jobba med hållbarhet minskar risker och gör det lättare att fånga möjligheter.

6. Uppfylla lagkrav och standarder

Det finns redan idag lagar och standarder som kräver att större företag rapporterar om sin hållbarhet. Snart kommer exempelvis CSRD och ställer ännu högre krav på ännu fler företag kring att jobba med och rapportera hållbarhet.

Att jobba med hållbarhet är och kommer bli ett lagkrav för många företag.

7. Motivera anställda

Att vara ett hållbart företag kan bidra till att skapa en mer positiv och engagerad arbetsmiljö. Anställda som känner att deras arbetsgivare tar hållbarhetsfrågor på allvar är ofta mer motiverade, stolta och produktiva.

Hållbarhet gör dina anställda bättre.

8. Driva innovation och tillväxt

Att jobba med hållbarhet kan uppmuntra företag att utveckla nya idéer och affärsmodeller som är mer hållbara och lönsamma. Detta kan leda till innovation och tillväxt på både kort och lång sikt.

Din affär kan utvecklas och bli bättre när du jobbar med hållbarhet.

9. Det är rätt sak att göra

Forskningen är tydlig, vi är på väg åt fel håll när det gäller klimatet och flera andra planetära gränser så som biologisk mångfald. Att ta ansvar för vad vi jobbar med och bidra till att ta samhället och planeten till en bättre plats är moraliskt och etiskt rätt sak att göra. För oss själva men också för nästa generation.

Det kommer kännas bättre i magen att ta tag i ert hållbarhetsarbete,

Sammanfattningsvis är hållbarhet en viktig del i att bygga ett framgångsrikt företag. Genom att fokusera på dessa 9 fördelar kan ditt företag skapa långsiktig stabilitet, stärka sitt varumärke, spara pengar och driva innovation, samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld. Investera i hållbarhet idag för att säkerställa en ljusare framtid för både ditt företag och vår planet.

CSRD – vad är det och varför är det viktigt?

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som har blivit allt vanligare på senare år, och handlar om hur företag tar ansvar för sin påverkan på samhället och miljön. CSR innefattar bland annat frågor som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Ett viktigt verktyg för att bedöma företags CSR-arbete är CSR Disclosure, eller CSRD.

CSRD handlar om hur företag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete och resultatet av det. CSRD är ett viktigt verktyg för att bedöma hur väl företag lever upp till sina hållbarhetsambitioner.

När träder CSRD i kraft?

Från och med 2024 kommer alla större företag inom EU att vara skyldiga att rapportera om sin CSR-verksamhet och resultat.

Vilka företag omfattas av CSRD?

Reglerna för vilka företag som omfattas av CSRD är följande:

1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora, är av allmänt intresse och med fler än 500 anställda.

1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner. De företag som omfattas uppfyller två av tre av följande kriterier: 350 miljoner kronor eller mer i omsättning, 175 miljoner kronor eller mer i balansomslutning eller 250 anställda eller fler.

1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på en marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut.

Fördelar

Förutom att vara ett sätt att visa upp företagens CSR-arbete, kan CSRD också ha andra fördelar. Genom att rapportera om sin CSR-verksamhet kan företag locka till sig investerare och kunder som är intresserade av företagens hållbarhetsarbete. CSRD kan också bidra till att öka medvetenheten om viktiga CSR-frågor och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling.

Trots fördelarna med CSRD är det tyvärr fortfarande många företag som inte rapporterar om sin CSR-verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Det kan vara svårt att mäta CSR-resultat på ett entydigt sätt, och det kan också finnas en rädsla bland företag att avslöja brister i sin verksamhet.

Vi kan hjälpa till

Vill du ta fram en hållbarhetsrapport som uppfyller CSRD? Hör av dig till oss för att få reda på hur våra automatiska verktyg kan göra det enkelt för dig.

Why the most sustainable outfit is already in your wardrobe

Here, we gathered links with sources and further reading to the social media post explaining why the most sustainable outfit is already in your wardrobe.

Cosh Eco, How does textile recycling work?

Fast company, 2022: Why ‘recycled’ clothes are so hard to recycle

Business of Fashion, 2023: When Sustainable Fashion Does More Harm Than Good

Impulso, 2022: The problem with overproduction – explained

Labfresh: The Fashion Lab Index

The Washington Post, 2023: What really happens to your clothes after you donate them

Telegraph, 2022: The truth behind what really happens to all the clothes rejected by charity shops

Tidningen Land, 2019 (Swedish language): Att tänka på när du skänker kläder till second hand

Naturvårdsverket (Swedish language): Så påverkar konsumtionen i Sverige

Clean-burning stoves in Kenya

The GoClimate community has recently added a new project to the roster – clean-burning stoves in Kenya! Not only does this initiative contribute to cutting emissions, but it also creates a healthy environment for cooking food. Families in rural Kenya traditionally use three-stone open-fire stoves for cooking. Apart from creating harmful smoke that leads to respiratory problems, this cooking method relies on gathering wood from nearby forests, which is both time-consuming and degrades the forest over time. Yet, many Kenyan families cannot afford to purchase fuel-efficient stoves – and as fuelwood is largely collected for free, there is no incentive to either.

project_image_303383-12.jpg

A sustainable business model

This project distributes affordable, durable and energy-efficient cookstoves to families across Kenya. The cookstoves reduce the amount of fuel needed by almost 40%. As well as producing nearly 100,000 stoves per year at a site near Nairobi, the project develops local market channels and supports affiliate companies to create sustainable distribution networks of cookstoves that are adapted to local needs. Over 60% of people involved in sales, manufacturing and distribution are women, allowing the project to create opportunities in a typically male-dominated environment. Each stove has a serial number which is scanned and assigned to a customer so sales can be recorded in a transparent and continuous way.

project_image_303383-13.jpg

Increased life quality for women and children

On top of cutting emissions and reducing pressure on forests, the cookstoves significantly ease the lives of women and children who are primarily responsible for cooking and collecting fuel. In fact, the type of locally-made stove distributed by the project is ranked in a study by UC Berkeley and the University of Chicago as the best household investment in Kenya.

