Select your country or region so that we can show the best information for you.

Continue to United States

100% ekonomisk transparens

Vad bidrar dina pengar till?

1. Klimatprojekt

Vi stöttar Gold Standard-certifierade klimatprojekt för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle.

2. Beteendeförändring

Klimatkompensation är viktigt men tyvärr inte tillräckligt. Därför utbildar vi, inspirerar och hjälper individer att minska sina klimatavtryck också.

3. Systemförändring

Vi behöver mobilisera människor för att visa politiker och företag att vi är många som vill snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.

GoClimate i siffror

Fokus-KPI
948 124 ton undvikna koldioxidutsläpp
Klimatavtryck 2022
6,7 ton CO2e
Antal medlemmar
10 719
Användare från
51 olika länder
Antal företag som vi har hjälpt
515
Anställda
11 heltidsanställda
Senaste räkenskapsårets omsättning
14 780 077 SEK
Summa utdelningar
0 SEK (allt går till verksamheten för maximal klimatnytta)

Här i världen finns projekten vi stöttar

Den här typen av projekt bidrar vi till

Finansiell information

GoClimate Sweden AB (organisationsnummer 559130-6583) startades 2017 och är ett socialt företag som bidrar med samhällsnytta genom att skapa lösningar för att maximera våra chanser att lämna över en levande och välmående planet till nästkommande generationer. Vi på GoClimate vill göra allt vi kan för att bidra till att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning och bromsar klimatförändringarna så snabbt som möjligt. Sedan 2022 är South Pole delägare i GoClimate. Vi fortsätter att jobba självständigt som tidigare med vårt mål att stoppa klimatförändringarna, utan ändring i ledning eller verksamhet.

Räkenskapsåren 2017-2022

Alla resultat presenteras i Svenska kronor (SEK).

Revisor

Alexander Lyckow, PwC

2017-2018 2019 2020 2021 2022 2023 (prel)
Intäkter
Klimatfinansiering från användare 974 155 3 640 310 4 564 300 5 768 523 7 385 354 6 168 623
Intäkter från företag 1 198 984 1 911 300 2 899 181 4 800 245 7 315 220 5 799 959
Totalt 2 173 138 5 548 990 7 463 481 10 568 768 14 700 574 11 968 582
Kostnader
Investeringar i klimatprojekt -1 830 670 -2 251 747 -3 146 345 -7 426 063 -9 846 100 -5 967 686
Lönekostnader 0 -1 290 572 -2 789 738 -3 367 837 -5 257 617 -8 177 848
Övriga verksamhetskostnader -256 844 -997 787 -1 584 822 -1 118 512 -1 833 220 -1 400 161
Totalt -2 087 514 -4 540 106 -7 520 905 -12 025 717 -16 936 937 -15 545 695
Resultat
Resultat 48 018 595 549 -12 088 -1 244 844 -2 256 383 -3 577 113
Överförs i nästa års räkning 48 018 595 549 -12 088 -596 914 -2 853 297 -6 430 410
Utdelningar 0 0 0 0 0 0

Resultaten överförs i nästa års räkning för maximal klimatnytta

Du kan även se detaljer kring våra kostnader här.

Årsredovisningar

Frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till: [email protected]