Spara klimatsmart – klimatsmarta fonder

Spara i fonder och gör nytta för klimatet

Har du funderat på att börja spara klimatsmart? Vilka fonder ska man välja om man vill att pengarna ska växa och samtidigt göra klimatnytta? Ska man ens försöka göra klimatnytta med sina sparpengar? Här försöker vi nysta lite i ämnet.

Strategier för att göra klimatnytta med sparpengar

Det finns fem strategier man kan använda om man vill göra klimatnytta med sina sparpengar:

  1. Välj fonder som väljer bort dåliga bolag
  2. Välj fonder som väljer bra bolag
  3. Välj fonder som utbildar och upplyser bolagen om hållbarhetsrisker
  4. Välj fonder som utövar påtryckning på bolagen de äger, exempelvis på bolagstämmorna
  5. Maximera vinst och ge en del av avkastningen till klimatnytta

Vill du läsa mer om dessa strategier och forskningen bakom det som Professorn Joakim Sandberg sammanställt på uppdrag av Naturskyddsföreningen rekommenderar jag varmt småsparguidens inlägg om detta.

Ska man bara göra en sak, så är det som ger störst effekt förmodligen att välja de billigaste globala fonderna och sedan ta en del av avkastningen och skänka till klimatnytta, dvs strategi 5 ovan. Alternativt att välja fonder som aktivt väljer riktigt bra bolag och investerar i dem, dvs strategi 2 ovan. Båda dessa har stor potentiell klimatnytta.

Att bara välja bort dåliga bolag gör ingen eller liten nytta. Kapital är extremt lättrörligt, så det du väljer bort kommer inte ha svårigheter att få tag på nytt kapital på grund av ditt val – så länge inte en mycket stor del av världens kapital gör detta också. Att påverka bolag är svårt och har enligt den sammanställda forskningen liten potential att lyckas.

En potentiell fördel med att investera i bra bolag är att man kan ha hypotesen att hållbara bolag kommer klara framtiden bättre än icke hållbara bolag, och därför kommer öka mer i värde än andra bolag. Och att marknaden inte fattat det än – och därför är inte den aspekten med i marknadens prissättning av aktierna. Jag tror själv på denna hypotes, att de allra flesta som förvaltar kapital inte förstått hur allvarligt läget är och hur stor omställning som kommer krävas för att vi ska klara det här. Det är dock bara min egna hypotes och jag har ingen som helst finans-data som backar upp det.

Okej, då vill jag maximera vinst och skänka pengar, vilka fonder ska jag välja då?

Det säkraste sättet att få pengar att växa på sikt (+5 år) – om man inte vet mer om framtiden än vad marknaden vet – är att välja globala indexfonder med låg avgift. Det tyder den mesta forskningen på. Det här sagt så kan man ju ha tur om man råkar välja någon annan aktiv icke index-nära fond eller hittar rätt aktier. Och så ska man ju alltid komma ihåg att om detta fungerat historiskt garanterar såklart inget om framtiden.

Men, den bästa globala indexfonden med låg avgift just nu tycker jag är Avanza Global med endast 0.11% i avgift. Ska man lägga sina pengar någonstans och skänka en del av avkastningen är Avanza Global ett bra val.

Vart ska jag skänka pengarna som blir över?

Det här är ju helt upp till dig. Vi som jobbar på GoClimate tycker att vi hittat en bra avvägning mellan risk, kostnad och nytta. Så om du vill stötta oss får du gärna göra det genom att registrera dig här.

Men det finns många andra bra klimatinitiativ som kan göra klimatnytta med pengar. Lämna gärna tips i kommentarerna här!

Men vilka klimatsmarta fonder finns det annars då?

Om man ändå vill välja fonder som väljer bort dåliga bolag eller väljer bra bolag så kan det vara värt att kolla in följande fonder:

Proethos fond – 0,84% i avgift

Inte jättedyr. De företag Fonden investerar i verkar för hållbar energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. Fonden diskvalificerar även företag från en rad mindre etiska branscher (vapen, spel etc).

Länsförsäkringar Fossilsmart – 0,73% i avgift

Inte jättedyr. Fonden strävar efter att investera i bolag som släpper ut mindre koldioxid jämfört med andra bolag inom samma sektor.