The Global Sustainability Goals

This project contributes to the following Global Sustainability Goals; 1 (no poverty), 3 (good health & wellbeing), 5 (gender equality), 7 (affordable and clean energy), 8 (decent work and economic growth), 13 (climate action) and 15 (life on land).

project_image_303383-11.jpg

Klimatupprop!

Vår nya regering har knappt hunnit tillsättas, men visar redan tydligt hur klimat- och miljöfrågor nedprioriteras på ett alarmerande sätt – inte minst genom nedläggningen av Miljödepartementet. Vi är många som vill se fokus på klimat- och miljöfrågor för att ge Sverige en chans att ställa om innan det är för sent.

Efter initiativ som ”forskaruppropet” och ”företagaruppropet” vill vi kalla till ett ”medborgarupprop”. Om vi är många som skickar samma uppmaning till vår nya regering kan de få ministrar som faktiskt ser allvaret i situationen få stöd som möjliggör en förändring. Tillsammans kan vi göra vår röst hörd!

För att hjälpa till, skicka nedanstående text till:

[email protected] och 

[email protected]

Skriv Klimatupprop i ämnesraden och fyll i ditt namn nederst

Hej!

“Behandla klimatkrisen som den akuta och livsavgörande kris den är, och visa starkt politiskt klimatledarskap! ”

Så skriver 1944 forskare och anställda i forskarvärlden i en debattartikel i Aftonbladet riktad till Sveriges politiker i slutskedet av valkampanjen 2022.

I samma tidning kan man någon vecka senare ta del av en debattartikel på samma tema med en uppmaning från över 200 företagare, till våra politiker att skapa kraftfulla och förutsägbara klimat- och framtidsvänliga strukturer att verka i.

“Vi som skrivit under denna debattartikel vill inte vara tvåa på bollen. Vi vill fortsätta ligga i framkant. Vi vill gå före och visa resten av världen att en omställning inte bara är möjlig, utan att den också är ett recept för affärsmässig framgång. Det är här ni politiker kommer in i bilden. Vi klarar nämligen inte att gå hela vägen själva. Vi behöver både incitament och tuffare regleringar från er sida, eftersom sådana krav gör oss bättre. Vi behöver långsiktiga spelregler och tydliga mål, eftersom det ger oss trygghet när vi gör våra investeringar.”

Nu är regeringsbildningen klar och som medborgare i Sverige vill jag rikta samma uppmaningar som forskarna och företagarna till den nya regeringen och till vår nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Jag hoppas på ett kraftfullt klimatledarskap och på att klimatpolitiska rådets rekommendationer följs. Jag vill – precis som forskarna och företagarna – också ha tydliga, långsiktiga och skarpa regleringar för oss alla – såväl företagare som medborgare. Vi är beredda att ta konsekvenserna, men ni måste våga leda vägen!

Mvh

(Ditt namn)

The 1.5 °C goal

On an individual level, to manage the 1.5 °C goal, the global average of greenhouse gas emissions needs to come down to 2.5 tonnes by 2030 and 0.7 tonnes by 2050 (these levels can be raised slightly if new technologies which will be able remove emissions are considered). For 2023, our goal is 3.5 tonnes/per person – public consumption is excluded in these numbers, they only represent what we as individuals directly can affect in our daily lives.

Lifestyle changes

This might seem like an impossible challenge, but remember that the global average is a footprint of 3.4 tonnes CO2e – so it is a feasible goal if we embrace making some necessary changes to our lifestyle and stop seeing the planet as a never ending resource for us to use.

On average our emissions need to decrease by at least 7% every year. However, the amount of emissions per individual varies depending on several factors – from socio-economical to geographical ones. For some, thinking about reducing emissions is not feasible. It is primarily the Global North having a greater historical responsibility and as we are facing a global challenge we need all hands on deck. For those of us who have the privilege of growing up in wealthy countries and safe communities, we might want to consider doing more – to allow for those who cannot act immediately some time to catch up and reach the same level of comfort and security as we might already benefit from. Read more about Climate justice here.

Why is it crucial to keep the global temperature increase below 1.5°C?

We have already reached a global warming of +1.2°C which means we don’t have much time left before we get to +1.5°C. Pledges have been made but not yet implemented. If put in use, they will at best keep temperatures to a +2.6°C rise – which is likely to still be devastating to the planet.

As well as being crucial for people and ecosystems that we stay below +1.5C global warming, it is also key in order to create a more sustainable and equitable society as a whole.

Yearly, 15-20 million people are forced to abandon their homes due to natural disasters caused by climate change. With every rise in temperature, the number of people forced to escape goes up – while keeping the 1.5°C goal would keep more people safe.

GoClimate has developed a carbon footprint calculator as a first step in understanding the true carbon footprint of an individual. Find out your personal carbon emission levels at go climate.com

 References: Aalto University, IGES, Ivanova 2015, Stockholm Resilience Centre.