Hur vi väljer klimatprojekt

På GoClimate prioriterar vi kvalitet och effektivitet i vårt stöd till klimatprojekt. Vår noggranna urvalsprocess baseras på följande kriterier för att säkerställa att varje projekt vi stöder verkligen bidrar till klimatförbättringar.

Certifiering: Vi kräver att en oberoende tredje part certifierar projekten, vilket garanterar att de uppfyller kontinuerligt uppdaterade och allt högre standarder.

Additionalitet: Det är avgörande att projekten inte skulle ha realiserats utan finansiering från klimatinitiativ. Denna princip garanterar att vår investering medför en reell förändring.

Verifiering: Klimatnyttan av varje projekt verifieras av en oberoende tredje part, vilket säkerställer dess effektivitet och trovärdighet.

Spårbarhet: Vi säkerställer att finansieringen är spårbar genom transparenta och öppna databaser. Detta förhindrar dubbelräkning och säkerställer projektets unikhet.

Beständighet: Projekten måste erbjuda en varaktig effekt, vilket innebär att fördelarna inte försvinner över tid.

Bidrag till hållbar utveckling: Utöver de direkta klimatfördelarna ska projekten även bidra till hållbar utveckling, som att skapa arbetstillfällen eller bidra till renare luft. Det är viktigt att projekten inte bidrar till negativ social utveckling där de genomförs.

På GoClimate fokuserar vi på att stödja de bästa klimatprojekten. Vi har valt att enbart arbeta med projekt som är certifierade av Gold Standard. Detta beror på att vi anser att Gold Standard har de strängaste och bästa kraven för klimatprojekt.

Vad gör Gold Standard så speciellt?

Stränga Krav: Gold Standard har striktare regler jämfört med andra standarder. De ser till att projekten verkligen behöver pengarna för att kunna genomföras och fortsätta göra skillnad.

Fokus på 1,5-gradersmålet: Projekten som stöds av Gold Standard är de som hjälper oss att nå våra globala klimatmål. Detta innebär att de inte stödjer projekt som är kopplade till fossila bränslen eller kärnenergi.

Uppdaterade Krav: Gold Standard uppdaterar regelbundet sina krav för att säkerställa att pengarna används där de gör mest nytta för klimatet.

Vår slutsats är att stödja Gold Standard-certifierade projekt är det bästa sättet att göra skillnad just nu. Men vi är öppna för att ändra vår inriktning om vi hittar andra sätt att göra ännu större klimatnytta i framtiden.

Hör gärna av dig på [email protected] om du tycker det är något vi missat, vi är alltid öppna för att lära oss mer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *