Att kommunicera sitt klimatarbete

Vad kan vi som företag prata om, hur och varför?

Svar: Det beror på vad ert klimatarbete består av. Om ni har tydliga klimatmål, en inspirerande klimatpolicy och höga ambitioner: prata gärna om dem, även om ni inte vet exakt hur ni ska ta er dit. Var gärna transparenta och låt andra följa era utmaningar och framsteg. Genom att berätta hur just ni bidrar till klimatomställningen genom minskade utsläpp eller genom klimatsmarta produkter och tjänster så kan ni inspirera andra företag att följa efter. Samtidigt kan det stärka ert varumärke om kommunikationen görs på rätt sätt – under förutsättning att det handlar om verkligen klimatnytta och att löften efterlevs så klart. Läs mer om det och greenwashing längre ner. 

Om ni inte har satt upp mål eller skrivit en klimatpolicy, men har valt att klimatkompensera – se det som en bra sak som ni ska vara stolta över, men inte skryta med. Lite som att betala för ert företags sophantering. Det är en bra sak, men inget man basunerar ut ifall ni inte har satt klimatmål och tar andra konkreta steg för att minska er klimatpåverkan. Istället informerar ni om er klimatkompensation i exempelvis en klimatrapport, årsredovisning och i intern kommunikation. Annars finns en risk att kommunikationen betraktas som greenwash. Det kan också anses som greenwashing ifall ni kommunicerar massa fantastiska mål, men aldrig vad ni faktiskt gör för att uppnå dem. Det behöver finnas en förankring i verkligen.

Exempel på kommunikation, målsättning och klimatåtaganden

Vill du ha bra idéer på mål och utsläppsminskande åtgärder för er som företag? Vi har skrivit om inspirerande exempel här. Så här ser The Guardians klimatlöften ut när de kommuniceras på Instagram.

Tidningen The Guardians klimatlöften kommunicerat på Instagram.

Mer om greenwash

Källa: Selling Sustainability, Futerra

Mer om kommunikation kring klimatkompensation

Ordet klimatkompensation har diskuterats flitigt och det kopplas inte sällan ihop med avlatsbrev, dvs att det blir ett sätt för företag att fortsätta som vanligt och inte minska sina utsläpp.

Stämmer det?

Enligt de fåtal studier som finns – nej. En studie från 2015 visar att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp mer och snabbare än företag som inte klimatkompenserar (The Bottom Line – taking stock of the role of offsets in corporate carbon strategies, Ecosystem Market Place). För att kunna klimatkompensera har de flesta företag lagt ner tid och resurser på att beräkna och kartlägga sina utsläpp. Bara det är ett stort första steg och visar på ett äkta engagemang när det gäller klimatfrågan.

Ord och formuleringar som kan användas som alternativ till ordet klimatkompensation:

→ balansera sitt avtryck
→ bidra med klimatfinansiering
→ vi bidrar med klimatnytta utanför vårt företags gränser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *