Hur kan det vara så billigt att klimatkompensera?

Det behövs inte så mycket pengar för att kunna åstadkomma stor klimatnytta i utvecklingsländer. Relativt lite pengar kan få kalkyler för stora klimatprojekt att gå ihop och genomföras.

Ett exempel, säg att en vietnamesisk by kan bygga ett vattenkraftverk som kostar 10,1 MSEK. Det är tyvärr något dyrare än att bara fortsätta köpa el från kolkraft vilket skulle kosta 10 MSEK. Och eftersom byn är väldigt fattig konstaterar man att vattenkraftverket inte kommer byggas. Men då kan man genom att putta in 0,1 MSEK från bland annat oss få kalkylen att gå ihop – och vattenkraften kan ersätta kolkraften! Så relativt lite pengar – 0.1 MSEK i det här exemplet – kan tippa över investeringen och göra så att ett 10-miljoners miljöprojektet blir av! Exemplet är något förenklat såklart, men illustrerar ändå principen.

Själva ekonomiska mekanismen kommer från FN och Kyoto-protokollet, då man instiftade CDM-projekt och CER-krediter som det kallas. För att ytterligare stärka kvalitén på de sociala aspekterna i CDM-projekt startades rätt snart även Gold Standard Foundation av bland annat WWF – som utnyttjar samma ekonomiska mekanism som CDM-projekten.

GoClimate.org försöker vi hitta de mest priseffektiva CDM- och Gold Standard-certifierade projekten åt dig, så att dina pengar ska kunna göra så mycket nytta som möjligt för klimatet utan att kompromissa med kvalitén.

Och i de projekten så blir det helt enkelt väldigt billigt att göra stor verifierbar klimatnytta.

Rädda klimatet tillsammans med oss!

Prenumerera och balansera ditt klimatavtryck.

CategoriesQ&A

2 Replies to “Hur kan det vara så billigt att klimatkompensera?”

 1. Så den vietnamesiska byn går över till utsläppsfri el, och vi släpper ut i deras ställe? Utsläppen minskar inte, för vårt flyg släpper ut den mängd som de skär ner? Och så tror vi att vi gör nåt bra?!

  1. Kan man avstå från utsläppen så är det naturligtvis bättre än att kompensera för utsläppen.

   När det gäller utsläpp man inte kan undvika – som den från maten man äter, eller som indirekt skapas från samhället man lever i – så är det i alla lägen bättre att kompensera för dem än att inte göra något alls.

   Ska man nyansera lite så är det såklart även bättre att hjälpa andra att minska sina utsläpp med 2 ton och själv släppa ut 1 ton än att inte göra något alls. På GoClimate.org så kompenserar vi alltid för dubbelt så mycket som utsläppen våra användare gör, för att vara på säkra sidan med att vårt bidrag är positivt för klimatet.

   Bäst är såklart att inte ställa det mot varandra, utan hjälpa andra ställa om till ett fossilfritt samhälle genom att investera i klimatprojekt _samtidigt_ som man själv minskar sina egna utsläpp så mycket som möjligt.

   Jag har skrivit lite mer om det här: https://www.goclimate.com/blog/ar-det-inte-viktigare-att-minska-sina-utslapp-an-att-klimatkompensera/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *