“Att jobba hållbart kräver att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”

Olle Sundemo, VD på Undersåkers Snickeri.

Undersåkers Snickeri, ett mångsidigt byggföretag i Jämtland, jobbar aktivt för att förenkla byggandet av hållbara hus. Företaget erbjuder en rad tjänster som sträcker sig från renovering och finsnickeri till nybyggnation och projektering av lågenergihus.

Genom att prioritera enkla materialval och medvetenhet om deras CO2-avtryck, vill Undersåkers Snickeri visa byggbranschen hur små beslut kan bidra till stora positiva förändringar för planeten.

Vi har pratat med Olle Sundemo, VD på Undersåkers Snickeri, om företagets hållbarhetsarbete. Olle berättar om hur Anders och Tore Mattsson, två av företagets hantverkare, fokuserar på att renovera och restaurera kök, fönster, dörrar och möbler som annars skulle kastas. Företaget värmer upp sin lokal med hyvelspån och spillmaterial och minimerar sitt avfall genom att endast ha en liten soptunna för plast och plåt. För att ytterligare minska klimatpåverkan har de bytt ut dieselbilar mot elbilar, optimerat sin logistik för att minska transporter och strävar efter att minimera icke-återvinnbart avfall. De fokuserar även på att ersätta material med högt CO2-avtryck med mer miljövänliga alternativ och inspirerar andra hantverkare att göra detsamma.

Byggbranschen står för 21 % av Sveriges utsläpp

Med byggbranschens ansvar för cirka 21% av Sveriges totala växthusgasutsläpp enligt Boverket, är hållbart byggande en viktig del i att minska utsläppen. Som ett mindre byggföretag står Undersåkers Snickeri inför utmaningen att hitta nya hållbara lösningar inom ramen för kundens budget.

”Att jobba hållbart kräver därför att våga testa nya alternativ och utforska banbrytande lösningar”, berättar Olle Sundemo.

Ett av företagets huvudprodukter, träfiberisolering, är helt baserad på återvunnet material och har potential att göra enorm skillnad för klimatet. Genom att använda träfiber i sina klimatskal minimeras energibehovet samtidigt som man binder koldioxid. Undersåkers snickeri är stolta över denna lösning, som ersätter användningen av flis för energi och istället bidrar till bättre isolering och minskat energibehov.

Målet för Undersåkers Snickeri är att leda byggbranschen mot en norm där lågenergihus byggda av naturliga material blir standard. Genom att kontinuerligt söka nya sätt att ersätta miljöskadliga material med miljövänliga alternativ hoppas de inspirera andra hantverkare att följa deras exempel. 

”Vi vill fortsätta leverera kompletta lösningar och materialleveranser för lågenergihus av naturliga material till våra kunder. Vi vill även vara en självklar partner i hållbara byggprojekt i hela Skandinavien och aktivt bidra till att alla hus som byggs i Jämtland ska vara passivhus med liten klimatpåverkan”, avslutar Olle Sundemo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *