Kan man verkligen kalla sig klimatneutral?

Ja, vi tycker absolut att man kan kalla sig klimatneutral.

Det finns det standarder som reglerar vad som krävs för att man ska kunna kalla sig klimatneutral för företag (PAS 2060 och ISO 14021), men när det gäller privatpersoner så finns det inga sådana standarder. Det innebär att det kan finnas lite olika uppfattningar om vad som krävs för att en person ska kunna kalla sig klimatneutral.

I teorin är klimatneutralitet när skillnaden är noll mellan de utsläpp du själv orsakar och de utsläpp som du tar bort från atmosfären alternativt de utsläpp du förhindrar att de släpps ut i atmosfären. Utmaningen med klimatneutralitet är dels att kunna beräkna det exakta klimatavtrycket för respektive individ, dels att hitta mätbara och bra sätt att ta bort utsläpp från atmosfären alternativt mätbara och bra sätt att förhindra att mer utsläpp släpps ut i atmosfären (se Fungerar verkligen klimatkompensation?).

När det gäller att mäta ens eget klimatavtryck så finns det väldigt avancerade sätt att göra det på. Vi har valt en enkel uppskattning för att göra det så okomplicerat som möjligt att börja göra något åt klimatförändringarna utan att behöva lägga ner massa tid i koldioxidkalkylatorer där man måste ange exakta flygresor, antal körda mil, förbrukade kWh etc.

Det finns många avancerade kalkylatorer fritt tillgängliga på internet som ger mer precisa uppskattningar som https://www.klimatkalkylatorn.se och http://www.klimatkontot.se. Det alla kalkylatorer har gemensamt är att de bygger på uppskattningar och generaliseringar, vilket i sig gör att värdet du får för dina utsläpp alltid är ungefärliga. Det finns t ex ingen kalkylator som tar hänsyn till om du har byggt ett nytt hus förra året och på så sätt orsakat stora utsläpp i form av byggmaterial. Kalkylatorerna tar inte heller hänsyn till vad skillnaden är om du köpte din elbil begagnad eller ny samt om du exempelvis tankar den med grön el hemma, men med annan el på jobbet. Anledningen är att en sådan kalkylator skulle bli extremt komplex och tidskrävande att använda – och ändå inte perfekt.

Finns det då mätbara och bra sätt att ta bort utsläpp från atmosfären alternativt mätbara och bra sätt att förhindra att mer utsläpp släpps ut i atmosfären? Ja, det gör det! Vi har valt att investera i CDM och Gold Standard-certifierade klimatprojekt, du kan läsa mer om hur det fungerar här i svaret på frågan fungerar verkligen klimatkompensation?.

Så är det ändå helt omöjligt att betrakta sig själv som klimatneutral när man inte kan beräkna sitt exakta koldioxidavtryck? Nej, vi tycker inte det. Ingen skulle tjäna på att det skulle vara omöjligt att få kalla sig klimatneutral.

Så för att svara på frågan igen, ja, vi tycker absolut att man kan kalla sig klimatneutral!

Vill du ta ansvar för ditt egna klimatavtryck? Gå in här och registrera dig!

Rädda klimatet tillsammans med oss!

Prenumerera och balansera ditt klimatavtryck.

CategoriesQ&A

2 Replies to “Kan man verkligen kalla sig klimatneutral?”

 1. Hej,

  Har verkligen X antal ton CO2 tagits bort NU (så att jag är klimatneutral) eller har ni tagit ut segern i förskott genom att räkna in projektens framtida CO2-reduktion?

  1. Hej!

   Tack för din fråga! Koldioxiden vi hanterar har redan minskats eller tagits bort. Vi jobbar bara med verifierade utsläppsminskningar och inte med förhoppningar om att framtida saker ska hända, just så att man ska kunna vara säker på klimatnyttan.

   Hälsningar,
   Kalle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *