Populär miljöbonus gör att Edges personal minskar sina utsläpp

Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

Landskapsarkitekterna och ingenjörerna Edge vill uppmuntra sina anställda att tänka på sitt klimatavtryck när de reser. Därför får alla en bonus när de väljer miljövänliga transportsätt, något som utnyttjats av över tre fjärdedelar av personalen.

I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar”, säger Mia Border, landskapsarkitekt på Edge och en drivkraft inom hållbarhet.

I Lokstallsområdet i Kirseberg, Malmö, finner man Edge, ett företag bestående av landskapsarkitekter och ingenjörer som är dedikerad till att utforma framtidens landskap och stadsrum. Kända för sin starka inriktning på hållbarhet, är Edges filosofi grundad i att lämna varje plats de arbetar med i ett bättre skick än de fann den.

Landskapssarkitekten Mia Border delar insikter om Edge’s vision: “Vårt arbete kretsar kring medvetna val för en hållbar framtid, där vi kombinerar vision med välvilja för att gynna både individer och samhället.”

Edge skiljer sig från andra byråer genom sin omfattande strategi för hållbarhet, som inte bara speglas i deras projekt utan också i företagskulturen. De har implementerat en omfattande miljöpolicy för tjänsteresor, prioriterande tåg, buss, och samåkning framför flyg. Dessutom har de infört unika klimatförmåner för sina medarbetare. Dessa inkluderar ersättning för tjänsteresor med cykel samt en särskild miljöbonus. Denna bonus belönar anställda som väljer miljövänliga transportsätt och har använts av över tre fjärdedelar av personalen.

Vill uppmuntra medarbetare att leva mer klimatsmart

Border förklarar syftet bakom miljöbonusen: “I en tid av klimatkris är det nödvändigt att agera. Genom vår miljöbonus vill vi uppmuntra och underlätta för våra medarbetare att leva mer klimatsmart, vilket även medför hälsofördelar.” Denna inställning är en del av Edge’s större åtagande att vara klimatneutralt senast 2030, ett löfte som ingår i det globala initiativet LFM30.

Det är inte bara Edge’s projekt som speglar deras hållbarhetsfokus, utan även deras interna kultur och policyer. Deras ansträngningar att minska företagets klimatavtryck har inte bara lett till en starkare teamkänsla bland personalen, utan också till uppskattning och erkännande inom branschen. Medarbetarna känner stolthet över att vara en del av ett företag som tar konkreta steg mot en hållbar framtid och detta engagemang genomsyrar hela organisationen.

Trots de ekonomiska och administrativa kostnaderna som följer med att erbjuda dessa klimatförmåner, ser Edge dem som väsentliga för att driva samhället mot en hållbar framtid. Genom sitt engagemang för hållbarhet, både i sina projekt och interna policyer, står Edge som ett lysande exempel på hur företag kan spela en aktiv roll i att skapa en mer hållbar värld.

Läs mer om, och inspireras av, Edges miljöarbete här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *