6 saker ditt företag kan göra för klimatet

Genom att investera i ditt företags hållbarhetsarbete får du nöjdare anställda, ett mer attraktivt erbjudande och starkare varumärke, samtidigt som du bidrar till en friskare planet. Här är några av de viktigaste sakerna som ditt företag kan göra:

1. Beräkna era utsläpp

Genom att beräkna ditt företags koldioxidavtryck får du en överblick över dina viktigaste utsläppskällor, vilket gör att du kan se till att agera inom de områden som kommer att ha störst inverkan. Prova vår enkla företagskalkylator för att komma igång!

2. Sätt en klimatpolicy

Genom att införa en klimatpolicy som omfattar allt från hur ni reser till vilka krav ni ska ställa på leverantörer, skapas förutsättningar för att lyckas med hållbarhetsarbetet. För att inte tala om hur mycket det kommer att hjälpa anställda i olika dagliga beslut – och skapa en stark grund för kommunikation kring era hållbarhetsinsatser.

3. Erbjud vegetarisk mat som norm – och minska matsvinnet

Servera vegetarisk eller vegansk mat som norm. 35 % av världens utsläpp kommer från mat, och att äta mindre kött är en av de mest meningsfulla förändringar vi kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att minska avskogningen. Om människor i utvecklade länder gick över till mer frukt och grönt skulle utsläppen kunna minska med hela 29 % fram till 2050. * 

4. Köp begagnad IT-utrustning – och reparera innan du köper nytt

Byt ut IT-utrustning och elektronik endast när den inte längre funkar, i stället för så ofta som vart tredje eller fjärde år, vilket är det nuvarande genomsnittet. Köp begagnad utrustning i stället för ny – och laga först! Försök alltid att reparera innan du köper nytt. Att förlänga tekniska produkters livslängd med bara ett par år kan ha en stor positiv inverkan på ert klimatavtryck.

5. Byt till grön el

Att byta till förnybar (grön) el är förmodligen det enklaste sättet att göra en betydande skillnad för dina totala utsläpp. Grön energi kommer från naturliga källor och är hållbart producerad – och övergången är ett avgörande steg för att minska vårt beroende av fossila bränslen.

6. Balansera era utsläpp genom finansiering av certifierade klimatprojekt.

Att ta ansvar och minska påverkan på planeten är ett avgörande steg för att framtidssäkra ditt företag. Att balansera era utsläpp genom att finansiera klimatprojekt är ett sätt att ta ansvar för utsläppen, utöver att minska dem. GoClimate erbjuder klimatfinansiering genom certifierade Gold Standard-projekt, som förutom att påskynda globala klimatåtgärder även bidrar till lokal hållbar utveckling genom att erbjuda arbetstillfällen, bidra till jämställdhet och förbättra luftkvaliteten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *