Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

Klimatrådgivning

Vill ni ställa om från business as usual till en verksamhet i linje med Parisavtalet? Vi hjälper dig att nå dit!

Vi hjälper er att utvärdera och förstå var er verksamhet kan göra störst nytta. Eftersom det inte finns någon lösning som fungerar för alla så jobbar vi löpande med er för att hitta ett kostnadseffektivt fokusområde som passar för er.

Boka möte

Så här tänker vi kring klimatarbete

1

Förstå era klimatutsläpp

Steg ett är att genomföra en klimatberäkning och identifiera vilka utsläpp som er organisation är ansvarig för. Vi djupdyker i siffrorna för att ta reda på vilka aktiviteter som har en påverkan på klimatet, och hur mycket. Vi börjar alltid med ett basår, vanligtvis föregående år. Vi använder den främst erkända internationella standarden Greenhouse Gas Protocol.

  • Sätt en utgångspunkt för klimatarbete
  • Standardiserat enligt Greenhouse Gas Protocol

2

Sätt mål

När vi vet hur nuläget ser ut så är det dags att ta titta på lösningar. Vi vägleder er organisation i hur ni kan komma i linje med Parisavtalet genom att stötta er i att sätta rätt mål för er organisation enligt Science Based Targets. Det ger en tydlig riktning för ert klimatarbete.

  • Sätt målsättningar som passar er organisation
  • Science Based Targets

3

Roadmap

Utifrån er utgångspunkt och målsättning så tar vi tillsammans fram en roadmap för hur ni kan ta er från nuläge till att vara en av de företag som tar smarta steg i arbetet mot klimatförändringar. Vissa förändringar kan vara lättare, medan andra kräver mer tid och ett stegvis arbete. Du kan räkna med löpande stöd från oss på GoClimate så att ni kan känna er trygga med att ta rätt väg på genom hela resan.

  • Stegvis roadmap till ert klimatarbetet
  • Löpande stöd GoClimate

4

Uppföljning

Genom utvärdering får vi beviset på att ambitioner har omsatts till ett arbete som ger den önskade nyttan. Därför gör vi gör årliga mätningar av era utsläpp. Processen blir snabbare och enklare för varje år som vi förfinar rutinerna kring den datainsamling som behövs. Över tid skapar ni förmågan att själva samla in den data som krävs med hjälp av vårt verktyg och kan på så vis följa er utveckling.

  • Följ er utveckling
  • Årliga rapporter

Låt oss börja prata

Boka möte

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för företag!

Få tips och inspiration till hur ni som företag kan förbättra ert klimatarbete