Skandia världsnaturfonden – 1,61% i avgift

Ganska dyr, men lite rolig fond. Två procent av Skandia Världsnaturfondens värde tillfaller årligen Världsnaturfonden WWF, så här kan man se det som att givandet är inbakat i avgiften. Smart.

CB Save Earth Fund – 1,75% i avgift

Ganska dyr. Inriktning mot bolag verksamma inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Svanenmärkt.

Lysa.se – 0,397% i avgift

Bubblare. Inte bara en fond egentligen, utan mer som en bank. Erbjuder ett smart robot-sparande som följer Svenska kyrkans riktlinjer för etiskt sparande och dessutom är relativt billigt.

Andra alternativ?

Finns det andra sätt att göra klimatnytta med sparpengar? Har jag fel? Hör av er i kommentarerna!

Klimatsmart och fossilfritt pensionssparande

1300 MILJARDER kronor finns i vårt premiepensionssystem (ppm-fonder). Sjunde AP-fonden är den fond där svenskars pensionspengar investeras om inget aktivt val görs. Cirka 4 miljoner svenskar har sina pengar i den fonden. Och den är inte fossilfri utan investerar både i olja och kol. Även andra fonder investerar i fossilindustrin och bidrar till dess utveckling trots att vi och fondägarna vet om att vi fort som tusan behöver sluta använda allt som har med fossilt att göra.

Ur ett konsumentperspektiv är det inte så konstigt. Förmodligen känner få till exakt vad ens pensionspengar finansierar. Och det är inte heller självklart att komma på tanken att det finns en koppling mellan ens pensionspengar och vad de stöttar. Men när en tänker på det så är det ändå rätt logiskt. För visst vore det bättre om mina pensionspengar stöttar företag som satsar på förnybar energi än de som utvinner olja, gas eller kol när den globala energin till över 80 % kommer från fossilt, vilket är den primära orsaken till klimatkrisen.

Det är numera enkelt att byta fonder, det tar bara några minuter. Det finns ett grymt initiativ, klimatbytet.se, där du kan läsa mer och där du även kan registrera att du har bytt fonder för att visa att vi är många som gör ett aktivt val. Och sprid sprid sprid! Ju fler vi är som genom handling visar att vi bryr oss om vad våra pengar bidrar till desto större effekt får det förhoppningsvis.

För att enkelt kunna se vilken typ av industrier dina fonder investerar i kan du exempelvis gå in på Avanza. Sök efter en specifik fond på Avanza. Scrolla därefter längst ner på sidan. Där finns ett fält för hållbarhet där du kan se hur hög CO2-risk fonden har, om den bidrar till positivt klimatarbete (inom områdena hållbara transporter, förnyelsebar energi och minska koldioxidutsläpp) samt om fondens bolag är involverade i ifrågasatta branscher som djurförsök, palmolja, bekämpningsmedel, vapen, kolkraft etc.

Information om enskilda fonders hållbarhet på Avanza


Så här gör du för att byta fonder:

1. Logga in på pensionsmyndigheten.se

2. Scrolla längst ner och välj ”Byt fonder”.

3. Klicka i rutan Fonder med låg CO2-risk (passa samtidigt på att välja bort annat du inte gillar som exempelvis pornografi, uran, kärnvapen eller klusterbomber).

4. Titta också på fondernas värdeutveckling och avgifter.

5. Välj därefter den eller de fonder som du vill addera genom att klicka på + i vänsterkolumnen

6. Fördela dina fonder, hur många procent du vill ha av vardera fond, och godkänn därefter.

7. KLART! Snyggt jobbat!

8. Gå in på klimatbytet.se och registrera att du bytt fonder.

När det här inlägget skrivs finns det 45 fonder att välja bland, av 482 möjliga, om ”Fonder med låg CO2-risk” väljs. Om dessutom alla ”Oönskade produkter och tjänster”, som bomber, tobak, spelbolag och porr, väljs bort så finns enbart 6 fonder kvar. Är det rimligt?

Fossilfritt pensionssparande
De sex fonder som inte investerar i klusterbomber, kärnvapen, pornografi och fossila bränslen och som har låg CO2-risk.
Allt det här kan dina pensionspengar vara investerade i utan att du har en susning.