“Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre.”

Michaela Bruneheim, VD för Evident Life.

Evident Life är ett ungt och helt digitalt livförsäkringsbolag med en affärsidé som fokuserar på digital innovation, datadriven verksamhet och hälsoförebyggande åtgärder. Redan från början har hållbarhet varit en grundpelare i deras utveckling, något som de aktivt integrerat i varje fas av sin tillväxt.

VD Michaela Bruneheim delar att deras mål var att “göra rätt från start” genom att minimera deras klimatavtryck och upprätthålla en miljömässigt och socialt hållbar affärspraxis.

Evident Life engagerar sig i flera av FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt mål 3, 5, 8 och 12. Detta inkluderar åtgärder som att uppmuntra medarbetarna att använda cykel, gång och kollektivtrafik, samt att de i sin digitala verksamhetsmodell kontinuerligt strävar efter energieffektiv teknik. Deras digitala fokus leder också till betydligt mindre pappersförbrukning, vilket de ser som en distinkt fördel jämfört med konkurrenter.

Jämställdhet är också en kärnaspekt i deras verksamhet, med strävan efter balans i könsfördelningen både operativt och på styrelsenivå. Flexibilitet i arbetstid och plats är en del av deras företagskultur, vilket de ser som avgörande för att upprätthålla en hälsosam balans i livet för deras anställda, vilket i sin tur bidrar till företagets långsiktiga framgång och hållbarhet.

Evident Life genomför årligen en klimatanalys med GoClimate, där de utvärderar och tar ansvar för sina utsläpp genom att finansiera klimatprojekt, valda genom en demokratisk process bland de anställda. Denna metod för klimatfinansiering är inte bara effektiv utan också engagerande, då den låter medarbetarna vara delaktiga i valet av projekt och se de direkta effekterna av deras bidrag, vilket Bruneheim beskriver som ett betydelsefullt sätt att bidra till en bättre planet.

“Det känns givande att kunna ge vårt lilla bidrag till att göra planeten lite bättre”, säger Michaela Bruneheim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *