Vad händer med den eventuella vinst som företagen som genomför klimatprojekten gör?

När klimatprojekten vi stöttar genomförts – bland annat tack vara alla våra fantastiska medlemmar – så kommer de leverera massor med klimatnytta. Och de levererar ibland också vinst till företagen som bygger och förvaltar projekten, eftersom de är vanliga företag och inte ideella föreningar.

Vi har inte möjlighet att ha kontroll över den eventuella vinsten som genereras av projekten. Vi tror dock att det är väldigt bra om de genererar vinst, fördelen med det är att ännu fler företag kommer ge sig in i den här i så fall attraktiva marknaden och bygger ännu fler klimatprojekt. Konkurrensen ökar och priserna sjunker. Marknaden för att ställa om till en grön planet växer och pengar vi stöttar projekten med kan göra ännu mer klimatnytta framöver!

Men själva vinsten då? Jo, förhoppningsvis används vinsten till att bolagen fortsätter bygga klimatsmarta projekt eftersom det nu är en attraktiv marknad. Men som sagt, det är inget vi kan kontrollera, det är företagen som bygger och genomför klimatprojektet som bestämmer det. Vinsten kan också delas ut till sina ägare (vilket gör att fler satsar sina pengar i företag som bygger klimatprojekt!), men den kan ju också användas till något som är mindre bra för klimatet tyvärr.

Vi ser inte marknaden för klimatkompensation som perfekt, det finns till exempel flera saker som vi inte kan kontrollera – men vi tror att det är ett av de bästa verktygen vi har om vi vill skynda på omställningen till en grön värld – samtidigt som vi själva jobbar så mycket som vi kan på att minska våra egna klimatavtryck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *